zobcové_flétny

 

 

 

Výběr správného oboru pro studium v ZUŠ je jedním z nejdůležitějších momentů určujících další výtvarný, hudební nebo taneční vývoj dítěte. S tím přicházejí však i některé potíže. Někteří z rodičů vyberou pro své dítě hned několik studijních zaměření. V prvních létech vše funguje, podobně jako v základní škole je výuka na začátku studia umělecké školy méně náročná a žáci vše bez problémů zvládají. Největší zlom přichází někdy v rozmezí 4. - 5. třídy základní školy. Stejně jako v základní škole, i v ZUŠ se náročnost oborů začíná zvyšovat. V tanci přibývají hodiny tréninku, v hudbě další povinné (a pro rozvoj dítěte zcela nezbytné a zákonem předepsané) předměty, a náš budoucí tanečník - hudebník přestává stíhat. Množí se omluvenky od rodičů, přibývá debat s těmi, kteří nechápou ZUŠ jako státní školu fungující podle jasně daných a zákonem stanovených pravidel. A je potom velmi těžké říkat dítěti, kterému se líbí jak tanec, tak hudba, aby jeden z oborů zanechalo. Přesto jsem po dlouhé a kvalifikované debatě s vedoucími jednotlivých předmětových komisí rozhodl souběh hudebního a tanečního oboru podpořit. Tyto obory jsou na přípravu i na počet hodin náročné, proto budeme vyžadovat a sledovat plnohodnotné plnění všech studijních povinností (docházku, domácí přípravu, účast na zkouškách i mimořádných, na soustředěních a vystoupeních...). Pokud si náročnou kombinaci tance a hudby vyberete, prosíme o dodržování pravidel. Jen tak může studium na ZUŠ přinést smysluplné výsledky a s tím spojený zážitek z úspěchu i radost Vašim dětem.

Mgr. Petr Čech, ředitel ZUŠ F. Chopina