Baletky - Divadlo
Vážení rodiče, nařízením vlády přecházíme od středy 14. října na distanční výuku. Vzniklá situace nás velice mrzí a nemůžeme ji žádným způsobem ovlivnit. Nezbývá, než si přát, abychom se po podzimních prázdninách mohli vrátit k normální výuce. Jednotliví vyučující se dětem budou věnovat v rámci distanční výuky.

 

 

 

 

 

Od školního roku 2018/2019 je matrika žáků naší školy vedena elektronicky, a to v programu IZUŠ.

*Přihlašovat své děti můžete:
Od 1. 5. 2019 pouze elektronicky na webových stránkách www.izus.cz - v levé části vyberete "PŘIHLÁŠKA" a postupujete podle návodu. V abecedním seznamu vyberete naši školu "Mariánské Lázně - Základní umělecká škola Fryderyka Chopina".
Nabídka vám také umožní zvolit konkrétní termín talentové zkoušky.
V mimořádných případech (kupř. nemáte-li možnost přístupu na internet nebo se nedaří přihlášku odeslat) vám pomůžeme v kanceláři školy (PO- PÁ 8-11.30, 12 – 16 hod.).
Přihlášku vytiskněte a podepsanou přineste k talentové zkoušce.

*Talentová zkouška:
Se svým dítětem a vyplněnou přihláškou přijdete do ZUŠ (Lužická 412) k talentové zkoušce.
Termín talentových zkoušek: Po 10. 6. - Pá 14. 6., vždy 14 - 17 hod.

Obory (od 5 let):

Hudební (uč. č. 307) - Mgr. L. Čechová

Taneční (taneční sál č. 201) - J. Kaleja

Výtvarný (uč. č. 401, 409) - Mgr. M. Voříšková, MgA. K. Harantová

*Přijetí žáka ke studiu:
O výsledku talentové zkoušky a přijetí dítěte ke studiu budete informováni.