Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Flétny - divadlo

Logo EU

iZUŠ

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUŠ pro školní rok 2021/2022

 

*Přihlašovat své děti můžete:
Pouze elektronicky na webových stránkách www.izus.cz - v levé části vyberete "PŘIHLÁŠKA" a postupujete podle návodu. V abecedním seznamu si najdete naši školu "Mariánské Lázně - Základní umělecká škola Fryderyka Chopina“. Nezapomeňte si vybrat termín, kdy na zkoušku přijdete.
Vyplnění přihlášky nezakládá nárok na přijetí do ZUŠ. Rozhodující bude výsledek talentové zkoušky/pohovoru a kapacitní možnosti školy.

*Talentová zkouška:

Obor výtvarný – výtvarné techniky, keramika (od 5 let), multimediální tvorba (od 10 let)
15. + 16. 6. 2021, 13 – 18.00 hod., v učebně č. 401.
Vezměte s sebou práce vytvořené vaším dítětem.

Obor literárně-dramatický - divadelní průprava, slovesná a literární tvorba 
16. 6. 2021, 14.30 – 16.30 hod., v učebně č. 301.

Obor taneční – tanečně pohybová průprava, taneční soubory (od 5 let)
17. 6. 2021, 13 – 18.00 hod., v tanečním sále.

Obor hudební – instrumentální a pěvecká výuka, soubory a orchestry (od 5 let)
17. + 18. 6. 2021, 13 – 18.00 hod., v učebně č. 307.

*Informace:
*Další informace o naší škole a o jednotlivých oborech najdete na webových stránkách školy (www.zus-ml.cz).
*V případech potíží (kupř. nemáte možnost přístupu na internet, nedaří se přihlášku odeslat nebo vytisknout, nemůžete v daném termínu zkoušku vykonat atd.) nás kontaktujte na tel. 733 198 615.

Talentové zkoušky proběhnou při dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření:

* V budově ZUŠ se nosí zdravotnická rouška (pro osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).

* S dítětem smí do budovy vstoupit pouze 1 rodič 10 min. před začátkem zkoušky.
ZVOŇTE, PROSÍM, NA KANCELÁŘ.

* Pro účely zkoušky není nutné testování.

* Žádná osoba vstupující do budovy nesmí vykazovat příznaky virového onemocnění.