saxofony
Od 11. 3. 2020 je zrušena do odvolání výuka v ZUŠ F. Chopina. Zrušeny jsou také koncerty, soutěže a veřejná vystoupení. Na webu a v iZUŠ jsou již uvedeny některé náhradní termíny, věříme, že v dubnu se již akce uskuteční. Připravujeme dálkovou formu výuky, podrobnosti příští týden. Prosíme rodiče našich žáků o sledování webových stránek školy a iZUŠ .

 

 

 

 

 

zeste kynzvart19Rok uběhl jako voda, opět nastal adventní čas a s ním i maraton koncertů, které k tomuto období bezpochyby neodmyslitelně patří. První adventní víkend zahájily v sobotu 30. 11. soubory ze ZUŠ F. Chopina v kostele sv. Markéty v Lázních Kynžvart. Odpolední koncert byl hojně navštíven a početné adventní publikum si mohlo vychutnat nejprve soubor lesních rohů (uč. K. Hovorka), po průvodním slově duchovního se představil v několika skladbách smyčcový soubor (uč. E. Smrčková). Pak následoval se svým vstupem soubor zobcových fléten (uč. K. Hovorka) doplněn o zpěvačky (uč. L. Gaierová) a o závěr krásného koncertu se postaral opěr smyčcový soubor, tentokrát doplněný o hráče vyššího věkového průměru, než jakými jsou žáci ZUŠ.
Tato spolupráce s dospělými hráči z řad rodičů je krásným příkladem spolupráce a sounáležitosti, o níž hovořil v úvodním slově duchovní tohoto kostela a která přesně naplňuje poslání adventního času. (foto K. Cretan)