Canzona

VÝTVARNÝ OBOR

Naše škola nabízí výuku výtvarného a keramického oboru. Děti od pěti let jsou zařazovány do přípravného studia, na které navazují studiem I. a II. stupně. Výuka probíhá v odpoledních hodinách ve vyučovacím bloku s krátkou přestávkou. Děti se prostřednictvím plošné a prostorové tvorby, objektové a akční tvorby a výtvarné kultury seznamují s výtvarnými technikami a postupy. Předměty výtvarného oboru, které prostupují celým studiem, si děti osvojí díky nápaditým námětům, výtvarným řadám a projektům. Pod vo prezentace 2vedením odborně školených pedagogů v plně vybaveném ateliéru se naučí zacházet s kresbou, malbou, grafikou. Vytvoří prostorové práce z papíru, keramické hlíny a jiných netradičních materiálů. Zúčastní se výstav a instalací. Zdokumentují svoji práci fotografií a upraví v počítačovém programu. Při své práci se seznámí s dějinami i současností výtvarného umění. V keramickém oboru se pak děti seznámí se základními postupy zpracování keramické hlíny, od přípravy materiálu až po naložení keramické pece. Během výuky budou tvořit plastiky a reliéfy, naučí se postupům plátové keramiky, točení na hrnčířském kruhu, práci s engobami a glazurami, i sochařské postupy jako modelování podle modelu, či odlévání do sádry. Děti se podílejí na soutěžích a akcích v Mariánských Lázních i mimo ně. Součástí studia jsou veřejné výstavy a prezentace prací žáků (např. v Městském muzeu).

DSC 5507Dne 8. listopadu se v Městském muzeu v Mariánských Lázních konala vernisáž výstavy Marty Nyklesové pojmenovaná „ZEMÍ I NEBEM“.
Autorka, výtvarnice a dlouholetá učitelka výtvarného oboru na naší ZUŠ, se inspirovala při pěší turistice přírodními motivy Slovenského ráje. Snové obrazy a kresby vycházejí z témat pocitů člověka v běžném životě.
Na výstavě jsou také portréty, pastely a grafika tvořená technikou dřevořezu.Na vernisáži zazněla latinskoamerická hudba v podání kytarového souboru ze třídy Tima Honzírka. -fotogalerie-

vernisaz17V úterý 6. 6. 2017 proběhla v Městském Muzeum Mariánské Lázně vernisáž k výstavě Pop art. Návštěvníci si mohli prohlédnout výsledky prací žáků výtvarného oboru za školní rok 2016/2017. Prezentovala se výtvarka, keramika a multimediální tvorba. V hodinách výtvarky a keramiky se žáci v jednotlivých krocích seznamovali s principy uměleckého směru pop art. Při práci jsme se inspirovali díly umělců a hledali jsme stejné nebo podobné zkušenosti v našem současném životě. Naučili jsme se také pracovat s barevným kruhem a hledat v něm barevné harmonie i barevné kontrasty.Novinkou na výstavě byly práce z hodin multimediální tvorby. Diváci shlédli krátké animované filmy tvořené technikou stop motion. Kromě animací si mohli prohlédnout flipbooky a loutky použité pro snímání. Při vernisáži byli vyhlášeni absolventi 1. stupně, a to za výtvarku Anna Dlesková, Ines Klatová, za keramiku Adam Rákos. Letos jsme měli také absolventy 2. stupně Kateřinu Sysalovou a Ivetu Poslední. Děkujeme kytarovému souboru pana Honzírka za krásný doprovod a všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy. -fotogalerie-

7. června 2016 byla v Městském muzeu zahájena výstava prací žáků výtvarného oboru. Vernisáž výstavy se konala u vernisaz 16 památných buků na Goethově náměstí u kostela. Velká část žákovských prací měla totiž strom jako hlavní téma. Výstavu zahájila učitelka výtvarného oboru Martina Voříšková, která zároveň ocenila absolventy výtvarného oboru. O hudební složku vernisáže se postaralo Klarinetové trio - klarinet jako dřevěný nástroj se ze stromů vyrábí...Po Mozartově Divertimentu se návštěvníci vernisáže přesunuli do Městského muzea, kde se věnovali samotné výstavě.  -fotogalerie-

IMG 0092V úterý 15. března v 17 hodin se konala v galerii Městského divadla vernisáž výstavy s názvem Dětská fantazie. Výstavu připravila a s pracemi dětí návštěvníky seznámila učitelka výtvarného oboru naší školy Martina Voříšková.  O hudební vstup se postaralo Klarinetové trio ZUŠ F. Chopina. Výstava potrvá do 31. března 2016.  -fotogalerie-

Čtvrtek 4. června představoval vyvrcholení celoroční práce ve výtvarném oboru. Žáci ze tříd Kristýny Harantové a Marty Sojkové7254 společně s keramickou skupinou Marty Nyklesové měli příležitost prezentovat svůj um na závěrečné výstavě v Městském muzeu v Mariánských Lázních, která pro letošek nese název "Ve společnosti Leonarda da Vinci". Na úvod vernisáže pro navození patřičné atmosféry zahrál smyčcový soubor paní učitelky Smrčkové. Následovalo představení toho, co lze na zdech a dalších výstavních prostorách spatřit: množství leonardovských vynálezů, náhledy do mistrova deníku; na "renesančním náměstí" je možné si prohlédnout nejen českou, ale i italskou architekturu v různých formách. Schody do prvního patra nás zavedou do velké obrazárny s kopiemi slavných mistrů či ukázkou práce s kaligrafií. V těchto místech měli ti odvážnější jedinci možnost vstoupit do živého obrazu Poslední večeře a uzobnout ze stolu s občerstvením. Pro ty, kteří si chtěli vyzkoušet práci v malířské dílně, byly připraveny malířské stojany a ochotní mistři z řad žáků byli nápomocni u případných nesnází. Letošní jedinou absolventkou výtvarného oboru, a to druhého stupně, byla Denisa Křepelková, která prezentovala svoji práci na samostatném panelu. Děkujeme všem žákům, kteří se podíleli na přípravě a instalaci celé výstavy. -fotogalerie-(foto K.Harantová)

Srdečně zveme na vernisáž závěrečné výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ F. Chopina za školní rok 2014/2015. Výstava nesoucí název "Ve společnosti Leonarda da Vinci" návštěvníky zavede do dob 14. až 16. stoletívystava vo plakat 2015 jak u nás, tak ve své italské kolébce. Žáci skrze všechny věkové kategorie se během roku seznamovali s renesančními pojmy nejen v malířství, ale i sochařství a architektonické tvorbě. Průvodcem během roku byl dětem Leonardo da Vinci spolu se svými současníky, kteří se stali velkou inspirací pro naši práci. Na výstavě se můžete setkat s kopiemi obrazů italských mistrů, roztodivnými vynálezy nebo náhledem do mistrovské dílny v přímém přenosu. Na úvod vernisáže návštěvníkům zahraje smyčcový soubor naší školy pod vedením Mgr. Evy Smrčkové. Těšit se můžete i na překvapivě podávané pohoštění ve čtvrtek 4. června od 17 hodin.

Čtvrtek 5.6. 2014 znamenal pro žáky a učitelky výtvarného oboru (K. Slukovou, M. Sojkovou a M. Nyklesovou) vyvrcholení jejich celoroční práce, kdy Městské IMG 5241muzeum zahájilo vernisáží závěrečnou výstavu s podtitulem (NE) SMYSLY. Program uvedlo vystoupení kytarového souboru Tima Honzírka, následované krátkým představením výstavy, předáním pamětních listů absolventům a zakončené drobným performance samotných žáků VO při hře na kelímky. Báječnou atmosféru utvořilo velké množství příznivců umění, které vystihla jedna z nejmladších žaček slovy "jsme tu jak sardinky". Výstavní prostor byl pomyslně rozdělen na sekce věnující se jednotlivým lidským smyslům (výtvarná řada Koření v části čichové, haptické zpracování známých obrazů u hmatu nebo zákoutí sluchu se záznamem zvuku hudebních nástrojů). Tohoto rozčlenění využili nejstarší žáci, kteří připravili pro návštěvníky zkoušku smyslů (přičichávání k tajemným krabičkám, poslech zvuků, optické klamy, test chuti nebo hra "šáhni si do pytlíčku"). Během celoroční práce ale vyvstalo mnoho témat, která se smysly úzce souvisí (zpočátku se mohou zdát jako nesmysly) a celou výstavu doplňují. Práce jak plošné, tak i prostorové si lze prohlédnout až do 22. června 2014. -fotogalerie-

Gr Jakub PavlikDne 26.5. se v Chodově konalo krajské kolo národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Oči dokořán. Letošní dvanáctý ročník soutěže, která se koná jednou za tři roky, se nesl ve znamení velkých maličkostí. Naše škola vyslala před odbornou porotu práce postupující ze školního kola soutěže. Ve velké a kvalitativně velmi silné konkurenci postoupila do národního kola výtvarná řada vytvořená žáky ze tříd Marty Sojkové "Věc čínská". Jednotlivé práce - jako například tušové malby draků, tradiční čínské krajinomalby či barevné linoryty polí pro pěstování rýže - bylo možné vidět na loňské výstavě VO v Městském muzeu. Soutěže se také zúčastnila velká práce žáků Kristýny Slukové s názvem Společná plavba, jež získala čestné uznání.

vystava 2014Zveme všechny příznivce výtvarného umění na vernisáž závěrečné výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ se zapeklitým názvem (NE)SMYSLY. Návštěvníci se mohou těšit nejen na tradiční disciplíny, jakými jsou např. malba nebo kresba, ale i na netradiční zpracování děl známých výtvarníků. Mezi exponáty se objeví i plastiky nebo trojrozměrné objekty. V neposlední řadě dostanou prostor prezentovat své absolventské práce Eliška Tomková a Diana Michalcová. Akce se koná ve čtvrtek 5. června 2014 od 17 hodin v Městském muzeu, Goethovo náměstí. Nejstarší žáci budou mít také připravenu malou prověrku smyslů našich milých návštěvníků. O hudební podkres se postará nejen kytarový soubor pana Honzírka, ale i samotní výtvarníci (aneb kelímky neslouží pouze k vymývání štětců ...). Výstavu bude možné shlédnout do 22. června 2014.

svet ocima deti"Kdy zase bude výstava? Musíme se pochlubit obrázky, vždyť se nám už ani nevejdou do skříně!" Takové dotazy zaznívaly z dětských úst již od prosince loňského roku a tato popíchnutí nemohla zůstat bez odezvy. Proto se v úterý 11. února uskutečnila v prostorách Městského divadla vernisáž  výstavy pololetních prací žáků výtvarného oboru.  Prezentovaly se třídy K. Slukové, M. Sojkové a M. Nyklesové skrze všechny věkové kategorie. Každá skupina zde předvedla pouze zlomek své práce vzhledem ke kapacitě výstavních prostor. K vidění jsou zde díla od drobnějších kresebných či grafických prací, přes kombinované techniky až po rozměrné malby s rozličnými náměty (např. studie koření, ilustrace k pohádce či záznam snu v surrealistickém pojetí). Ve vitrínách samozřejmě nechybí ukázka z umu keramiků. Pro mnohé - zvláště nejmladší děti - to byla výstava vůbec první, což dodalo celé akci slavnostní atmosféru, o kterou se také nemalým dílem postaral kytarový soubor T. Honzírka se svým vystoupením. Výstava potrvá až do 10. března a je přístupná v době konání divadelních představení. Srdečně zveme! -fotogalerie-

akce20.6.2013 104Posledních pár volných míst lze obsadit v úterní keramice (15:50 - 18:05). Zájemci starší osmi let se pod vedením Kristýny Slukové seznámí se základy keramické tvorby či točením na kruhu. Děti prostřednictvím drobných etud či haptických cvičení naleznou vztah k  materiálu a postupně se naučí v jeho intencích výtvarně uvažovat. Své výtvory samozřejmě vyzdobí glazurami či engobou a vypálí v keramické peci. Marta Sojková ve čtvrteční třídě přípravného studia (13:20 - 15:15) ráda přivítá ještě pár předškoláků nebo prvňáků, kteří se nebojí vzít do ruky štětec, barvy, nůžky či lepidlo. Společně vytvoříme mnoho obrázků či prostorových objektů na motivy pohádkových příběhů, každodenních situací nebo zkrátka popustíme uzdu své fantazii. Velký důraz je kladen také na rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky díky  skupinovým pracím. Výuka částečně čerpá z myšlenek artefiletiky, kdy se zaměřujeme na samotný prožitek z vlastní tvorby. Děti lze přihlásit až do 23.9.2013 nejlépe osobně ve třídě výtvarného oboru (nutno vyplnit přihlášku). Budeme se na vás těšit při společných setkáních :-)!