pochod_v_parku
Vážení rodiče, nařízením vlády přecházíme od středy 14. října na distanční výuku. Vzniklá situace nás velice mrzí a nemůžeme ji žádným způsobem ovlivnit. Nezbývá, než si přát, abychom se po podzimních prázdninách mohli vrátit k normální výuce. Jednotliví vyučující se dětem budou věnovat v rámci distanční výuky.

 

 

 

 

 

*Přihlašovat své děti můžete:
Od 18. 5. 2020 pouze elektronicky na webových stránkách www.izus.cz - v levé části vyberete "PŘIHLÁŠKA" a postupujete podle návodu.(V abecedním seznamu vyberete naši školu "Mariánské Lázně - Základní umělecká škola Fryderyka Chopina". )
V mimořádných případech (kupř. nemáte-li možnost přístupu na internet nebo se nedaří přihlášku odeslat) nás kontaktujte na tel. 603 926 888.
Vyplnění přihlášky nezakládá nárok na přijetí do ZUŠ. Rozhodující bude výsledek talentové zkoušky /pohovoru a kapacitní možnosti školy.

*Talentová zkouška:
Termín talentových zkoušek nelze v tuto dobu stanovit a bude určen i zveřejněn, jakmile to vývoj mimořádné situace dovolí.

*Informace:
Další informace o naší škole a o jednotlivých oborech najdete na webových stránkách školy (www.zus-ml.cz) a rádi vám poradíme na tel. 603 926 888.