Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

DOM_a_mažoretky

Logo EU

iZUŠ

Nejnovější články na ZUŠ Mariánské Lázně

Otevření ZUŠ F. Chopina pro prezenční výuku

Vážení rodiče, milí žáci

po dlouhém očekávání můžeme naši školu opět otevřít dětem. Všichni se jistě těšíme a nezbývá než si přát, abychom kromě chuti do studia měli i potřebnou dávku štěstí. Štěstí se musí chodit naproti, proto věřím, že nám pomůžete dodržovat přísná hygienická a bezpečnostní opatření související s aktuální situací. Těšíme se na spolupráci, zde jsou základní pokyny (někteří z vás je již dostali od vyučujících, dalším mailem přijdou):

Základní podmínky pro výuku v ZUŠ F. Chopina Mar. Lázně od 11. 5. 2020

 Žák přinese na první hodinu výuky podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti
 Žáci přicházejí na výuku těsně před zahájením vyučování, není možné čekat na chodbě
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Ve společných prostorách školy budeme všichni povinně používat roušky (týká se i dětí do 7 let věku). V učebnách při rozestupu menším než 1,5 m budeme roušky používat rovněž.
 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat, z hygienických důvodů nemohou fungovat šatny (malý prostor, není možné udržet odstup)
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla