Dixieland
Od 11. 3. 2020 je zrušena do odvolání výuka v ZUŠ F. Chopina. Zrušeny jsou také koncerty, soutěže a veřejná vystoupení. Na webu a v iZUŠ jsou již uvedeny některé náhradní termíny, věříme, že v dubnu se již akce uskuteční. Připravujeme dálkovou formu výuky, podrobnosti příští týden. Prosíme rodiče našich žáků o sledování webových stránek školy a iZUŠ .

 

 

 

 

 

20191224 125101Stalo se již tradicí, že na Štědrý den objíždí žesťový soubor se svým učitelem Josefem Koreisem přátele, spolužáky a známé, aby ke sváteční atmosféře dne přispěl koledami. Ze zkušenosti se spolubydlícími v našem i v okolních domech vím, že lidé si na tuto tradici zvykli a tak trochu s ní počítají. Je to dobře, hudba má přinášet radost. Hrát chodí také bývalí žáci. Všem patří za udržování této hezké tradice poděkování.113721