Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Dechy -kostel ang.

Taneční obor

TANEČNÍ OBOR

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, probouzí smysl pro harmonii a krásu tance, rozvíjí  správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění i tvořivost. Vyučovacími předměty jsou taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe. Jednotlivé taneční disciplíny se vyučují v souladu  s věkem dítěte. Nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu tanečního oddělení je korepetice, tj. propojení pohybu s živou hudbou, v našem případě s improvizací pianisty, který je ve vyučování po celý školní rok přítomen a úzce spolupracuje s pedagogem. Specifickou součástí mariánskolázeňského tanečního oddělení je pohybová skupina, tzv. mažoretky, která doprovází Dechový orchestr mladých. V pohybové skupině pracují mladé tanečnice od svých 14 let.

 

Žáci z tanečního oboru v "Roztančeném divadle"

Žaci tanečního oddělení připravili pro své vystoupení s názvem "Roztančené divadlo" pod vedením svých učitelek Ireny Andre a Karin Wintrové pestrý program, který bylIMG 2980s věnován dětem ze základních škol a odpoledne také mariánskolázeňské veřejnosti. První část vystoupení byla taneční realizací choreografie s tématem vyjmenovaná slova v hodině českého jazyka. Vtipně zpracované texty písní byly s humorem vyjádřeny tancem. Další částí tanečně pojaté výuky byl přírodopis. Diváci mohli hádat, která zvířata se právě objevila na podiu. Bylo z čeho vybírat - představil se podmořský svět, ale také třeba labutě, lvi a další. Následovala hodina fyziky-choreografie mechanizmy, smysly a nesmysly. V tanečním vystoupení se objevil také scénický tanec - choreografie sen, nedokonalá dokonalost. Celé představení zakončila kreace s výmluvným názvem Šlus. Vystoupením diváky provedly moderátorky z literárně dramatického oddělení ZUŠ Amelie Bervidová a Ella Haladová. Tyto žákyně připravila Alena Hálová.
Vystoupení v Městském divadle mají pro žáky tanečního oboru zásadní význam. Proto nás těší výborná spolupráce s divadlem a těšíme se na další program. Ten proběhne v úterý 23. května. V 8:30 a v 10:30 pro školy, v 16 hodin pro veřejnost. Zde se představí hudebníci a tanečníci, moderovat budou opět žáci LDO. V neděli 14. května přispějí žáci ZUŠ celodenním programem k zahájení lázeňské sezóny 2023. Doufejme, že nám bude přát počasí, srdečně Vás zveme! -fotogalerie (foto P. Čech)-      -video ( záznam a střih O. Cretan)

Taneční soutěžní přehlídka Mariánské Lázně 2022

tanec mar lazne22 sVe čtvrtek 21. dubna se do Městského divadla v Mariánských Lázní sjeli tanečníci a tanečnice z uměleckých škol v Karlovarském kraji. Jednalo se o sólistky a taneční skupiny, které přes okresní kola postoupily do krajského kola soutěžní taneční přehlídky tanečního oboru. Soutěž pořádala ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně za finanční podpory města Mariánské Lázně. V ZUŠ měli tanečníci po dobu celého dne také zázemí.Logo ML
O ocenění a případný postup do ústředního kola soutěže soutěžily 2 sólistky a 18 tanečních skupin, celkem 121 soutěžících. Také ZUŠ Fryderyka Chopina měla na soutěži zastoupení. Do krajského kola postoupily 2 taneční skupiny ze třídy Karin Wintrové, v krajské soutěži se jedna z těchto skupin umístila ve stříbrném pásmu a druhá v bronzovém pásmu. Svěřenkyně Ireny André (dvě taneční skupiny) se umístily v bronzovém pásmu. Soutěžícím i jejich učitelkám gratulujeme! Poděkování za finanční podporu patří městu Mariánské Lázně. Další poděkování patří pracovníkům Městského divadla Mariánské Lázně pod vedením paní Aleny Havrdové za vynikající spolupráci v rámci celého provozně i technicky velmi náročného soutěžního dne. Soutěže s velkou účastí dětí by bylo velmi obtížné bez této podpory uspořádat. Taneční obor tuto podporu potřeboval obzvlášť, protože uplynulé období s covidem bylo pro tanečníky velmi obtížné – tanec se prakticky on line nedá učit. - fotogalerie -

Vystoupení žáků tanečního oddělení 29.6.2021

20210629 161839

Předposlední den školního roku 2020/21 se v parku před Městskou nemocnicí četným divákům z řad rodičů a přátel představilo kompletní taneční oddělení. Pro tento studijní obor byla dlouhá distanční výuka opravdovým oříškem a proto vystoupení v romantickém zákoutí u fontánky, na kterém se prezentovaly třídy I. André a Š. Kubáně, všechny opravdu velmi potěšilo. V pestrém sledu se vystřídaly rozmanité styly i druhy tance a děti svoje nadšení, že mohou vystupovat, úspěšně poslaly dál. Slavnostní punc dostalo i předání vysvědčení. (fotogalerie - foto L. Čechová)

Taneční snění

IMG 9455Pořad „Taneční snění“ připravili žáci tanečního oddělení pod vedením svého učitele Jana Kaleji. Taneční vystoupení navštívili ve středu a ve čtvrtek dopoledne žáci mariánskolázeňských škol a ve čtvrtek od 18 hodin se konalo vystoupení pro veřejnost. Původně byla plánována dvě představení ve čtvrtek, ale zájem se strany škol vedl k uspořádání ještě jednoho představení ve středu. Choreografii všech jednotlivých skupin připravil Jan Kaleja, který také se žáky vše nacvičil a dovedl k úctyhodné kvalitě. Na podiu se vystřídali tanečníci od nejmenších až po nejvyšší ročníky a pro diváky bylo zajímavé sledovat vývoj adeptů tanečního umění od začátečníků až k pokročilým. Do dramaturgie tanečního představení zařadil Jan Kaleja také hudební vystoupení. Ve středu se do programu zapojila klavíristka Klára Skalková. Hrála Chopina, který se do pořadu s názvem „Taneční snění“ jistě hodí. Ve čtvrtečních představeních se o hudební „mezihry“ naplněné vánoční hudbou postaral pěvecký sbor Canzona pod vedením L. Čechové a ve spolupráci se žáky z instrumentálních tříd školy. Za choreografie, přípravu a průvodní slovo odměnili diváci do posledního místa zaplněného Městského divadla všechny účinkující a především učitele tanečního oboru Jana Kaleju dlouhotrvajícím potleskem. -fotogalerie-

Roztančené divadlo 2019

IMG 7504sV úterý 5. března v Městském divadle v Mariánských Lázních vystupovali žáci tanečního oddělení ZUŠ Fryderyka Chopina. Jednalo se o první velké vystoupení pod vedením nového vedoucího tanečního oddělení Jana Kaleji. Jan Kaleja byl autorem všech choreografií, vybíral hudbu a se svými žáky celý program nastudoval. V rúznorodém a výrazově pestrém programu se vystřídali žáci vyšších ročníků. Některé choreografie byly provedeny v komornějším obsazení dvou nebo čtyř tanečnic. Ke skvělému zážitku z pečlivě připraveného a provedeného tanečnímu vystoupení přispěli také hudebníci - Kytarový soubor ze třídy Tima Honzírka, který svými vstupy zpestřil taneční program.
V divadle proběhla cekem tři představení - dopoledne dvě představení pro školy a od 18 hodin představení pro veřejnost. Večerní představení mělo díky výbornému a početnému publiku krásnou atmosféru. O celkovém dojmu svědčí řada reakcí ze strany diváků - obsah jednoho z mailů si dovoluji se souhlasem pisatelů zveřejnit:
           ......rádi bychom Vám po zhlédnutí tanečního vystoupení " Roztančené divadlo" vyjádřili své poděkování za krásný zážitek. Úroveň představení nadchla nejen nás, ale zejména zaujala naše žáky, a to jak choreografií, tak i výběrem hudby.
Jako pedagogové si plně uvědomujeme a oceňujeme množství náročné a důsledné práce, která tomuto úžasnému vystoupení musela předcházet.
Prosíme o předání našeho poděkování panu učiteli Janu Kalejovi.
S pozdravem kolektiv pedagogů a žáci ZŠ Úšovice, Mar. Lázně

-fotogalerie-

 

Mezinárodní den tance 2017

t2Mezinárodní den tance oslavili tanečníci Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně vystoupením v rámci Krajské přehlídky scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec 2017“, kde žákyně paní Barbary Mikyskové tančily choreografii Padající andělé. Přehlídka se konala v Karlovarském divadle 29. dubna, kdy si tanečníci po celém světě připomínají narození významného tanečního teoretika Jeana Georges-Noverra. Od Noverrova narození letos uplynulo přesně 290 let a diskuse, kterou započal, dodnes plyne. Stále zde jsou otevřené otázky o optimálním poměru jednotlivých složek tanečního umění- měl by v tanci být důraz kladen spíš na pravdivý a dramatický výraz? Na ornamenty a optické působení tvarů? Na prezentaci virtuózní techniky? Na přirozenost a autentickou improvizaci? Na kostýmy, rekvizity, světelný design a efekty nebo v první řadě na symbiózu s hudbou? Porota i publikum se mohlo během přehlídky tanečních souborů základních uměleckých škol z Karlovarského a Plzeňského kraje přesvědčit, že noverrovské otázky jsou dodnes velmi aktuální a taneční umění tak udržují v neustálém (nejen fyzickém) pohybu.

Vystoupení žáků tanečního oddělení a kytarového souboru v Domově pro seniory

IMG 9191Ve čtvrtek 27.4. 2017 proběhlo v Domově pro seniory v Úšovicích vystoupení žáků tanečního oddělení a kytarového souboru Základní umělecké školy Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. Kytarový soubor pod vedením Tima Honzírka zahrál široký repertoár skladeb,od renesančních tanců, až po hudbu latinské ameriky. Sólově vystoupil Michal Strnad, který zahrál dvě skladby. Taneční oddělení pod vedením MgA. Nely Výborné si připravilo celkem čtyři taneční vystoupení. Nejmladší žákyně předvedly tance o zvířátkách, 1. ročník vystoupil se svou novou chreografií s názvem Kalendář, na stejnojmenou píseň od skupiny Hradišťan. Druhý přípravný ročník tanečního oddělení zatančil babičkám, dědečkům i přítomným rodičům tance Marjánko, Marjánko a Když jsem chodil do školy. Přípravné ročníky vždy skvěle hudebně doprovodil pan Tomáš Vašinka, dlouholetý klavírní korepetitor tanečního oddělení. V závěrečné vystoupení se spojily oba zmíněné soubory a společně zahráli a zatančili tance Pavanu a Mattachin. Vystoupení se všem dětem pěkně podařilo, hudební a taneční čísla se pravidelně střídala. Klienti Domova seniorů vytvořili, jako pokaždé, velmi milou a podporující atmosféru. -fotogalerie-

Z dějin tance

Fragmenty z dějin tance prezentoval publiku taneční obor Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně 28. 2. z dejin tance172017 v Městském divadle. Představení „Z dějin tance“ typem svého zpracování navázalo na přestavení „List opad“, které diváci měli možnost vidět v listopadu 2015. V jednom souvislém sledu se střídaly všechny ročníky tanečního oboru- od přípravky až po žáky druhého cyklu studia tance na ZUŠ. Obsahem tančených choreografií paní Barbary Mikyskové a Nely Výborné každý po svém přispěl a vyprávěl divákům o vývoji tanečního umění od pravěku až po dvacáté století. Zastoupen byl lidový tanec, historické tance (například „tanec Apollóna- Ludvíka XIV.“), klasický tanec- balet- i tanec na špičkách, moderní, současný a jazzový tanec. I tentokrát nechyběl také živý hudební doprovod k některým choreografiím- v představení spoluúčinkovali žáci oddělení bicích nástrojů pana Martina Matějky, kytarový soubor pod uměleckým vedením pana Tima Honzírka a interpretace Chopinova Valse KK IVb Nr.11 v podání pana Tomáše Vašinky. Pro letošní představení byl vytvořen také text, který během představení četla žákyně hudebního oboru ZUŠ, Michaela Turková, a diváky vtahovala hlouběji, k milníkům v dějinách tance. V představení dohromady účinkovalo téměř 150 žáků ZUŠ Fryderyka Chopina. Účinkování v takovémto typu představení je pro všechny žáky tanečního i hudebního oboru významnou součástí výuky, ale zároveň také cennou zkušeností pro život. -fotogalerie-

List opad - taneční představení v Městském divadle 25.11.2015

IMG 9516List opad“ je název tanečního představení, které mohli diváci vidět 25. 11. 2015 v mariánskolázeňském Městském divadle ve dvou dopoledních a jednom odpoledním představení. 

Představily se v něm všechny ročníky tanečního oboru ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně s výjimkou přípravného ročníků předškoláků, kteří s tancem začali teprve letos v září. Tančilo celkem 116 žáků ve věku od šesti do osmnácti let.

Oproti předchozím vystoupením tanečního oboru, jako například v hotelu Continental v dubnu 2013 nebo na pódiu hotelu Monty v únoru 2014, se představení konalo na scéně Městského divadla a tvořila jej tentokrát pouze taneční čísla.
Představení „List opad“ bylo tematicky sladěné a choreografie byly zapracovány do dějové - vývojové linie celého představení. Tématem, jak lze z názvu vyčíst, byl listopad - tedy atmosféry, nálady, zvuky, barvy, které člověk v tomto měsíci prožívá.
Choreografie, které se přelévaly jedna do druhé a tvořily tak ucelené, plynoucí představení, byly vytvořené z různých tanečních technik, které jsou na ZUŠ F. Chopina vyučovány. Vedle současného a moderního tance byl zastoupen i balet a tanec na špičkách, sólové výstupy (A. Monsportová, F. Jirásková) nebo například „tančená poezie“ naživo recitovaná Kristýnou Šmejdovou. Jedna z choreografií byla ušitá na míru sedmičlenné skupině tanečníků- chlapců. Choreografie i scénář představení vytvořila Barbara Mikysková.
Hudební doprovod jednotlivých choreografií obohatilo vystoupení žáků oddělení bicích nástrojů ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně (P. Krajňák, M. Plzák, O. Volín), kteří pod vedením pana Martina Matějky naživo doprovodili jednu z choreografií. -fotogalerie-

Mutližánrové vystoupení v Praze 10.6.2015

Jaké to je, když se v jednom večeru snoubí literatura, tanec, hudba a výtvarné umění, si na vlastní kůži vyzkoušely žákyně ZUŠ Fryderyka Chopina 10. 6. v Praze. V Malostranské besedě se konal večer s názvem „Krásnápraha multi řeč“.  Avantgardní večer složený z básní českých autorů, recitace Jana Kačera, Roberta Neuberta a Nely Boudové a jedinečná atmosféra v prostorách budovy Malostranské besedy byl pro všechny účinkující velkým přínosem po stránce taneční, herecké, hudební, výtvarné, ale také po stránce rozšiřování všeobecného kulturního obzoru.Své zkušenosti s propojováním tance a poezie měly žákyně tanečního oboru už ze spolupráce s Robertem Neubertem v rámci festivalu Goethův podzim. Představení „Krásná řeč“ bylo pro tanečnice příležitostí navázat na tuto zkušenost a rozvíjet portfolio svého tanečního umění dalším směrem.Přednášené básně byly podmalovány nejen dramatickými gesty a choreografiemi Barbary Mikyskové tančenými vybranými žákyněmi tanečního oboru, ale také krátkými hudebními vstupy tanečnic, které jsou zároveň také žákyněmi hudebního oddělení ZUŠ (A. Suchánková ze třídy L. Čechové-flétna, K. Šmejdová ze třídy E. Hesové- housle).Vše bylo navíc ještě zachyceno v pracích výtvarnice Lucie Vanišové, žákyně M. Nyklesové, která po celý večer přímo na místě, před pražským publikem, „převáděla na papír“ jednotlivé tematické bloky.

Goethův podzim 2014

Ve dnech 3. 10. až 11. 10. 2014 probíhal v Mariánských Lázních první ročník literárního festivalu Goethův IMG 5579podzim, v rámci kterého byla denně na programu také vystoupení žáků ze ZUŠ Fryderyka Chopina. Podvečerní hodiny podzimních dnů patřily poezii, která byla prokládána hudebními vstupy. Během osmi dnů festivalu se tak na kolonádě vystřídala řada různých uskupení z řad hudebníků naší školy- od souborů přes dueta až po sólová vystoupení žáků (Žesťový soubor, Canzona, Smyčcový soubor, Kytarový soubor, Kytarové trio, T. Vašinka, žáci J. Koreise, O.Cretana, T. Honzírka, E. Smrčkové, A. Kotlara, M.Skalkové, L. Čechové). Unikátní příležitost se v rámci podvečerních prezentací naskytla žákům tanečního oddělení ZUŠ. Básně recitované členy Divadla lidové tvorby Mariánské Lázně byly choreograficky ztvárněny žáky ze tříd B. Mikyskové a N. Výborné. Diváci tak v průběhu festivalu měli možnost denně shlédnout taneční vystoupení na pomezí současného tance a physical theatre. -fotogalerie-

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.