Canzona
Vážení rodiče, nařízením vlády přecházíme od středy 14. října na distanční výuku. Vzniklá situace nás velice mrzí a nemůžeme ji žádným způsobem ovlivnit. Nezbývá, než si přát, abychom se po podzimních prázdninách mohli vrátit k normální výuce. Jednotliví vyučující se dětem budou věnovat v rámci distanční výuky.

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, žáci a přátelé naší školy,

jak je na našich stránkách uvedeno, v prvním týdnu nového školního roku budou ještě probíhat doplňovací talentové zkoušky. Kromě oborů, které se vyučovaly v minulých létech, přibyl ještě obor literárně  - dramatický. Máme také volná místa v kurzu Kresba pro dospělé, i do tohoto kurzu se mohou ještě v následujících dnech dospělí zájemci hlásit - více informací Vám poskytnou kolegyně z výtvarného oddělení Kristýna Harantová a Martina Voříšková. Pokud jde o naše žáky, mohou si přijít domluvit výuku hned v pondělí od 8 do 17 hodin.  Nejprve je třeba domluvit povinné skupinové vyučování a potom individuální hodiny.V prvním týdnu se nevyučuje hudební nauka, ostatní předměty podle informací od jednotlivých vyučujících. Pravidelná výuka podle rozvrhu začne od pondělí 9. září. Přejeme Vám příjemné vykročení do nového školního roku !

Mgr. Petr Čech, ředitel ZUŠ F. Chopina