Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

saxofony

Logo EU

iZUŠ

houslový klíč

houslový klíč

 Vítejte na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních

Dechový orchestr mladých
Rozmarýnek - English -Deutsch 

--------

 Soutěže 2019
Informace pro rodiče 

Vážení rodiče, milí žáci, na základě nařízení vlády bude probíhat výuka od 4. ledna distančním způsobem. Tato situace nás netěší, nemůžeme ji změnit. Proto nezbývá než doufat, že se budeme moci brzy vrátit k prezenční výuce.

 

 

Varhany

Varhany – nástroj královský

varhanyPřed několika lety se rodina klávesových nástrojů v ZUŠ F. Chopina rozrostla o varhany -  nástroj vpravdě královský. Varhany provázejí lidstvo již od starověku a svým majestátním zvukem zdobí ty nejslavnostnější chvíle lidského života.
Nový obor se vyučuje přímo v ZUŠ, kde je k dispozici digitální nástroj, a příležitostně také na mariánskolázeňských kůrech. Mladí varhaníci mají přímo v ZUŠ rezervovány cvičné hodiny a výsledky své práce každoročně prezentují v rámci pravidelných koncertů. Během výuky se žáci seznamují se specifiky varhanní techniky, s varhanní literaturou několika základních stylových období, s problematikou improvizace a s ohledem na funkci varhan také se základním repertoárem liturgie i civilních obřadů. Ke studiu varhanní hry se přijímají všichni zájemci, kteří absolvovali 4 ročníky hry na klavír.