Dechy -kostel ang.

 

 

 

51098Ve čtvrtek 19. dubna patřil hudební sál ZUŠ Fryderyka Chopina kytaristům. Nejednalo se tentokrát o současné žáky, ale o absolventy. Eliška Dedková je absolventkou klavírní třídy A. Kotlara, Izabela Tomiová vystudovala zpěv ve třídě O. Cretana. Obě dívky jsou v současnosti studentkami Konzervatoře v Plzni. V programu nazvaném „Chvála kytary“ představily hudbu různých stylových období. Program koncertu byl skvěle sestaven, sólová vystoupení se střídala s komorní hudbou a nemalý podíl na úspěchu koncertu měl také další kytarista, posluchač AMU v Praze, Martin Cába. Koncert byl skvěle navštíven a měl výborný ohlas.