zobcové_flétny

 

 

 

Klarinetové trio

klarinet trioČlenové klarinetového tria se poprvé sešli v červnu 2015. Od září začal soubor pravidelně zkoušet ve složení Lenka Hůrková a Aděla Tamoková - klarinety a Stanislav Knaizl - basklarinet. V září 2018 vystřídal Adélu Tamokovou Tadeáš Šorejs. Soubor se dosud věnoval zejména hudbě z období klasicizmu. Hned v prvním roce svého působení uspěl na soutěžích, po vítězstvích v okresním a krajském kole získal druhou cenu v národním finále soutěže komorních souborů v Orlové. Kromě soutěží vystupuje Klarinetové trio také na koncertech a vernisážích (vánoční koncerty v divadle, kolonáda plná hudby atd.)  členové souboru jsou ze třídy Petra Čecha, pod jeho vedením se také věnují hře v triu. 

V pátek 22. března v 18 hodin vystoupili nejlepší žáci ZUŠ Fryderyka Chopina se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Koncert zahájila Vivaldiho koncertem bývalá žákyně školy, v současnosti studentka plzeňskéIMG 7827s konzervatoře, kytaristka Eliška Dedková, absolventka ze třídy Alexandra Kotlara. Jako sólistka v Kramářově koncertu vystoupila klarinetistka Lenka Hůrková (tř. Petra Čecha). Velké sympatie publika i ostatních účinkujících svým vystoupením vzbudil teprve osmiletý sólista Sebastian Cretan (třída Marie Skalkové). Ten přednesl klavírní koncert od Isaaka Berkoviče. Za klavírem ho vystřídala další sólistka ze stejné třídy, Klára Skalková. Představila se v koncertu č. 1 od Ludwiga van Beethovena. Závěrečným sólistou večera byl Tadeáš Šorejs (tř. P. Čecha), který zahrál Weberův koncert pro klarinet. Na posledním koncertu pro děti a rodiče vystoupili mimořádně talentovaní žáci, i proto nás těší diváky zaplněný sál. Někteří ze sólistů  budou pokračovat od září na vysokých školách mimo Mariánské Lázně, přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v dalším životě. Poděkování patří vedení ZSO, dirigentu Janu Mikolášovi a Kamile Cretan, která připravila průvodní slovo a početné publikum celým koncertem česky a německy provedla. -fotogalerie-

klar trio1Na krajské soutěži v souborové hře dřevěných dechových nástrojů v Kraslicích měla ZUŠ Fryderyka Chopina dva zástupce. Soubor zobcových fléten ze třídy Karla Hovorky ve složení Sebastian Cretan, Štěpánka Mannová, Filip Svoboda a Daniel Brill získal 1. cenu. Klarinetové trio ze třídy Pera Čecha ve složení Lenka Hůrková, Tadeáš Šorejs a Stanislav Knaizl získalo první cenu, postup do národního finálového kola soutěže v Liberci a stalo se absolutním vítězem krajské soutěže.

Oba soubory tak výborně reprezentovaly Mariánské Lázně a navíc opět nebude chybět zástupce ZUŠ Fryderyka Chopina na národní soutěži. Gratulujeme!

Asociace základních uměleckých škol již několik let spolupracuje s Českou filharmonií na jedinečném projektu spolupráce žáků ZUŠ a orchestru Česká klarinet cffilharmonie. Tento projekt "putuje" po České republice, vždy se týká pěti krajů. Jednotlivé umělecké školy z těchto krajů mají možnost nominovat své nejzdatnější žáky. Na základě uměleckých úspěchů a muzikantské historie každého z nominovaných jsou vedoucími projektu vybráni ti, kteří se účastní zkoušek a soustředění se členy České filharmonie. Výsledkem je společný koncert filharmoniků, který se bude konat 16. června 2019 v Rudolfinu v Praze. Velice nás těší, že naše ZUŠ Fryderyka Chopina má v tomto projektu svého zástupce. Jedním ze dvou vybraných klarinetistů do společného orchestru s filharmoniky je Tadeáš Šorejs ze třídy P. Čecha.

V pondělí 21. ledna patřil hudební sál školy klarinetistům ze třídy Petra Čecha. Na podiu se vystřídalo celkem 8 žáků a dvě klarinetová tria. Třídní přehrávka je vítanou možností setkání všech žáků,IMG 7370 může být také motivací pro ty začínající, kteří mají možnost poslechnout si své starší a daleko zkušenější kolegy. Na přehrávce zazněla hudba pro různě vyspělé hráče, od lidových písní až po klarinetové koncerty od C. M. Webera nebo F. Kramáře. Klarinet má v hudbě nezastupitelné místo. Neobejdou se bez něj symfonické ani dechové orchestry, díky velkému rozsahu, zajímavé zvukové barvě a velké pohyblivosti (je to nástroj s nějvětším tónovým rozsahem ze všech dřev) se výborně uplatňuje v jazzu i v různých dalších hudebních žánrech. Proto je dobře, že je o tento nástroj ze strany žáků trvalý  zájem.

strakonice18Strakonický rodák, klarinetista a profesor klarinetu na Konzervatoři v Českých Budějovicích MgA. Václav Hruška zásadním způsobem ovlivnil nejen řadu svých žáků, ale i kulturní život svého kraje. Tradice koncertů s klarinety žije dodnes, i přes to, že MgA. Václav Hruška v roce 2012 nečekaně a předčasně zemřel. Bylo nám ctí podílet se na zachování této krásné tradice. 2. dubna v 17 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích konal koncert, kde vystoupili klavíristka Jitka Zábranová, česko - finský houslista Kristian Vacek a klarinetisté Lenka Hůrková, Tadeáš Šorejs a Petr Čech. Na programu byl Beethoven, Händel, Sibelius, Weber a Kramář. Stejně jako my letos slavili Finové v loňském roce 100 let od založení svého svobodného státu - proto zněla kromě jiného také finská hudba. I když si historická stavba kostela podržela zimní chlad, atmosféra koncertu byla víc než příjemná. Vlídné a srdečné chování publika a celkové laskavá a vlídná atmosféra koncertu byla nejlepší vzpomínkou na Václava Hrušku. Věříme, že ve Strakonicích jsme nehráli naposledy...