Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

zobcové_flétny

Logo EU

iZUŠ

Nejnovější články na ZUŠ Mariánské Lázně

Koncerty bratrů Karlíčkových

prolog22. září v 19:30 zazní v hudebním sále ZUŠ Fryderyka Chopina první ze série koncertů bratrů Karlíčkových. Koncert to bude zajímavý hned z několika důvodů – není totiž běžné, aby v jedné rodině vyrostli tři špičkoví hudebníci, kteří v současnosti působí doslova po celém světě (Německo, Japonsko , Kanada , Holandsko atd.) Mezinárodní kariéra bratrů Karlíčkových začala studiem na zahraničních vysokých školách - Martin Karlíček studoval nejprve na Akademii múzických umění v Praze a poté Academy of the Arts v holandském Utrechtu a na McGill University (Schulich School of Music) v Kanadě. Josef Karlíček po absolvování Konzervatoře v Plzni a AMU v Praze studoval dále na Folkwang-Hochschule v německém Essenu. Petr Karlíček studoval na Konzervatoři v Plzni (pod vedením Karla Friesla) a na AMU v Praze (pod vedením Miroslava Langera). V roce 1997 získal stipendium německé vlády DAAD, jež mu umožnilo studium na Akademie der Bildenden Künste München ve třídě Gerharda Oppitze. Všichni tři sourozenci začali svoji hudební kariéru v ZUŠ Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních a jsou spojeni se zdejším hudebním životem. Jejich rodiče mnoho let působili jako hudebníci v ZSO a jako učitelé na naší umělecké škole. Pan Josef Karlíček zde pedagogicky působí dodnes. Proto mě moc těší, že se první ze série čtyř koncertů bude konat právě v hudebním sále ZUŠ F. Chopina. Tento koncert je koncertem benefičním. Petr, Josef a Martin Karlíčkovi tento koncert věnují ZUŠ F. Chopina. Vstupenky je možné si zajistit v KISu Mariánské Lázně. Srdečně Vás zveme!