Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

DOM_a_mažoretky

Logo EU

iZUŠ

houslový klíč

houslový klíč

 Vítejte na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních

Dechový orchestr mladých
Rozmarýnek - English -Deutsch 

--------

 Soutěže 2019
Informace pro rodiče 

Vážení rodiče, milí žáci, na základě nařízení vlády bude probíhat výuka od 4. ledna distančním způsobem. Tato situace nás netěší, nemůžeme ji změnit. Proto nezbývá než doufat, že se budeme moci brzy vrátit k prezenční výuce.

 

 

Nejnovější články na ZUŠ Mariánské Lázně

Provozní informace k zahájení nového školního roku

Nový školní rok začínáme sice bez roušek, ale je důležitá obezřetnost s ohledem na komplikace hrozící v souvislosti s koronavirem. Proto prosím věnujte pozornost následujícím informacím:
Vstup do budovy školy není dovolen osobám (žákům, rodičům, ostatním osobám) vykazujícím příznaky virového onemocnění (horečka, rýma, kašel, zvýšená teplota, dýchací potíže apod.). Žák s těmito příznaky nesmí do výuky, bude izolován od ostatních a rodiče budou vyzváni k vyzvednutí dítěte ze školy.
• Vstup a pohyb po budově školy je prozatím možný bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky)
• Lékařské potvrzení o bezinfekčnosti bude vyžadováno u chronicky nemocných žáků (alergie atd.)
• Vstup do budovy je povolen pouze zaměstnancům školy, žákům a novým zájemcům o studium a dospělým osobám (rodičům, zákonným zástupcům) doprovázejícím žáka. Ostatní osoby si dojednají návštěvu školy telefonicky na čísle 354 625 280. Od pondělí 7. září bude vstup rodinných příslušníků žáků do školy vzhledem k současné situaci omezen.
• U zápisů v budově školy je nutné zachovávat doporučené odstupy (1,5 – 2 m). Hudební nauka se 1. září zapisuje v hudebním sále.
• Přihlášky nových žáků je možné i nadále podávat elektronicky (www.izus.cz). Po její registraci zašleme e-mailem další informace.
• Stávající žáci si mohou  s vyučujícím domluvit nový rozvrh telefonicky.
• Na stránkách školy www.zus-ml.cz jsou k dispozici rozvrhy skupinových předmětů.
Aktuální informace sledujte na www.zus-ml.cz