Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

zobcové_flétny

Logo EU

iZUŠ

Provoz ZUŠ OD 12. 4. 2021

- od Po 12. 4. 2021 se vracíme k prezenční formě individuální výuky v hudebním oboru. Hudební nauka, souborová hra + sborový zpěv(kolektivně), taneční, výtvarný a literárně dramatický obor zůstávají zatím v distanční formě.

- žáci docházející na prezenční výuku nebo na konzultace nejsou testováni na Covid-19. Učitelé byli kompletně očkováni nebo docházejí pravidelně na testy.

- do budovy mohou vstoupit pouze žáci a zaměstnanci školy. Žáky přípravných ročníků si rodiče s učitelem předají před hlavním vchodem.

- vstup do budovy je možný pouze v respirátoru, žáci mohou použít chirurgickou roušku. Ochranné prostředky dýchacích cest nemusí být použity při výuce zpěvu a hry na dechové nástroje.

- k dispozici jsou dezinfekční prostředky

- nutné provozní návštěvy si, prosím, domlouvejte pouze telefonicky

- není dovoleno bezdůvodně se zdržovat v prostorách ZUŠ

- vstup do budovy není dovolen osobám vykazujícím příznaky virového onemocnění (horečka, zvýšená teplota,rýma kašel, zažívací potíže, bolest hlavy, svalů, kloubů apod.). Žák s těmito příznaky nesmí do výuky, bude izolován a rodiče budou vyzváni k jeho vyzvednutí ze ZUŠ.