Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Smrčková - soubor

Logo EU

iZUŠ

Taneční obor

TANEČNÍ OBOR

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, probouzí smysl pro harmonii a krásu tance, rozvíjí  správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění i tvořivost. Vyučovacími předměty jsou taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe. Jednotlivé taneční disciplíny se vyučují v souladu  s věkem dítěte. Nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu tanečního oddělení je korepetice, tj. propojení pohybu s živou hudbou, v našem případě s improvizací pianisty, který je ve vyučování po celý školní rok přítomen a úzce spolupracuje s pedagogem. Specifickou součástí mariánskolázeňského tanečního oddělení je pohybová skupina, tzv. mažoretky, která doprovází Dechový orchestr mladých. V pohybové skupině pracují mladé tanečnice od svých 14 let.

 

Vystoupení žáků tanečního oddělení 29.6.2021

20210629 161839

Předposlední den školního roku 2020/21 se v parku před Městskou nemocnicí četným divákům z řad rodičů a přátel představilo kompletní taneční oddělení. Pro tento studijní obor byla dlouhá distanční výuka opravdovým oříškem a proto vystoupení v romantickém zákoutí u fontánky, na kterém se prezentovaly třídy I. André a Š. Kubáně, všechny opravdu velmi potěšilo. V pestrém sledu se vystřídaly rozmanité styly i druhy tance a děti svoje nadšení, že mohou vystupovat, úspěšně poslaly dál. Slavnostní punc dostalo i předání vysvědčení. (fotogalerie - foto L. Čechová)

Taneční snění

IMG 9455Pořad „Taneční snění“ připravili žáci tanečního oddělení pod vedením svého učitele Jana Kaleji. Taneční vystoupení navštívili ve středu a ve čtvrtek dopoledne žáci mariánskolázeňských škol a ve čtvrtek od 18 hodin se konalo vystoupení pro veřejnost. Původně byla plánována dvě představení ve čtvrtek, ale zájem se strany škol vedl k uspořádání ještě jednoho představení ve středu. Choreografii všech jednotlivých skupin připravil Jan Kaleja, který také se žáky vše nacvičil a dovedl k úctyhodné kvalitě. Na podiu se vystřídali tanečníci od nejmenších až po nejvyšší ročníky a pro diváky bylo zajímavé sledovat vývoj adeptů tanečního umění od začátečníků až k pokročilým. Do dramaturgie tanečního představení zařadil Jan Kaleja také hudební vystoupení. Ve středu se do programu zapojila klavíristka Klára Skalková. Hrála Chopina, který se do pořadu s názvem „Taneční snění“ jistě hodí. Ve čtvrtečních představeních se o hudební „mezihry“ naplněné vánoční hudbou postaral pěvecký sbor Canzona pod vedením L. Čechové a ve spolupráci se žáky z instrumentálních tříd školy. Za choreografie, přípravu a průvodní slovo odměnili diváci do posledního místa zaplněného Městského divadla všechny účinkující a především učitele tanečního oboru Jana Kaleju dlouhotrvajícím potleskem. -fotogalerie-

Roztančené divadlo 2019

IMG 7504sV úterý 5. března v Městském divadle v Mariánských Lázních vystupovali žáci tanečního oddělení ZUŠ Fryderyka Chopina. Jednalo se o první velké vystoupení pod vedením nového vedoucího tanečního oddělení Jana Kaleji. Jan Kaleja byl autorem všech choreografií, vybíral hudbu a se svými žáky celý program nastudoval. V rúznorodém a výrazově pestrém programu se vystřídali žáci vyšších ročníků. Některé choreografie byly provedeny v komornějším obsazení dvou nebo čtyř tanečnic. Ke skvělému zážitku z pečlivě připraveného a provedeného tanečnímu vystoupení přispěli také hudebníci - Kytarový soubor ze třídy Tima Honzírka, který svými vstupy zpestřil taneční program.
V divadle proběhla cekem tři představení - dopoledne dvě představení pro školy a od 18 hodin představení pro veřejnost. Večerní představení mělo díky výbornému a početnému publiku krásnou atmosféru. O celkovém dojmu svědčí řada reakcí ze strany diváků - obsah jednoho z mailů si dovoluji se souhlasem pisatelů zveřejnit:
           ......rádi bychom Vám po zhlédnutí tanečního vystoupení " Roztančené divadlo" vyjádřili své poděkování za krásný zážitek. Úroveň představení nadchla nejen nás, ale zejména zaujala naše žáky, a to jak choreografií, tak i výběrem hudby.
Jako pedagogové si plně uvědomujeme a oceňujeme množství náročné a důsledné práce, která tomuto úžasnému vystoupení musela předcházet.
Prosíme o předání našeho poděkování panu učiteli Janu Kalejovi.
S pozdravem kolektiv pedagogů a žáci ZŠ Úšovice, Mar. Lázně

-fotogalerie-

 

Mezinárodní den tance 2017

t2Mezinárodní den tance oslavili tanečníci Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně vystoupením v rámci Krajské přehlídky scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec 2017“, kde žákyně paní Barbary Mikyskové tančily choreografii Padající andělé. Přehlídka se konala v Karlovarském divadle 29. dubna, kdy si tanečníci po celém světě připomínají narození významného tanečního teoretika Jeana Georges-Noverra. Od Noverrova narození letos uplynulo přesně 290 let a diskuse, kterou započal, dodnes plyne. Stále zde jsou otevřené otázky o optimálním poměru jednotlivých složek tanečního umění- měl by v tanci být důraz kladen spíš na pravdivý a dramatický výraz? Na ornamenty a optické působení tvarů? Na prezentaci virtuózní techniky? Na přirozenost a autentickou improvizaci? Na kostýmy, rekvizity, světelný design a efekty nebo v první řadě na symbiózu s hudbou? Porota i publikum se mohlo během přehlídky tanečních souborů základních uměleckých škol z Karlovarského a Plzeňského kraje přesvědčit, že noverrovské otázky jsou dodnes velmi aktuální a taneční umění tak udržují v neustálém (nejen fyzickém) pohybu.

Vystoupení žáků tanečního oddělení a kytarového souboru v Domově pro seniory

IMG 9191Ve čtvrtek 27.4. 2017 proběhlo v Domově pro seniory v Úšovicích vystoupení žáků tanečního oddělení a kytarového souboru Základní umělecké školy Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. Kytarový soubor pod vedením Tima Honzírka zahrál široký repertoár skladeb,od renesančních tanců, až po hudbu latinské ameriky. Sólově vystoupil Michal Strnad, který zahrál dvě skladby. Taneční oddělení pod vedením MgA. Nely Výborné si připravilo celkem čtyři taneční vystoupení. Nejmladší žákyně předvedly tance o zvířátkách, 1. ročník vystoupil se svou novou chreografií s názvem Kalendář, na stejnojmenou píseň od skupiny Hradišťan. Druhý přípravný ročník tanečního oddělení zatančil babičkám, dědečkům i přítomným rodičům tance Marjánko, Marjánko a Když jsem chodil do školy. Přípravné ročníky vždy skvěle hudebně doprovodil pan Tomáš Vašinka, dlouholetý klavírní korepetitor tanečního oddělení. V závěrečné vystoupení se spojily oba zmíněné soubory a společně zahráli a zatančili tance Pavanu a Mattachin. Vystoupení se všem dětem pěkně podařilo, hudební a taneční čísla se pravidelně střídala. Klienti Domova seniorů vytvořili, jako pokaždé, velmi milou a podporující atmosféru. -fotogalerie-

Z dějin tance

Fragmenty z dějin tance prezentoval publiku taneční obor Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně 28. 2. z dejin tance172017 v Městském divadle. Představení „Z dějin tance“ typem svého zpracování navázalo na přestavení „List opad“, které diváci měli možnost vidět v listopadu 2015. V jednom souvislém sledu se střídaly všechny ročníky tanečního oboru- od přípravky až po žáky druhého cyklu studia tance na ZUŠ. Obsahem tančených choreografií paní Barbary Mikyskové a Nely Výborné každý po svém přispěl a vyprávěl divákům o vývoji tanečního umění od pravěku až po dvacáté století. Zastoupen byl lidový tanec, historické tance (například „tanec Apollóna- Ludvíka XIV.“), klasický tanec- balet- i tanec na špičkách, moderní, současný a jazzový tanec. I tentokrát nechyběl také živý hudební doprovod k některým choreografiím- v představení spoluúčinkovali žáci oddělení bicích nástrojů pana Martina Matějky, kytarový soubor pod uměleckým vedením pana Tima Honzírka a interpretace Chopinova Valse KK IVb Nr.11 v podání pana Tomáše Vašinky. Pro letošní představení byl vytvořen také text, který během představení četla žákyně hudebního oboru ZUŠ, Michaela Turková, a diváky vtahovala hlouběji, k milníkům v dějinách tance. V představení dohromady účinkovalo téměř 150 žáků ZUŠ Fryderyka Chopina. Účinkování v takovémto typu představení je pro všechny žáky tanečního i hudebního oboru významnou součástí výuky, ale zároveň také cennou zkušeností pro život. -fotogalerie-

List opad - taneční představení v Městském divadle 25.11.2015

IMG 9516List opad“ je název tanečního představení, které mohli diváci vidět 25. 11. 2015 v mariánskolázeňském Městském divadle ve dvou dopoledních a jednom odpoledním představení. 

Představily se v něm všechny ročníky tanečního oboru ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně s výjimkou přípravného ročníků předškoláků, kteří s tancem začali teprve letos v září. Tančilo celkem 116 žáků ve věku od šesti do osmnácti let.

Oproti předchozím vystoupením tanečního oboru, jako například v hotelu Continental v dubnu 2013 nebo na pódiu hotelu Monty v únoru 2014, se představení konalo na scéně Městského divadla a tvořila jej tentokrát pouze taneční čísla.
Představení „List opad“ bylo tematicky sladěné a choreografie byly zapracovány do dějové - vývojové linie celého představení. Tématem, jak lze z názvu vyčíst, byl listopad - tedy atmosféry, nálady, zvuky, barvy, které člověk v tomto měsíci prožívá.
Choreografie, které se přelévaly jedna do druhé a tvořily tak ucelené, plynoucí představení, byly vytvořené z různých tanečních technik, které jsou na ZUŠ F. Chopina vyučovány. Vedle současného a moderního tance byl zastoupen i balet a tanec na špičkách, sólové výstupy (A. Monsportová, F. Jirásková) nebo například „tančená poezie“ naživo recitovaná Kristýnou Šmejdovou. Jedna z choreografií byla ušitá na míru sedmičlenné skupině tanečníků- chlapců. Choreografie i scénář představení vytvořila Barbara Mikysková.
Hudební doprovod jednotlivých choreografií obohatilo vystoupení žáků oddělení bicích nástrojů ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně (P. Krajňák, M. Plzák, O. Volín), kteří pod vedením pana Martina Matějky naživo doprovodili jednu z choreografií. -fotogalerie-

Mutližánrové vystoupení v Praze 10.6.2015

Jaké to je, když se v jednom večeru snoubí literatura, tanec, hudba a výtvarné umění, si na vlastní kůži vyzkoušely žákyně ZUŠ Fryderyka Chopina 10. 6. v Praze. V Malostranské besedě se konal večer s názvem „Krásnápraha multi řeč“.  Avantgardní večer složený z básní českých autorů, recitace Jana Kačera, Roberta Neuberta a Nely Boudové a jedinečná atmosféra v prostorách budovy Malostranské besedy byl pro všechny účinkující velkým přínosem po stránce taneční, herecké, hudební, výtvarné, ale také po stránce rozšiřování všeobecného kulturního obzoru.Své zkušenosti s propojováním tance a poezie měly žákyně tanečního oboru už ze spolupráce s Robertem Neubertem v rámci festivalu Goethův podzim. Představení „Krásná řeč“ bylo pro tanečnice příležitostí navázat na tuto zkušenost a rozvíjet portfolio svého tanečního umění dalším směrem.Přednášené básně byly podmalovány nejen dramatickými gesty a choreografiemi Barbary Mikyskové tančenými vybranými žákyněmi tanečního oboru, ale také krátkými hudebními vstupy tanečnic, které jsou zároveň také žákyněmi hudebního oddělení ZUŠ (A. Suchánková ze třídy L. Čechové-flétna, K. Šmejdová ze třídy E. Hesové- housle).Vše bylo navíc ještě zachyceno v pracích výtvarnice Lucie Vanišové, žákyně M. Nyklesové, která po celý večer přímo na místě, před pražským publikem, „převáděla na papír“ jednotlivé tematické bloky.

Goethův podzim 2014

Ve dnech 3. 10. až 11. 10. 2014 probíhal v Mariánských Lázních první ročník literárního festivalu Goethův IMG 5579podzim, v rámci kterého byla denně na programu také vystoupení žáků ze ZUŠ Fryderyka Chopina. Podvečerní hodiny podzimních dnů patřily poezii, která byla prokládána hudebními vstupy. Během osmi dnů festivalu se tak na kolonádě vystřídala řada různých uskupení z řad hudebníků naší školy- od souborů přes dueta až po sólová vystoupení žáků (Žesťový soubor, Canzona, Smyčcový soubor, Kytarový soubor, Kytarové trio, T. Vašinka, žáci J. Koreise, O.Cretana, T. Honzírka, E. Smrčkové, A. Kotlara, M.Skalkové, L. Čechové). Unikátní příležitost se v rámci podvečerních prezentací naskytla žákům tanečního oddělení ZUŠ. Básně recitované členy Divadla lidové tvorby Mariánské Lázně byly choreograficky ztvárněny žáky ze tříd B. Mikyskové a N. Výborné. Diváci tak v průběhu festivalu měli možnost denně shlédnout taneční vystoupení na pomezí současného tance a physical theatre. -fotogalerie-

Mezinárodní den tance 2014

IMG 4572Už potřetí se v Mariánských Lázních slavil Mezinárodní den tance. Dne 29. 4. 2014 vystoupila před početným publikem na mariánskolázeňské kolonádě necelá sedmdesátka žáků tanečního oddělení a soubor Junior Dixieland. I letos byla součástí programu oficiální choreografie k Mezinárodnímu dni tance, která se 29. 4. tančila na podobných vystoupeních po celé republice. Kromě této choreografie, do které se zapojili všichni žáci tanečního oddělení, měli diváci možnost vidět choreografie Nely Výborné „Mackie Messer“, „Tanec u fontány“  a „Loutky“. Žáci Barbary Mikyskové zatančili choreografii „Tý-da-ta“ a ve druhé polovině vystoupení doprovodili hudbu Junior Dixielandu dalšími čtyřmi choreografiemi.

Mezinárodní den tance se ZUŠ F.Chopina

29.4 se do oslav Mezinárodního dne tance, které se konají po celém světě prostřednictvím tanečních představení a performancí, zapojilo i taneční IMG 0038oddělení mariánskolázeňské ZUŠ. Večer v hotelu Continental byl složen z choreografií MgA. Nely Výborné (Do Afriky, Hodiny, Tanec kolem fontány) a MgA. Barbary Mikyskové (Tanečky, Bublinky, Walk Right in, Temps Lié, Rytmus v rukávu), které se na pódiu střídaly s hudbou kytarového souboru Tima Honzírka a kytarového tria Alexandra Kotlara. Na závěr celého představení se všichni tanečníci zapojili do choreografie Move Your Feet, která se ten den tančila po celé České Republice v rámci oslav Mezinárodního dne tance. - fotogalerie -