Canzona

 

 

 

IMG 4868V sobotu 24. března se konal již tradiční Jarní koncert DOM a mažoretek. Zcela zaplněné divadlo pořadem provázeli moderátoři Michaela Turková a Michael Plzák. První polovina koncertu patřila orchestru. Členové orchestru připravili také gratulaci svému bývalému dlouholetému dirigentovi Mgr. Jaroslavu Zímovi, který v únoru oslavil osmdesáté narozeniny. Ke gratulaci se přidali svým hudebním a tanečním vstupem také bývalé mažoretky i hudebníci, za které poděkoval panu Zímovi Mgr. Petr Hála. Ve druhé polovině koncertu se k orchestru přidala skupina mažoretek. Během koncertu vystoupili také sólisté – zpívali Kristýna Šmejdová, Michael Pecher a Zeinu Umer. Největší soubor ZUŠ Fryderyka Chopina – DOM a mažoretky - brzy zahájí 50. rok své činnosti. Za těmito roky je obrovská spousta práce mnoha lidí – učitelů, kteří připravují hráče do orchestru. Největší podíl na existenci a bohaté činnosti souboru mají ale dirigenti a vedoucí mažoretek. Proto patří poděkování vedoucí mažoretek Petře Koreisové a dirigentovi Josefu Koreisovi, kteří letošní jarní koncert skvěle připravili. -fotogalerie-