Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Dechy -kostel ang.

Logo EU

iZUŠ

Individuální výuka bude od pondělí 12. října opět prezenční formou.

Od pondělí 12. října se v individuální výuce opět vracíme k prezenční formě vyučování. Je to moc dobrá zpráva pro všechny zúčastněné a nejvíc to platí u začínajících žáků. Ve třídě smí pracovat pouze jeden žák s učitelem, proto budou malé děti rozděleny tak, aby u těch, kteří mají výuku ve dvou, měl každý žák samostatně polovinu vyučovací hodiny. V literárně dramatickém oboru budou individuální konzultace, více informací získají žáci tohoto oboru u paní kolegyně Hálové, která tento obor v naší škole vede. Hudební nauka, souborová hra, sborový zpěv, výtvarný a taneční obor zůstávají na distanční formě výuky a musíme jen doufat, že vážná situace se i díky opatřením změní tak, aby se život školy vrátil do normálních kolejí a do školy mohly chodit všichni žáci. Mezi opatření, kterými chce vláda změnit současný nepříznivý vývoj situace, patří také prodloužení podzimních prázdnin na celý týden od 26. 10.  do 1. 11. 2020 včetně.