Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

DOM_a_mažoretky

Logo EU

iZUŠ

Pokyny k provozu ZUŠ F. Chopina platné od 7. června 2021

- nadále pokračujeme v prezenční formě výuky ve všech oborech.

Na hodiny hudební nauky + souborové hry a výuku v tanečním + výtvarném oboru (nad 10 žáků ve skupině)
je třeba donést potvrzení o testování nebo čestné prohlášení rodičů o testování žáka.

- do budovy mohou vstoupit pouze žáci a zaměstnanci školy + nově rodiče žáků přípravných ročníků. Ti si děti s učitelem předají u třídy a pro dítě si zase přijdou na konci hodiny.

- není dovoleno bezdůvodně se zdržovat v prostorách ZUŠ

- vstup do budovy je možný pouze v respirátoru, žáci mohou použít chirurgickou roušku

- nutné provozní návštěvy si, prosím, domlouvejte pouze telefonicky (viz seznam)

- vstup do budovy není dovolen osobám vykazujícím příznaky virového onemocnění (horečka, zvýšená teplota,rýma kašel, zažívací potíže, bolest hlavy, svalů, kloubů apod.). Žák s těmito příznaky nesmí do výuky, bude izolován a rodiče budou vyzváni k jeho vyzvednutí ze ZUŠ.