Rozmarýnek - prezence

 

1926 - 2016

90 let školy

 

 

9.3. Domov pro seniory Lázně Kynžvart – blahopřání k MDŽ - žáci J. Jílka a Z. Pešky - 14.00 hod.

13.3.Hudební podvečer, sál ZUŠ 18 hod.
18.3.Mažoretky, um. ved. Petra Koreisová, Německo - Griesbach Český večer, 16.00 - 24.00
21.3.Domov pro seniory Mariánské Lázně – Úšovice – vystoupení žáků ze tříd T. Vašinky a Z. Pešky - 14 hod.
23.3.Klarinetové trio ze třídy P.Čecha, Vystoupení pro Hotelovou školu Mar. Lázně, Casino, 10 hod.
23.3. krajské kolo soutěže ve hře na kytaru, ZUŠ Kraslice 8 - 17 hod.
25.3.Krajská soutěž dechových, jazzových a ostatních orchestrů, divadelní sál ZŠ Jih, začátek 9 hod.
28.3.Hudební podvečer, sál ZUŠ 18 hod.
30.3. Taneční obor (žáci B. Mikyskové), Krajská přehlídka dětského scénického tance, Horní Slavkov (Městské
kulturní středisko)

16.2. hudební podvečer, sál ZUŠ, 18 hod.
22.2. okresní kolo klavírní soutěže žáků ZUŠ, sál školy, 9-17 hodin
25.2. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Masopustní průvod Velká Hleďsebe 13.00 - 14.00
28.2. 28.2. Taneční obor (žáci B. Mikyskové a N. Výborné), představení "Z dějin tance", Městské divadlo 8:30, 10:30, 16:00

10.1. školní kolo klavírní soutěže, sál ZUŠ, 18 hod.
12.1. vystoupení - tříkrálová sbírka, žáci flétnové třídy L. Čechové, Domov pro seniory, 14,30 hod.
25.1. hudební podvečer, sál ZUŠ, 18 hod.
26.1. vystoupení žáků klav. tříd J. Zábranové a M. Skalkové v Domově pro seniory
30.1. školní kolo soutěže smyčcců, sál ZUŠ, 17:30 hod.

PROSINEC 2016

1.12. Vánoční trhy, DPS Canzona, sbormistryně L.Čechová, J. Zábranová -klavír, klarinetové trio, um. ved. P.Čech a žáci M. Matějky -bicí nástroje, kolonáda , 17,30 hod.
2.12. Taneční odd. ZUŠ F. Chopina, um. ved. B. Mikysková, kolonáda, 15 hodin
3.12. DOM a mažoretky, um. ved. J. Koreis, P. Koreisová, kolonáda, 10,30 hodin
3.12.Folklorní soubor Rozmarýnek, um. ved. S. Országh, L. Gaierová, kolonáda, 11,30 hod.
3.12. Adventní koncert - pěv. sbor Cantamus pro gaudio, um. ved. L. Čechová, P. Čech, klarinet, L. Čechová - varhany, kostel Nanebevzetí P. Marie, 15 hodin
4.12. Junior Dixieland, um. ved. B. Smrčka, kolonáda, 13 hodin
4.12. Jazzové kombo, um. ved. J. Douda, kolonáda, 16 hodin
9.12. Vystoupení pro MÚ Dolní Žandov, Vánoční setkání seniorů, Soubor zobcových fléten Dolní Žandov, um. ved. K. Hovorka, 14 hodin
10.12.Adventní koncert, kytarový soubor, ved.T.Honzírek, zámek Kynžvart 17 hodin
14.12. Vánoční koncert souborů a sólistů ZUŠ F. Chopina, Městské divadlo, 18 hodin
17.12. Žáci K. Hovorky a H. Strejčkové, adventní koncert v Domově pro seniory, 14 hodin
18.12. Adventní koncert žáků K. Hovorky a H. Strejčkové, kostel sv. Víta Trstěnice, 14 hodin
19.12. Vánoční koncert pro rodiče - přehrávka třídní - třídy žáků pobočky ZUŠ v Dolním Žandově uč. Slavíka,Biňovcové a Hovorky, ZŠ Dolní Žandov, začátek v 16,30 hodin
21.12. Vánoční koncert pro seniory, hudební sál ZUŠ, 14 hodin

24.12 Žesťový soubor, um. ved. Josef Koreis, Chodová Planá, Trstenice, Drmoul, Velká Hleďsebe, Mariánské Lázně
8.00 - 13.00
31.12 Mažoretky, um. ved. Petra Koreisová, hotely Hvězda, Butterfly, Continental, 19.00 - 23.00

 

14.11. Žáci L.Čechové a T. Honzírka, vystoupení v Domově pro seniory Úšovice, 14 hod.

14.11. Taneční obor (žáci B. Mikyskové), festival ZUŠ- Večer tance, divadlo Karlovy Vary, 19:00

16.11. Pěvecký sbor Canzona, ved . L. Čechová, Klarinetové trio, ved. P. Čech, festival ZUŠ, divadlo Karlovy Vary, 19 hod.

23.11. Koncert k 90. výročí založení školy, Jitka Zábranová, Petr Čech, Jan Budín, sál ZUŠ, 19 hod.

26.11. Adventní koncert, soubor zobcových fléten, um. ved. K.Hovorka, Cantamus pro gaudio, um ved. L. Čechová, P. Čech - saxofon, Lázně Kynžvart, kostel sv. Markéty, 14 hodin

27.11. Adventní koncert, Smyčcový soubor a Komorní smyčcový orchestr, um. ved. E.Smrčková, Žesťový soubor, um. ved. J. Koreis, kostel sv. Anny Velká Hleďsebe, 14,45 hod.

27.11 Rozsvícení stromu, Žesťový soubor, um. ved. J. Koreis, Velká Hleďsebe, 16.45 - 17.15

29.11. Hudební podvečer , sál ZUŠ, 19 hod.