Canzona

 

1926 - 2016

90 let školy

 

 

 

IMG 7598Soubor příčných fléten je složený z žáků flétnové třídy Mgr. Lenky Čechové. Byl založen v roce 2002. Obsazení souboru je variabilní. Flétnistky každoročně koncertují v Mariánských Lázních i okolí, vystupují pro seniory a rodiče a podílejí se také na prestižních akcích i celoškolských projektech ZUŠ Fryderyka Chopina. Flétnový soubor pravidelně získává ocenění v krajských kolech soutěže ZUŠ a flétnové trio reprezentovalo naši školu i v kole ústředním. Repertoár flétnového souboru tvoří transkripce i původní skladby komponované od doby renesanční až  po současnost.

 

trikralovka17Ve čtvrtek 12. 1. se žákyně flétnové třídy L. Čechové svým vystoupením v Domově pro seniory připojily k letošní Tříkrálové sbírce. Koncert dostal také letos podobu přátelské besídky s hudbou i mluveným slovem, které ozřejmilo a přivítalo příchod tříkrálových koledníků. -fotogalerie-

IMG 2230Konec kalendářního roku a blížící se pololetí je časem třídních přehrávek. Je to příjemná a zároveň důležitá věc, protože se sejdou všichni žáci jedné třídy, mají možnost předvést své umění a zejména ti nejmenší si poprvé vyzkoušejí, co veřejné vystupování vlastně obnáší. Flétnová třídy L.Čechové měla svoji přehrávku v pondělí 19. prosince a převažovali začínající hudebníci. Zahráli ale i zkušení žáci a žákyně a s posluchači se všichni účinkující rozloučili společným vystoupením. -fotogalerie-

V pondělí 14. 11. se v Domově pro seniory uskutečnilo 1. vystoupení ze série pravidelných koncertů žáků ZUŠ F. Chopina. Do Domova se tentokrát vypravily flétnistky ze tř. L. Čechové spolu s kytarovým souborem a sólisty ze tř. T.IMG 9006 Honzírka. V jejich podání zazněly skladby instruktivní, komorní i ryze koncertní. Milé publikum mladé hudebníky bohatě odměňovalo potleskem. -fotogalerie-

Vánoční prázdniny oddělily adventní a vánoční čas od nového roku 2016. Advent a Vánoce byly naplněné řadou koncertů a vystoupení v Mariánských Lázních i okolí. Ani v roce 2016 to nebude jinak. Hned 1. lednatrikralova_sbirka16 vystoupil DOM s mažoretkami pod vedením manželů Koreisových na novoročním průvodu městem. Ve středu 6. ledna pak v rámci Tříkrálové sbírky hráli žáci ze třídy L. Čechové v Domově pro seniory v Úšovicích. S Domovem pro seniory spolupracujeme trvale a pravidelně, další koncert připravujeme na 25. ledna.
Źáci ZUŠ Fryderyka Chopina vystupují během roku na desítkách vystoupení, některá jsou určená především rodičům, ale většina je pro širokou veřejnost. Veškeré informace o aktivitách žáků naleznete na webu školy www.zus-ml.cz v sekci kalendář akcí, o dění ve škole vypovídají také fotografie a články. Na závěr pozvání na nejbližší koncert. Bude se jednat o pravidelný hudební podvečer v sále ZUŠ, který se bude konat 21. ledna od 18 hodin. Srdečně Vás zveme !!! -fotogalerie-

IMG 9660V pondělí 14. prosince měli žáci flétnové a varhanní třídy Lenky Čechové svoji tradiční přehrávku v sále školy. Hráli sólově i ve skupinkách. Posluchači, v tomto případě zejména rodiče a prarodiče, měli možnost slyšet různé druhy zobcových fléten, příčné flétny, ale také varhany a klavír a různé kombinace těchto nástrojů. Na podiu se představili jak začátečníci, tak i zkušenější žáci, kteří vystupují sólově i v různých školních souborech.  - fotogalerie-