Rozmarýnek

 

 

 

IMG 7220Źáci i učitelé ZUŠ Fryderyka Chopina mívají pravidelně v předvánočním období napilno. Kromě řady adventních koncertů v Mariánských Lázních, v Kynžvartu a v řadě dalších okolních obcí se některé soubory pravidelně účastní vystoupení na vánočním trhu na kolonádě. Pěvecký sbor Canzona (um. ved. Lenka Čechová) vystoupil na zahájení trhu ve čtvrtek 6. prosince v 17 hodin. V sobotu 8. 12. hrál na kolonádě DOM s mažoretkami (um. ved. Josef a Eva Koreisovi) a Rozmarýnek (um. ved. Lenka Gaierová a Slavomír Országh). V neděli vystupovaly soubory zaměřené na jazz- Junior Dixieland (um. ved. B. Smrčka) a NBS (um. ved. Tomáš Stich). Pochvalu si určitě zaslouží žáci, kteří během vánočního trhu vystupovali opakovaně – v různých souborech. Také výtvarníci ze ZUŠ se na trhu podíleli – žáci ze třídy Kristýny Harantové vyrobili na kolonádu betlém a ozdoby na vánoční stromek. Oba tyto symboly Vánoc byly k vidění v orchestřišti na kolonádě. -fotogalerie-

Pěvecké sbory CANZONA (um. ved. L. Čechová) a ROZMARÝNEK (um.ved. L. Gaierová) společně přijaly pozvání k účinkování na slavnostním koncertu, který se konal 9. 6. v koncertním sále společenského domu202021s Casino. Mladí zpěváčci spolu se Západočeským symfonickým orchestrem řízeným M. Peschíkem, operními pěvci K. Žmolíkovou, A. Voráčkem,V. Janečkem a spojenými smíšenými sbory s úspěchem provedli Školní scénu z opery Jakobín A. Dvořáka. Koncert, věnovaný 50. výročí založení pěveckého sboru Fontána, 100. výročí vzniku republiky a 200. výročí prohlášení Mariánských Lázní jako lázeňského místa, byl zároveň krásným vyvrcholením setkání pěveckých sborů západočeského regionu. -fotogalerie-

IMG 5060

 

V úterý 10. dubna zpíval pěvecký sbor Canzona ze ZUŠ F. Chopina pod vedením L. Čechové a za klavírního doprovodu Jitky Zábranové na vernisáži výstavy obrazů pana Miloše Novotného. Výstava má název „Vysočina“. Protože hudba a obrazy k sobě patří, jedná se vždy o příjemnou spolupráci. Výstavu uvedla paní Eva Smejkalová, o své inspiraci a tvorbě promluvil pan Novotný. -fotogalerie-

Naši žáci se svými učiteli pravidelně vystupují v Domově pro seniory v Úšovicích. Čas od času se situace malinko změní. Vzhledem k možnostem nové budovy ZUŠ mohou také senioři navštívit náš hudební sál. Proto se ve středu 20. IMG 4615prosince konal v sále školy téměř devadesátiminutový koncert právě pro naše hosty z Domova pro seniory v Úšovicích. Vystoupil pěvecký sbor Canzona. Pod vedením L. Čechové a za klavírního doprovodu J. Zábranové zazpíval sbor málo známé koledy z Moravy a ze Slovenska. Dále si mohli posluchači poslechnout Mozartovo Divertimento č. 4 B dur v podání Klarinetového tria. Velká část koncertu patřila folklórnímu souboru Rozmarýnek, který vedou S. Országh a L. Gaierová. Rozmarýnek pro posluchače připravil několik málo známých koled, a dále tradiční vánoční písně a koledy. I když někteří žáci a soubory naší školy budou ještě v prosinci vystupovat, koncert 20. prosince byl posledním vystoupením a hezkou tečkou za letošními koncerty v ZUŠ. Budeme se těšit na podobné akce i v příštím roce! -fotogalerie-

IMG 3113V pátek 5. května dostali pečlivě vybraní žáci ZUŠ Fryderyka Chopina skvělou příležitost vystoupit v roli sólistů se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Spolupráce mezi orchestrem a školou je tradiční a přirozená. Zejména v pravidelných koncertech pro děti. Tentokrát vystoupili klarinetista Tadeáš Šorejs (třída P. Čecha) ve Weberově klarinetovém koncertu, flétnistky Denisa Doffková a Tereza Šimková (třída L. Čechové) v Telemannově koncertu pro dvě flétny a pěvecký sbor Canzona (sbormistryně L. Čechová) s lidovými písněmi v úpravě J. Krčka pro dětský sbor a orchestr. Kromě těchto skladeb zazněly také vybrané Slovanské tance Antonína Dvořáka. Sólisté koncertu bezpečně obstáli a zaujali dětské i dospělé posluchače, v koncertním sále byla příjemná atmosféra, kterou rozhodně nikdo z dětských posluchačů nenarušoval. Koncert pozorně řídil dirigent Jan Mikoláš, který pravidelně na těchto koncertech se ZUŠ spolupracuje, stejně jako flétnistka ZSO Kamila Cretan, která připravila průvodní slovo a provedla posluchače celým koncertem. -fotogalerie-

Pěvecký sbor Canzona (sbormistryně L. Čechová) vystoupil v úterý 11. dubna na vernisáži výstavy obrazů krajináře Jiřího Peřiny. Navernisaz17 vystoupení zazněly písně v úpravě pro sbor, klavír, dechové a bicí nástroje. Na klavír hrála J. Zábranová, o další hudební nástroje se postarali žáci z dechového oddělení a ze třídy bicích nástrojů. -fotogalerie-

Začátek prosince je už řadu let v Mariánských Lázních spojený s vánočními trhy. Také letos se jich zúčastnily hudební i taneční soubory naší školy: DPS Canzona, folklórní soubor Rozmarýnek, DOM a mažoretky, žáci tanečního IMG 4601oddělení, Junior Dixieland a Jazzové kombo. Na tvořivé dílně se podílelo také výtvarné oddělení.  V letošním roce účinkujícím docela přálo počasí - to je zásadní nejen s ohledem na diváky, ale hlavně s ohledem na účinkující. Proto jsme rádi, že účinkující mráz ani déšť letos netrápil. Je to dobře i proto, že z vánočních trhů se stala hezká tradice, jsou pestré a přinášejí radost do předvánočního času. Máme fotografie z vystoupení Canzony a tanečního oddělení.  -fotogalerie-

Základní umělecké školy Karlovarského kraje prezentovaly v rámci Festivalu základních uměleckých škol v Karlovarském městském divadle tvořivou práci jednotlivých svých oborů. Kromě „Večera tance“ (14. 11.), představení festival 16  „Chvění slov“ (večera věnovanému literárně-dramatickým oborům) (15. 11.) a „Slavnostního koncertu“ (16. 11.), byla součástí Festivalu základních uměleckých škol také výstava prací výtvarných oborů. Žáci Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně se karlovarskému publiku představili ve „Večeru tance“ (žáci B. Mikyskové s choreografií Padající andělé) a 16. 11. v programu „Slavnostního koncertu“, kde koncertovalo Klarinetové trio žáků Petra Čecha a pěvecký sbor Canzona pod vedením sbormistryně Lenky Čechové. -fotogalerie- -fotogalerie koncert 16.11. -