Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

DOM_a_mažoretky

Logo EU

iZUŠ

Nejnovější články na ZUŠ Mariánské Lázně

Celostátní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje

Ve dnech 14. - 16. října 2021 přivítalo město Františkovy Lázně účastníky celostátní soutěže ve hře na smyčcové nástroje s názvem Akordkvint. jsVýběrová krajská kola proběhla již v květnu, kde naši školu ve hře na violoncello úspěšně reprezentoval Jaroslav Skalka a ne jinak tomu bylo i v kole celostátním. Národní kolo proběhlo v divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních a v porotě zasedli významní pedagogové  působící na konzervatořích v Praze, Brně a Teplicích. Soutěž byla rozdělena do kategorií podle nástrojů - nikoli podle věku účastníků. V kategorii violoncell soutěžilo celkem 16 dětí z celé republiky ve věku od 8 do 16 let. Jaroslavu Skalkovi (11) porota udělila 1. cenu. Vzhledem k velké konkurenci z celé republiky se jedná o mimořádný úspěch. Gratulujeme!