Kytary

 

1926 - 2016

90 let školy

 

 

2.12. Komorní smyčcový soubor, ved. E. Smrčková,Soubor zobcových fléten, um. ved. K. Hovorka, adventní koncert v
kostele sv. Markéty v Lázních Kynžvartu, 14 hod.
3.12. Komorní smyčcový soubor, ved. E. Smrčková, Žesťový soubor, ved. J. Koreis, adventní koncert, kostel sv. Anny
Velká Hleďsebe, 14:45 hod.
3.12. Koncert smyčcových souborů, um. ved. E. Smrčková, Městské muzeum Mar. Lázně, 19 hod.
4.12. Vystoupení žáků ze třídy O. Mojšížové, sál ZUŠ, 15:30 hod.
7.12. Pěvecký sbor Canzona, um. ved. L. Čechová, J. Zábranová -klavír, zahájení Vánočního trhu 2017 na kolonádě, 17
hod
8.12. Soubor zobc. fléten, um. ved. K. Hovorkakoncert pro setkání seniorů v Dolní Žandov - 14. hod sál restaurace
Dolní Žandov
9.12 DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Vánoční trh - kolonáda, 10.30 - 11.15
9.12. Folkl. soubor Rozmarýnek, um. ved. S. Országh, L. Gaierová a E. Bočkor, Vánoční trh - kolonáda, 14:30
10.12. Junior Dixieland, um.ved. B.Smrčka, koncert na kolonádě , vánoční trhy , 12:00 hod.
10.12. Vánoční koncert
- společně kytarový soubor a flétnový soubor, um. ved. K. Hovorka, T. Honzírek, Zámek
Kynžvart koncertní sál v 18 hod.
12.12. Vánoční koncert, sólisté a soubory ZUŠ, Městské divadlo, 18:00 hod.
13.12 Žesťový soubor, um. ved. Josef Koreis, Koledy Krakonoš, 18.00
14.12. Klavírní přehrávka tř. J. Zábranové, sál ZUŠ 17:30 hod.

15.12. Koncert pro ZŠ Hamrníky, pěv sbor Slavíčci (um. ved. O. Mojžíšová) a žáci Z. Pešky

15.12. Junior Dixieland, um. ved. B. Smrčka, vystoupení na plese Svobodné chebské školy
16.12  - Adventní koncert v Domově pro seniory v Kynžvartu,žáci ze třídy K. Hovorky,O. Cretan a H. Strejčková -
klavír, 14 hod. 
17.12  - Adventní koncert v v kostele sv. Víta Trstenice, žáci ze třídy K. Hovorky,O. Cretan a H. Strejčková -
klavír, 14 hod. 
18.12. Přehrávka flétnové a varhanní třídy L. Čechové, sál ZUŠ,17 hod.
19.12. Vánoční koncert pro MŠ, sál ZUŠ, 13:15 hod.
19.12 Vystoupení žáků ze třídy L. Gaierové, sál ZUŠ, 18:00 hod.
20.12. Vánoční koncert pro seniory, sál ZUŠ, 14 hod.
24.12 Žesťový soubor, um. ved. Josef Koreis, Vánoční putování Chodová Planá, Trstenice, Drmoul, Velká
Hleďsebe, Mar. Lázně 8.00 - 13.00
31.12 Mažoretky , um. ved. Petra Koreisová, Silvestrovská vystoupení Casino, Hvězda, Continental, 18.00 -
23.00
31.12 Junior Dixieland,um.ved. B.Smrčka, Silvestrovské koncerty, hotel Savoy 18.15, hod. hotel
Sun 19.00, hod. hotel Belvedere 19.35,hod. hotel Regent 20.15hod.
1.1. Junior Dixieland, um.ved. B.Smrčka, koncert v hotelu Royal, 20,00

8.11.Kytarový soubor, ved.T.Honzírek, výstava, Městské muzeum,18 hod.
20.11. Klarinetové trio ze třídy P. Čecha, Jitka Zábranová klavír, Domov pro seniory 14 hod.
17.11.. Junior Dixieland, um.ved. B.Smrčka, koncert v hotelu Royal,20,00 hod.
28.11. Hudební podvečer, sál ZUŠ, 18 hod.
28.11. Junior Dixieland, um.ved. B.Smrčka, koncert v hotelu Pacifik,19.30 hod.

1.10.-7.10. Kytarový soubor.ved.T.Honzírek, zájezd Španělsko- Menorka
7.10. Vystoupení žáků A. Koubkové, J. Zábranové, H. Strejčkové a J. Karlíčka pro Svaz důchodců v Domově pro seniory 14 hod.
19.10. Folklórní soubor Rozmarýnek, um.ved.S.Országh,L.Gaierová,E.Bočkor, vystoupení v sále ZUŠ 15:00-16:00
23.10. Hudební podvečer, sál ZUŠ, 18:00
27.10 DOM a mažoretky um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Lampionový průvod 18.00 - 20.00 od hotelu Cristal

2.9. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, hotel Bohemie - kolonáda průvod, 9.45- 10.30
DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, J. Langer narozeniny KD Drmoul, 18.00 - 18.30

9.9. DOM a mažoretky, um, ved. Josef a Petra Koreisovi, Františkovy Lázně - průvod, 10.00 - 11.00
DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Františkovy Lázně - HURÁ ŠKOLA, 11.00 - 12.00

15.9.-16.9.Folklórní soubor Rozmarýnek,um.ved.S.Országh,L.Gaierová,E.Bočkor,Folklorní festival- Mariánský podzim

16.9 DOM, um. ved. Josef Koreis, Folklorní festival - průvod, 10.30 - 12.00

17.9. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Františkovy Lázně - průvod, 10.00 - 11.00

17.9.. Junior Dixieland, um.ved. B.Smrčka, folklorní vestival, koncert na kolonádě, 16.00 hod.
22.9. Junior Dixieland, um.ved. B.Smrčka, koncert v hotelu Royal, 20,00 hod.
23.9. Vítání občánků, žáci ze tř. T.Honzírka, angl. kostel 14-15:30 hod.

23.9. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Františkovy Lázně - průvod, 10.00 - 11.00
Žesťový soubor, um, ved. Josef Koreis, hotel Krakonoš - fanfáry, 15.00 - 15.15
DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, hotel Krakonoš - průvod, 17.00 - 17.30

26.9. Junior Dixieland, um.ved. B.Smrčka, koncert v hotelu Pacifik, 19.30 hod.

30.9.Folklórní soubor Rozmarýnek,um.ved.S.Országh,L.Gaierová,E.Bočkor, kolonáda 10:00

30.9. DOM a mažoretky, um. ved. Josef a Petra Koreisovi, nádraží M.L., 9.30 - 11.00

1.6. MŠ Lázně Kynžvart - vystoupení ke Dni dětí - 10.30 hod.
2.6. ZUŠ Mar. Lázně, sál - Koncert žáků třídy Z. Pešky, 17.00 hod.
4.6. malá kolonáda u Ferdinandova pramene ,charitativní koncert "Láskou ke kočkám" - flétnový soubor ze třídy Z. Pešky - 15.00 - 17.00 hod.
6.6. vernisáž výstavy výtvarného oboru, ved. Mgr. M. Voříšková, Mgr. M. Nyklesová, kytarový soubor, ved. T. Honzírek, Městské muzeum, 17 hod.
8.6.Folklórní soubor Rozmarýnek,um.ved.S.Országh,L.Gaierová,B.Mikysková, Anglikánská kaple 20:00
10.6.zámek Kynžvart - zámecký jarmark - žáci a soubory učitelů S. Biňovcové, K. Hovorky, Z. Pešky a T. Honzírka - 10.00 - 14.00 hod.
10.6 DOM a mažoretky um.ved. Josef a Petra Koreisovi, Františkovy Lázně průvod 10.00 - 11.00
10.6 DOM a mažoretky um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Mariánské Lázně hotel Bohemia - kolonáda 14.00 - 15.00
17.6.Folklórní soubor Rozmarýnek,um.ved.S.Országh,L.Gaierová,B.Mikysková, kolonáda 10:00
17.6 OM a mažoretky um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Mariánské Lázně hotel Bohemia - kolonáda 13.30 - 15.00 spolupráce s německým dechovým orchestrem z Groskonreuthu
19.6. Letní koncert žáků smyčcového oddělení, sólisté a soubory, ved. E. Smrčková, H. Dubská, V. Skalka, S. Biňovcová, P. Šustek, sál ZUŠ, 18 hod.
20.6. Městské divadlo, vernisáž výstavy, Kytarový soubor T. Honzírka, 17 hod.
22.6.- 28.6.Folklórní soubor Rozmarýnek,um.ved.S.Országh,L.Gaierová,Foklórní festival Itálie,Sorrento
24.6 DOM a mažoretky um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Františkovy Lázně průvod 10.00 - 11.00
24.6 DOM a mažoretky um. ved. Josef a Petra Koreisovi, Březová u Sokolova koncert 14.00 - 15.00