Canzona

 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR

Naše škola nabízí výuku výtvarného a keramického oboru. Děti od pěti let jsou zařazovány do přípravného studia, na které navazují studiem I. a II. stupně. Výuka probíhá v odpoledních hodinách ve vyučovacím bloku s krátkou přestávkou. Děti se prostřednictvím plošné a prostorové tvorby, objektové a akční tvorby a výtvarné kultury seznamují s výtvarnými technikami a postupy. Předměty výtvarného oboru, které prostupují celým studiem, si děti osvojí díky nápaditým námětům, výtvarným řadám a projektům. Pod vo prezentace 2vedením odborně školených pedagogů v plně vybaveném ateliéru se naučí zacházet s kresbou, malbou, grafikou. Vytvoří prostorové práce z papíru, keramické hlíny a jiných netradičních materiálů. Zúčastní se výstav a instalací. Zdokumentují svoji práci fotografií a upraví v počítačovém programu. Při své práci se seznámí s dějinami i současností výtvarného umění. V keramickém oboru se pak děti seznámí se základními postupy zpracování keramické hlíny, od přípravy materiálu až po naložení keramické pece. Během výuky budou tvořit plastiky a reliéfy, naučí se postupům plátové keramiky, točení na hrnčířském kruhu, práci s engobami a glazurami, i sochařské postupy jako modelování podle modelu, či odlévání do sádry. Děti se podílejí na soutěžích a akcích v Mariánských Lázních i mimo ně. Součástí studia jsou veřejné výstavy a prezentace prací žáků (např. v Městském muzeu).

Druhý rok multimediální tvorby je za námi! Výsledky naší práce můžete shlédnout v Městském muzeu Mariánských Lázních. Co tam uvidíte? Pokud se pozorně porozhlédnete po výstavní síni a nebudete pospíchat rovnou do kinosálu, najdete na stole položené flipbooky s tématem Co se skrývá uvnitř. To jsou malé knížečky s obrázkem na každé stránce a když jimi rychle prolistujete, obrázky obživnou. Některé jsou promakané, že se tam střídají i záběry. To je práce pokročilých žáků. Kresby na flipbook jsme využili i pro kreslenou animaci. Ty už uvidíte v kinosále.  Musíte si ovšem říci některé z milých paní na pokladně, aby vám je pustili. Kromě již zmíněných kreslených animací tam uvidíte další příběhy a jeden videoklip k písničce Lordka a Fordka. Jistě si všimnete, že některé animace vypadají jinak než ty kreslené. Hrdinové, ale i záporáci, jsou vyrobeni z plastelíny. Všechno si žáci museli vlastnoručně připravit a nafotit foťákem snímek po snímku. Věděli jste, milí čtenáři, že by na animaci mělo být 25 obrázků - fotografií na jednu vteřinu? To proto, aby byl pohyb krásně plynulý. Nám se to sice ještě úplně nedaří, ale i tak je to pěkná makačka. Ostatně to můžeš vidět na flipboocích kolik obrázků každý příběh má a jak je to pak dlouhé, když se to přehraje v televizi. Animace z plastelíny jsme dělali ve skupinách a každá skupina měla k dispozici fotoaparát, profesionální stativ, světla a počítač. Fotografování jednotlivých snímků je pohodlné, protože každý snímek můžeme vidět v počítači dřív než ho vůbec vyfotíme. Pracujeme s profesionálním programem Corel Video Studio, ve kterém můžeme fotit i následně animaci sestřihat a nakonec uložit v požadovaném formátu, abychom se s výsledkem mohli pochlubit.Kromě samotného animování řešíme také záběry - jejich velikost, úhel, i to jak je co nejlépe řadit za sebe a zkoušíme storyboard. Zaujalo Tě to a je Ti 10 let a klidně i víc? Zkus to taky.

IMG 6145s6. června proběhla v Městském muzeu Mariánských Lázních vernisáž tradiční výstavy výtvarného oboru Základní umělecké školy Fryderyka Chopina. Výjimečná to událost díky našemu speciálnímu hostu Járu Cimrmanovi. Do našich končin zavítal, aby viděl práce absolventa výtvarné tvorby Jiřího Strnada. Možná i věděl, že jsme výtvarné práce zasvětili jemu, našemu českému géniovi. Ocenil i naše další mladé umělce, moc se mu například líbily portréty a busty, obrazy z dalekých krajin, které navštívil a "… skutečně tak vypadaly…", ilustrace jeho divadelních her, vítězné poháry, cestovní zvířata na kolečkách i akvárium s mořskými korály. V kinosále shlédl krátké animované filmy. Z Muzea odcházel s autorkou svatebních šatů pro jeho nevěstu, Marií Vítkovou. Tedy i šťastný konec jsme měli. Na výstavě vystavovalo přes 100 žáků výtvarného oboru: výtvarné tvorby, keramiky a multimediální tvorby. Diváci měli možnost vidět malby, kresby, uměleckou grafiku, grafický design, skulptury a plastiky z keramiky a sádry a animované filmy. O hudební doprovod vernisáže se postaralo Klarinetové trio. -fotogalerie-

Srdečně zveme rodiče i přátele školy na vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oddělení do Městského muzea !!!

vernisaz vo2018

DSC 5507Dne 8. listopadu se v Městském muzeu v Mariánských Lázních konala vernisáž výstavy Marty Nyklesové pojmenovaná „ZEMÍ I NEBEM“.
Autorka, výtvarnice a dlouholetá učitelka výtvarného oboru na naší ZUŠ, se inspirovala při pěší turistice přírodními motivy Slovenského ráje. Snové obrazy a kresby vycházejí z témat pocitů člověka v běžném životě.
Na výstavě jsou také portréty, pastely a grafika tvořená technikou dřevořezu.Na vernisáži zazněla latinskoamerická hudba v podání kytarového souboru ze třídy Tima Honzírka. -fotogalerie-

vernisaz17V úterý 6. 6. 2017 proběhla v Městském Muzeum Mariánské Lázně vernisáž k výstavě Pop art. Návštěvníci si mohli prohlédnout výsledky prací žáků výtvarného oboru za školní rok 2016/2017. Prezentovala se výtvarka, keramika a multimediální tvorba. V hodinách výtvarky a keramiky se žáci v jednotlivých krocích seznamovali s principy uměleckého směru pop art. Při práci jsme se inspirovali díly umělců a hledali jsme stejné nebo podobné zkušenosti v našem současném životě. Naučili jsme se také pracovat s barevným kruhem a hledat v něm barevné harmonie i barevné kontrasty.Novinkou na výstavě byly práce z hodin multimediální tvorby. Diváci shlédli krátké animované filmy tvořené technikou stop motion. Kromě animací si mohli prohlédnout flipbooky a loutky použité pro snímání. Při vernisáži byli vyhlášeni absolventi 1. stupně, a to za výtvarku Anna Dlesková, Ines Klatová, za keramiku Adam Rákos. Letos jsme měli také absolventy 2. stupně Kateřinu Sysalovou a Ivetu Poslední. Děkujeme kytarovému souboru pana Honzírka za krásný doprovod a všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy. -fotogalerie-

7. června 2016 byla v Městském muzeu zahájena výstava prací žáků výtvarného oboru. Vernisáž výstavy se konala u vernisaz 16 památných buků na Goethově náměstí u kostela. Velká část žákovských prací měla totiž strom jako hlavní téma. Výstavu zahájila učitelka výtvarného oboru Martina Voříšková, která zároveň ocenila absolventy výtvarného oboru. O hudební složku vernisáže se postaralo Klarinetové trio - klarinet jako dřevěný nástroj se ze stromů vyrábí...Po Mozartově Divertimentu se návštěvníci vernisáže přesunuli do Městského muzea, kde se věnovali samotné výstavě.  -fotogalerie-

IMG 0092V úterý 15. března v 17 hodin se konala v galerii Městského divadla vernisáž výstavy s názvem Dětská fantazie. Výstavu připravila a s pracemi dětí návštěvníky seznámila učitelka výtvarného oboru naší školy Martina Voříšková.  O hudební vstup se postaralo Klarinetové trio ZUŠ F. Chopina. Výstava potrvá do 31. března 2016.  -fotogalerie-

Čtvrtek 4. června představoval vyvrcholení celoroční práce ve výtvarném oboru. Žáci ze tříd Kristýny Harantové a Marty Sojkové7254 společně s keramickou skupinou Marty Nyklesové měli příležitost prezentovat svůj um na závěrečné výstavě v Městském muzeu v Mariánských Lázních, která pro letošek nese název "Ve společnosti Leonarda da Vinci". Na úvod vernisáže pro navození patřičné atmosféry zahrál smyčcový soubor paní učitelky Smrčkové. Následovalo představení toho, co lze na zdech a dalších výstavních prostorách spatřit: množství leonardovských vynálezů, náhledy do mistrova deníku; na "renesančním náměstí" je možné si prohlédnout nejen českou, ale i italskou architekturu v různých formách. Schody do prvního patra nás zavedou do velké obrazárny s kopiemi slavných mistrů či ukázkou práce s kaligrafií. V těchto místech měli ti odvážnější jedinci možnost vstoupit do živého obrazu Poslední večeře a uzobnout ze stolu s občerstvením. Pro ty, kteří si chtěli vyzkoušet práci v malířské dílně, byly připraveny malířské stojany a ochotní mistři z řad žáků byli nápomocni u případných nesnází. Letošní jedinou absolventkou výtvarného oboru, a to druhého stupně, byla Denisa Křepelková, která prezentovala svoji práci na samostatném panelu. Děkujeme všem žákům, kteří se podíleli na přípravě a instalaci celé výstavy. -fotogalerie-(foto K.Harantová)

Srdečně zveme na vernisáž závěrečné výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ F. Chopina za školní rok 2014/2015. Výstava nesoucí název "Ve společnosti Leonarda da Vinci" návštěvníky zavede do dob 14. až 16. stoletívystava vo plakat 2015 jak u nás, tak ve své italské kolébce. Žáci skrze všechny věkové kategorie se během roku seznamovali s renesančními pojmy nejen v malířství, ale i sochařství a architektonické tvorbě. Průvodcem během roku byl dětem Leonardo da Vinci spolu se svými současníky, kteří se stali velkou inspirací pro naši práci. Na výstavě se můžete setkat s kopiemi obrazů italských mistrů, roztodivnými vynálezy nebo náhledem do mistrovské dílny v přímém přenosu. Na úvod vernisáže návštěvníkům zahraje smyčcový soubor naší školy pod vedením Mgr. Evy Smrčkové. Těšit se můžete i na překvapivě podávané pohoštění ve čtvrtek 4. června od 17 hodin.

Čtvrtek 5.6. 2014 znamenal pro žáky a učitelky výtvarného oboru (K. Slukovou, M. Sojkovou a M. Nyklesovou) vyvrcholení jejich celoroční práce, kdy Městské IMG 5241muzeum zahájilo vernisáží závěrečnou výstavu s podtitulem (NE) SMYSLY. Program uvedlo vystoupení kytarového souboru Tima Honzírka, následované krátkým představením výstavy, předáním pamětních listů absolventům a zakončené drobným performance samotných žáků VO při hře na kelímky. Báječnou atmosféru utvořilo velké množství příznivců umění, které vystihla jedna z nejmladších žaček slovy "jsme tu jak sardinky". Výstavní prostor byl pomyslně rozdělen na sekce věnující se jednotlivým lidským smyslům (výtvarná řada Koření v části čichové, haptické zpracování známých obrazů u hmatu nebo zákoutí sluchu se záznamem zvuku hudebních nástrojů). Tohoto rozčlenění využili nejstarší žáci, kteří připravili pro návštěvníky zkoušku smyslů (přičichávání k tajemným krabičkám, poslech zvuků, optické klamy, test chuti nebo hra "šáhni si do pytlíčku"). Během celoroční práce ale vyvstalo mnoho témat, která se smysly úzce souvisí (zpočátku se mohou zdát jako nesmysly) a celou výstavu doplňují. Práce jak plošné, tak i prostorové si lze prohlédnout až do 22. června 2014. -fotogalerie-

Gr Jakub PavlikDne 26.5. se v Chodově konalo krajské kolo národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Oči dokořán. Letošní dvanáctý ročník soutěže, která se koná jednou za tři roky, se nesl ve znamení velkých maličkostí. Naše škola vyslala před odbornou porotu práce postupující ze školního kola soutěže. Ve velké a kvalitativně velmi silné konkurenci postoupila do národního kola výtvarná řada vytvořená žáky ze tříd Marty Sojkové "Věc čínská". Jednotlivé práce - jako například tušové malby draků, tradiční čínské krajinomalby či barevné linoryty polí pro pěstování rýže - bylo možné vidět na loňské výstavě VO v Městském muzeu. Soutěže se také zúčastnila velká práce žáků Kristýny Slukové s názvem Společná plavba, jež získala čestné uznání.