Kytary
Vážení rodiče, nařízením vlády přecházíme od středy 14. října na distanční výuku. Vzniklá situace nás velice mrzí a nemůžeme ji žádným způsobem ovlivnit. Nezbývá, než si přát, abychom se po podzimních prázdninách mohli vrátit k normální výuce. Jednotliví vyučující se dětem budou věnovat v rámci distanční výuky.

 

 

 

 

 

20191224 125101Stalo se již tradicí, že na Štědrý den objíždí žesťový soubor se svým učitelem Josefem Koreisem přátele, spolužáky a známé, aby ke sváteční atmosféře dne přispěl koledami. Ze zkušenosti se spolubydlícími v našem i v okolních domech vím, že lidé si na tuto tradici zvykli a tak trochu s ní počítají. Je to dobře, hudba má přinášet radost. Hrát chodí také bývalí žáci. Všem patří za udržování této hezké tradice poděkování.113721