pochod_v_parku
 Ve středu 6. listopadu bude výuka v ZUŠ F. Chopina probíhat podle rozvrhu.