Smrčková - soubor
Ve středu 25. května se v sále ZUŠ koná hudební podvečer. Začátek je v 18 hodin.  Srdečně zveme !

 

 

3.5. Hudební podvečer, sál ZUŠ, 18 hod.
5.5. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Planá náměstí, oslavy osvobození , 10.00 - 11.00
6.5. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Mar. Lázně, oslavy osvobození, 14.30 - 16.00
7.5. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Ostrov u Karl. Varů, festival, 10.00 - 10.45
9.5. Žáci O. Vohnoutové a j.Jílka, vystoupení pro seniory v Klubu důchodců, 13:00
10.5. Žáci O. Vohnoutové a j.Jílka, vystoupení pro seniory v Klubu důchodců, 13:00
10.5. Klarinetové trio ze tř. P.Čecha, vernisáž výstavy J.Peřiny "Českomoravská vysočina", Městské divadl0, 17:00
10.5. Přehrávka klavírní třídy Hany Strejčkové, sál ZUŠ, 18 hod.
13.5. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Mar. Lázně, zahájení LS průvod, 14.45 - 15.45
14.5. Žesťový soubor, um. ved. Josef Koreis, Mar. Lázně, fanfáry Kostel - Kolonáda, 10.00 - 12.00
15.5. kOLONÁDA PLNÁ HUDBY, taneční a hudební soubory ZUŠ, výtvarné oddělení, 9:30 - 21:00 hod
16.5. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, kolonáda, 15.00 - 16.00
17.5. Přehrávka třídy J. Karlíčka, sál ZUŠ, 18 hod.
21.5. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi. krůvod od hotelu Bohemia na kolonádu, 10.00 - 11.00
21.5. Vítání občánků, žáci kytarové třídy T.Honzírka, Anglikánský kostel 14 hod.
22.5. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, průvod ve Františkových Lázních, 10.00 - 11.00
24.5. Přehrávka třídy L. Karlíčkové, sál ZUŠ, 18 hod.
25.5. Hudební podvečer, sál ZUŠ, 18 hod.
28.5. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, zahájení LS Lázně Kynžvart, 10.00 - 11.00

9.4  DOM a mažoretky, um. ved.  Josef a Petra  Koreisovi ,  Cheb  náměstí, 12.00 - 13.00

12.4. Kytarový soubor ,ved.T.Honzírek, vernisáž Městské divadlo 17 hod.
19.4. Hudební podvečer, sál ZUŠ, 18 hod.
20.4. Žáci L. a J. Karlíčkových, Domov pro seniory Úšovice, 14 hod.
25.4. Hudební podvečer, sál ZUŠ, 18 hod.


11.3. Vystoupení žáků ze třídy Z. Pešky, Domov pro seniory Lázně Kynžvart – oslava MDŽ

15.3. Klarinetové trio ze tř. P.Čecha,vernisáž výstavy v Městském divadle, 17 hod.

15. - 31.3.2016 Výstava výtvarného oboru "Dětská fantazie", Městské divadlo


19.3. Jarní koncert DOM a mažoretek, um. ved. Josef Koreis a Petra Koreisová, Městské divadlo, 15 hod.


21.3.Hudební podvečer, sál ZUŠ, 18 hod.


22.3. Domov pro seniory Mariánské Lázně – Úšovice – vystoupení žáků ze tříd H. Strejčkové a Z. Pešky - 14 hod.

23.3.Folklórní soubor Rozmarýnek - um.ved.S.Országh,L.Gaierová,B.Mikysková,Domov pro seniory, Lázně Kynžvart,13:30 hod.


24.3. Vystoupení žáků ze třídy Z. Pešky, nemocnice Mar. Lázně, odd. DLP – 14 hod., Léčebné lázně Lázně Kynžvart – 16 hod.


30.3. Krajské kolo soutěže dechových komorních souborů, sál ZUŠ, 9,30 -17 hodin

6.2 Žesťový soubor, um. ved. Josef Koreis , Casino maturitní ples gymnázia 19.30 - 19.40

8.2.Hudební podvečer, sál ZUŠ, 18 hod.

16.2.Kytarový soubor,ved.T.Honzírek,vernisáž Městské divadlo 17 hod.

20.2  Mažoretky, um. ved. Petra  Koreisová, ples Mariánskolázeňských novin a ZSO, Casino, 21:30

23.2.Hudební podvečer, sál ZUŠ, 18 hod.

28.2.Koncert kytarového souboru, ved.T.Honzírek, Neualbenreuth 16 hod.

1.1. DOM a mažoretky - průvod městem, od hotelu Cristal, 17:00

6.1. Žáci L. Čechové, Domov pro seniory ML, tříkrálová sbírka 2016, 14:00

20.1.Přehrávka žáků Z. Pešky, sál ZUŠ, 18:00

21.1. Hudební podvečer, sál ZUŠ, 18:00

25.1. Žáci L. Čechové a T. Honzírka,  Domov pro seniory ML, 14:00

26.1. Přehrávka žáků A. Koubkové, sál ZUŠ, 17:30

27.1. Přehrávka žáků P. Čecha, sál ZUŠ, 18:00

30.1. Kytarový soubor,ved.T.Honzírek, AUTO Červený- den otevřených dveří, 14-16 hod.