Kytary

 

 

 

kvarteto_akordeon.jpgAkordeonové kvarteto pod vedením  Olgy Vohnoutové působí na ZUŠ Fryderyka Chopina již
od roku 1990. Za dobu své existence získal soubor nesčetná ocenění v okresních, krajských, ale i celostátních soutěžích ZUŠ. V současné době hraje ve složení: Karolína Chvalová, Barbora Vokatá,
Denis Jůzek, Lukáš Kožuch. Kvarteto má ve svém repertoáru  jak skladby populárního
charakteru, tak i skladby z oboru vážné hudby, např. transkripce J. S. Bacha nebo skladby
od Jana Rady.

V pondělí 11. února pořádala naše škola okresní kolo soutěže ve hře na akordeon. Výkony soutěžících z okresuIMG 8947 Cheb a Karlovy Vary posuzovala porota složená z učitelů ZUŠ z Karlovarského kraje, předsedkyní poroty byla paní Hana Müllerová z Kraslic. Naši školu reprezentovali Matěj Sláma, Jan Brož, Carolina Sléhová a Martina Jirmanová ze třídy Olgy Vohnoutové. Carolina Sléhová získala ve své kategorii 2. cenu, Matěj Sláma, Martina Jirmanová a Jan Brož 1. ceny s postupem do krajského kola. Jan Brož se stal na základě nejvyššího bodového zisku absolutním vítězem soutěže. Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a postupujícím přejeme úspěch v krajském kole! -fotogalerie-

IMG_33905.5.-7.5. 2011 se konala v Havířově celostátní soutěž ve hře na akordeon, kde soutěžilo 170 akordeonistů z celé České republiky. Do této soutěže se probojovali i akordeonisté z naší školy ze třídy O. Vohnoutové.Broz
Akordeonové kvarteto ve složení Ch. Streicherová, B. Vokatá, D. Jůzek a L. Kožuch obsadilo 3. místo,  v sólové hře slavil  úspěch Jan Brož, který obsadil též 3. místo.

Již řadu let se v sále ZUŠ konají koncerty, kde malí hudebníci hrají dětem z mateřských škol. Děti mají možnost vidět a slyšet různé nástrojemali_umelci a udělat si tak představu o tom, co se v ZUŠ učí a jak znějí jednotlivé nástroje.  Stejným způsobem navštíví také ukázkové hodiny v tanečním oddělení. Letos se konaly pro mateřské školy v ZUŠ dva koncerty, 5. a 12. května. - fotogalerie -

V pátek 25. března pořádala ZUŠ Fryderyka Chopina krajské kolo soutěže ve hře na akordeon. Do školy se sjelo 32 soutěžících z celého kraje, aby soutěžili o postup do celostátního Brozkola soutěže, které proběhne v Havířově. Také v tomto finálním kole bude mít ZUŠ Fryderyka Chopina své zástupce: v kategorii jednotlivců postoupil Jan Brož a v kategorii souborové hry akordeonové kvarteto – všichni ze třídy Olgy Vohnoutové. První cenu dále získal Martin Panoš (tř. O.Vohnoutové), druhé ceny Jindřich Zíval(tř. O.Vohnoutové) a Jan Havíř (tř. Jiřího Jílka). V kategorii orchestrů první místo obsadil Velký akordeonový orchestr pod vedením A. Smutného.

16. prosince se v sále ZUŠ konala přehrávka akordeonové třídy Olgy Vohnoutové.  Při této příležitosti bylo také pokřtěno nové CD akordeonového souboru. Paní uč. Olga Vohnoutová sekrest_cd na této přehrávce také rozloučila s Karolínou Chvalovou, která odchází studovat hru na akordeon na konzervatoř v Plzni. - fotogalerie -