Flétny - divadlo

 

 

 

 

IMG 7598Soubor příčných fléten je složený z žáků flétnové třídy Mgr. Lenky Čechové. Byl založen v roce 2002. Obsazení souboru je variabilní. Flétnistky každoročně koncertují v Mariánských Lázních i okolí, vystupují pro seniory a rodiče a podílejí se také na prestižních akcích i celoškolských projektech ZUŠ Fryderyka Chopina. Flétnový soubor pravidelně získává ocenění v krajských kolech soutěže ZUŠ a flétnové trio reprezentovalo naši školu i v kole ústředním. Repertoár flétnového souboru tvoří transkripce i původní skladby komponované od doby renesanční až  po současnost.

 

12018V sobotu 6. ledna, tedy přímo na Tři krále, se L. Čechová spolu s několika žákyněmi vypravila do Domova pro seniory, aby zde v rámci letošní Tříkrálové sbírky společně koncertem potěšily zdejší obyvatele. V příjemné atmosféře v aule u stromečku provedly několik skladeb starých mistrů a spolu se seniory si zahrály a zazpívaly také několik koled. Na závěr všichni společně přivítali tříkrálovou skupinku. Akce, pravidelně pořádaná ve spolupráci Charitou ČR, je pokaždé hezky navštívená a také tentokrát se setkala s pěknými ohlasy. -fotogalerie-

IMG 4576V pondělí 18. prosince se sešli žáci ze třídy L. Čechové v hudebním sále školy. Na programu měli přehrávku. Zúčastnili se téměř všichni, od začátečníků až po dospělé žáky. Pro posluchače nezasvěceného je stejně jako pro hudebníka hezké sledovat hudební vývoj dětí od začátku až ke zkušeným výkonům. Pro zpestření nebyla jednotlivá vystoupení řazena v závislosti na věku vystupujících, ale tak, aby byl program jako celek zajímavý. Kromě sólových zazněla v průběhu přehrávky také souborová vystoupení. Souborovým vystoupením všech žáků byl celý koncert také zakončen. -fotogalerie-

trikralovka17Ve čtvrtek 12. 1. se žákyně flétnové třídy L. Čechové svým vystoupením v Domově pro seniory připojily k letošní Tříkrálové sbírce. Koncert dostal také letos podobu přátelské besídky s hudbou i mluveným slovem, které ozřejmilo a přivítalo příchod tříkrálových koledníků. -fotogalerie-

IMG 2230Konec kalendářního roku a blížící se pololetí je časem třídních přehrávek. Je to příjemná a zároveň důležitá věc, protože se sejdou všichni žáci jedné třídy, mají možnost předvést své umění a zejména ti nejmenší si poprvé vyzkoušejí, co veřejné vystupování vlastně obnáší. Flétnová třídy L.Čechové měla svoji přehrávku v pondělí 19. prosince a převažovali začínající hudebníci. Zahráli ale i zkušení žáci a žákyně a s posluchači se všichni účinkující rozloučili společným vystoupením. -fotogalerie-

V pondělí 14. 11. se v Domově pro seniory uskutečnilo 1. vystoupení ze série pravidelných koncertů žáků ZUŠ F. Chopina. Do Domova se tentokrát vypravily flétnistky ze tř. L. Čechové spolu s kytarovým souborem a sólisty ze tř. T.IMG 9006 Honzírka. V jejich podání zazněly skladby instruktivní, komorní i ryze koncertní. Milé publikum mladé hudebníky bohatě odměňovalo potleskem. -fotogalerie-