Kytary

 

 

 

 

IMG 5475V ZUŠ Fryderyka Chopina působí dětský folklórní soubor Rozmarýnek. Soubor byl založen v roce 1991.
V současnosti čítá soubor kolem padesáti členů, žáků základní umělecké školy ve věku od šesti do osmnácti let.
Repertoár souboru je založený na tradičních českých lidových písních a každý rok se rozšiřuje o nové písně a vánoční koledy. Autorem většiny úprav pro Rozmarýnek je Mgr. Petr Čech. Od roku 2009 je součástí souboru také taneční skupina.
Rozmarýnek vystupuje nejen v domácích Mariánských Lázních a okolních městech, ale také v zahraničí (Švédsko, Německo, Itálie, Francie, Turecko).
V současnosti vede soubor pan Slavomír Országh (od roku 2007), vedoucí pěveckého sboru je od roku 2015 paní Lenka Gaierová, a od roku 2018 je vedoucí taneční skupiny Jan Kaleja.

 Skvělého úspěchu dosáhl Jan Brož (žák ze třídy Slavomíra Országha) na soutěži nejlepších hráčů na dudy z České republiky. Po vítězství v kraji se zúčastnil národního finále, které se konalo 24. a 25. května 5046s v Mikulově a získal 1. cenu. Tento úspěch nás těší o to víc, že Jan Brož hrál i skladby od učitele naší školy pana Tomáše Vašinky, který se na úspěchu podílel nejen svými skladbami, ale také svým klavírním doprovodem.

IMG 5092

Ve středu 11. dubna se v sále ZUŠ F. Chopina konala soutěž ve hře lidových nástrojů. Jednalo se o krajskou soutěž, ze které se postupuje do celostátního kola. ZUŠ Fryderyka Chopina měla v této soutěži také svoje zástupce. Jejich vystoupení na soutěži přineslo úspěch. Jan Brož i Ondřej Polák získali první ceny a postup do ústředního kola. A to nejen jako sólisté, ale také v komorní hře, protože soutěžili také jako duo. Soutěžící hodnotila porota složená ze špičkových folkloristů. Předsedou poroty byl PhDr. Zdeněk Vejvoda, etnolog a člen Akademie věd ČR. Tím víc nás úspěch Ondřeje Poláka a Jana Brože těší. Velkou gratulaci si samozřejmě zaslouží jejich učitel Slavomír Országh. Zaslouženou pozornost odborné poroty získal pedagog a klavírista Tomáš Vašinka. Věnuje se nejen klavíru (v letošním roce doprovodil na soutěžích řadu našich žáků), ale také kompozici. Je autorem řady úspěšných skladeb pro dudy a jeho skladby stejně jako v minulých soutěžích získaly zájem odborné poroty. Úspěšným žákům i jejich učitelům gratulujeme! 

IMG 5080IMG 5084

Ve dnech 14. - 17. září 2017 se konal v Mariánských lázních již 13. ročník festivlu Mariánský podzim. Všem účinkujícím patří obdiv za krásná vystoupení. Poděkování patří folklórnímu souboru Marjánek - přesněji spolku MarjánekIMG 4264 (od roku 2014), který je hlavním pořadatelem festivalu Mariánský podzim. Naše škola se tohoto festivalu tradičně účastní - logistickou podporou i vystoupeními našich žáků. V sobotu se pravidelně konává průvod všech zúčastněných souborů městem. Tentokrát počasí průvodu nepřálo, a tak DOM hrál na začátku sobotního programu na kolonádě. Svá vystoupení měl na festivalu Rozmarýnek. Bylo to první vystoupení s novým vedoucím tanečníků v Rozmarýnku Evženem Bočkorem. Již několikrát počasí v době festivalu nebylo hezké. Proto budeme věřit, že příští rok se přidá k hezkému programu i krásné počasí. -fotogalerie-

 

 

Ve čtvrtek 22.6. Rozmarýnek odjel do Itálie, cesta proběhla bez problémů a po 19 hodinách jsme byli na místě. Hotel ve městě Castellamare di Stabia, kde jsme byli ubytováni, se nám hned zalíbil. Po úmorné cestě nás čekalo příjemné DSCN8780 zchlazení v bazénu, což všichni uvítali. Po večeři následovala procházka do centra, při níž jsme kroutili hlavami nad italským systémem dopravy a zároveň obdivovali um a odvážnost řidičů. S nadšením jsme pozorovali nad mořem západ slunce, při kterém byl nádherný výhled na sopku Vesuv. V sobotu nás čekal výlet do Pompejí, přesněji Pompejského fóra a jeho dnešních pozůstatků, protože roku 79 n.l. je zničil výbuch sopky Vesuv . Nyní jsou památkou UNESCO. Celý objekt jsme si pečlivě prošli a jeli za příčinou zničení tohoto města – sopkou Vesuv. Cesta k sopce autobusem byla náročná, museli jsme ocenit pány řidiče, kteří se zvládli úzkými serpentinami dostat pod Vesuv – nadlidský výkon. Výstup na stále aktivní stratovulkán, vysoký 1281m, nebyl zrovna jednoduchý, jelikož bylo velké horko a dusno, ale při cestě nahoru nás potěšili stánky se suvenýry a studenými nápoji. Ne každý se však dostal až na konec, několika členům výstup nedělal dobře a čekali u některého z uvedených stánků. Všichni jsme fotili, a tak nikdo o tu krásu nepřišel. Na hotel jsme dorazili znaveni. Nedělní dopoledne jsme strávili v nákupním centru, kde každý sháněl nějaký ten dáreček pro sebe, či blízké. Holky šly po oblečení, kluci dali přednost jídlu. Odpoledne jsme měli na terase s obřími květináči zkoušku před večerním vystoupením. Zkouška byla natolik excelentní, až si z toho jeden z tanečníků sedl v zápalu na zadek, kytka v květináči je z našeho výkonu ještě dodnes šokována. V 8 hodin večer začínal průvod folklorních souborů městem Sorrento. Celkem se zde sešlo osm souborů z několika států (Řecka, Turecka, Polska…), většina byla tvořena dospělými. Nejvíce jsme si rozuměli s dětským souborem z Turecka, který bydlel na stejném hotelu. Rozmarýnek byl jediný folklorní soubor s živou muzikou a zpěvem, snad kvůli tomu vystupoval jako poslední. Není divu, že jsme na hotel dorazili až kolem 1 hodiny ranní. A čekal nás poslední den v Itálii. Na programu bylo město Sorrento nebo Neapol, avšak jedné z muzikantek se udělalo špatně, a tak jsme s ní raději jeli do nemocnice, naštěstí to nic vážného nebylo. I italské zdravotnictví se dá brát jako seznámení se s jinou civilizací. Nejeli jsme všichni, někteří si užívali u bazénu, a kdo chtěl, mohl se jít odpoledne podívat do města a dát si nějakou italskou specialitku. V restauracích u pláže obsluhovali zásadně muži a vždy se na stole objevila nějaká malá pozornost k už tak výborným pokrmům. V úterý jsme všichni balili, jelikož ve 12 hodin byl naplánován odjezd. Sotva autobus vyjel, všichni padli únavou. Cesta utíkala rychle a my v půl 6 ráno dorazili domů. Byl to krásný zájezd a myslím, že si ho všichni s radostí užili a budou na něj vzpomínat. Poděkování patří řidičům, učitelskému dohledu – Lence Gairové, Slavomíru Országhovi, „manažerce zájezdu“ – Terezce Országhové a též sponzorům – Městu Mariánské Lázně, Léčebným lázním Mariánské Lázně a. s., Chodovaru spol. s r. o., Krajskému úřadu Karlovarského kraje, Lázeňským oplatkám Kolonáda-Mondelez a ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně. Děkujeme a těšíme se na další zájezd. -fotogalerie-

IMG 1666Již tradičně se třetí zářijový víkend sjíždějí do Mariánských Lázní folklórní soubory. Folklórní festival Maránský podzim má v Mariánských Lázních své místo. Letos se velice osvědčila lázeňská kolonáda, protože počasí festivalu opravdu drsně nepřálo. Přesto lidová muzika a tanec potěšily návštěvníky i obyvatele města. Bylo štěstí, že nezmokl sobotní průvod souborů na kolonádu. Ten tradičně vede DOM a uzavírá náš folklórní soubor Rozmarýnek. Rozmarýnek letos slaví 25 let své existence. -fotogalerie-

IMG 9798Tradice..slovo které  se často objevuje na našem webu. Tradice , které vznikly dávno i ty, které vznikly v posledních létech. Spolupráce ZUŠ F. Chopina a Domova pro seniory funguje dlouhodobě. Výborná byla spolupráce s panem Ing. Bláhou, dnes již bývalým ředitelem. Tam vznikla pravidelná spolupráce a každoročním vrcholem této spolupráce byl vždy vánoční koncert. Stejně tomu bylo i letos. Naši sólisté i soubory připravili letošní vánoční koncert, který se konal v pátek 18. prosince v Domově pro seniory. Atmosféra skvělá, už se těšíme na další spolupráci....-fotogalerie-

IMG 7026Již podesáté patří mariánskolázeňská kolonáda v druhé polovině prvního prosincového týdne vánočnímu trhu. Také tentokrát  na kolonádě vystupují soubory naší školy: žáci z taneční třídy B. Mikyskové, DOM a mažoretky (J. Koreis a P. Koreisová) folklórní soubor Rozmarýnek (S. Országh, L. Gaierová), Junior Dixieland (B. Smrčka). 4. prosince se také návštěvníci trhu mohli zúčastnit výtvarné dílny s učitelkami výtvarného oboru M. Nyklesovou a M. Voříškovou. Mnozí návštěvníci by uvítali zasněženou kolonádu, atmosféře trhu by to jistě přispělo. Jako účinkující jsme naopak ocenili na začátek prosince nezvykle vlídné počasí, které zásadně přispělo k příjemnému průběhu celé akce. -fotogalerie-

IMG 6966Každý rok ožije víkend třetího týdne v září v Mariánských Lázních folklorem. Je to moc dobře-bohatství lidové hudby v Čechách je nebývalé. Lidová píseň se stala základem tvorby mnoha světově proslulých českých skladatelů. Jedná se o hudbu, která umí člověka oslovit a je proto víc než dobře, že se s ní i mladí lidé prostřednictvím svého působení v různých folklórních souborech mohou seznamovat. V Mariánských Lázních působí hned dva folklórní soubory - Rozmarýnek a Marjánek. Rozmarýnek je již od roku 1991 soubotrem naší školy a Mariánského podzimu se pravidelně účastní, stejně jako DOM, který vede tradičně sobotní průvod souborů na kolonádu. Marjánek je pořadatelem festivalu. Letošnímu Mariánskému podzimu přálo i počasí - až tak, že ostré slunce mnohdy bránilo autorovi článku udělat slušnou fotografii. Ale přece jen fotografie máme a můžeme napsat, že festival folklóru se vydařil. Už se těšíme na ten další ! -fotogalerie-

..tak to byl název akce, kterou pořádala "Liga proti rakovině Praha" v Mariánských Lázních 16. a 17. září 2015 v IMG 6931Mariánských Lázních. Naše škola byla požádána o spoluúčast. Protože se jednalo o akci sympatickou a potřebnou, vystupovaly zde naše soubory - DOM s mažoretkami a folklórní soubor Rozmarýnek. -fotogalerie-

 

 

1773Ve dnech 13. - 19. června 2015 se náš oblíbený soubor Rozmarýnek zúčastnil letního folklorního festivalu v Itálii. Na zájezd jsme se všichni těšili, ale prvním krokem bylo náročné dvouměsíční cvičení celého souboru. Odměnou se nám pak stal týdenní pobyt v italském městě Roseto degli Abruzzi, který nám vše vynahradil. Mezinárodní folklorní festival se konal v Silvi Marina, kam se sjelo 10 souborů z různých částí Evropy (Polsko, Maďarsko, Itálie, ale i Turecko …). Akce probíhala ve večerních hodinách a nechyběl ani průvod, díky kterému město rázem ožilo rozmanitým tancem, hudbou a zpěvem. Průvod vedl městem až na náměstí, kde následně každý soubor představil tradiční folklor své země. Rozmarýnek nadchl publikum zejména svou chutí do hraní a radostným pojetím celého pobytu. Každý den jsme hráli jiné písničky a tím jsme diváky nechali nahlédnout do našeho pestrého repertoáru. Celý zájezd jsme ukončili návštěvou krásných Benátek, kde jsme se svezli lodí a pokochali se krásou tohoto slavného města. Poté následovala už jen dlouhá cesta domů, během které jsme probrali všechny zážitky ze zájezdu. Při návratu do Mariánských Lázní na nás čekali nedočkaví rodiče a my plní zážitků rozdávali úsměvy na všechny strany. Za uskutečnění našeho krásného zájezdu bychom chtěli poděkovat úžasnému vedení -  panu učiteli Országhovi a paní Gaierové. Velké díky patří také Tereze Országhové, která celý zájezd zorganizovala a na týden se stala naší delegátkou a skvělou parťačkou. V neposlední řadě děkujeme za podporu našim sponzorům, kterými jsou: Městský úřad Mariánské Lázně; Mondelez Czech Republic s. r. o.; Základní umělecká škola F. Chopina Mariánské Lázně; Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.; Chodovar, spol. s r. o. a Krajský úřad Karlovarského kraje.

rozmarynek podzim14Už podesáté Mariánské Lázně třetí zářijový víkend ožily pestrobarevnými kroji i folklórní hudbou. Do Mariánských Lázní se zásluhou folklórního souboru Marjánek, který festival pořádá, sjíždějí v tomto čase soubory nejen z Čech a Moravy, ale také z dalších zemí. Pravidelně se tohoto svátku folklóru účastní naše škola. Na festivalu mívá dva zástupce - Dechový orchestr mladých a Rozmarýnek.Tento rok přálo účastníkům počasí alespoň v sobotu dopoledne a návštěvníci města si mohli užít průvod městem. Pak se počasí zhoršilo. Přesto doufáme, že si folklórní soubory za rok opět najdou cestu do Mariánských Lázní. -fotogalerie-