Flétny - divadlo

 

 

 

241217Josef Koreis udržuje se svými žáky po řadu let hezkou vánoční tradici. Na Štědrý den, při jakémkoliv počasí, obcházejí Mar. Lázně i přilehlé okolí a všem pro radost vyhrávají vánoční písně a koledy. Jejich vystoupení mají pěkné
ohlasy a na pravidelných zastávkách stálé, vděčné posluchače. Ve vánoční tradici pokračují i žáci bývalí, kteří vytvořili vlastní soubor.

182412