Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Flétny - divadlo

Komorní smyčcový soubor


IMG 7530Komorní smyčcový soubor byl založen v roce 1975 Janem Gallem. Od roku 1999 vede tento soubor Mgr. Eva Smrčková. V souboru účinkují žáci, kteří na ZUŠ studují hru na housle, violu, violoncello nebo kontrabas. Průměrný
věk členů současného souboru je dvanáct let. Soubor pravidelně úspěšně reprezentuje školu na soutěžích a zájezdech. V posledních letech koncertoval Komorní smyčcový soubor například v Holandsku, Německu nebo v Chorvatsku. Repertoár Komorního smyčcového souboru je velmi pestrý. Základním stavebním kamenem repertoáru jsou skladby z období baroka a 20. století. Zastoupena jsou ale všechna slohová období.

Vánoční koncert smyčcového orchestru 2022

IMG 2204s

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se v hudebním sále školy konal vánoční koncert smyčcového orchestru. Díky nadšeným hudebníkům z řad našich absolventů si mohou naši současní žáci zahrát ve větším smyčcovém souboru. Stávající členové smyčcvého orchestru by mezi sebou rádi přivítali nové členy do všech skupin, nejvíce pak kontrabasisty. Kontrabas je krásný nástroj s širokým uplatněním ve všech hudebních žánrech, pro kontrabasistu není problém velmi rychle zvládnout také basovou kytaru. Program koncertu se svými svěřenci připravil a také provedl učitel hry na violoncello a zástupce ředitele ZUŠ Petr Šustek, kterého  v závěru koncertu podpořil syn. -fotogalerie -

20 ročníků adventních koncertů ve Velké Hleďsebi se žáky ZUŠ Fryderyka Chopina

IMG 8604Již dvacátý ročník adventních koncertů zahájili žáci ZUŠ Fryderyka Chopina v neděli 1. prosince ve Velké Hleďsebi u Mariánských Lázní. I před dvaceti léty vystupovali na tomto koncertě žáci ze třídy Mgr. Evy Smrčkové, stejně jako v neděli 1. prosince 2019. Dalším účinkujícím byl smyčcový soubor složený z bývalých žáků školy fungující pod stejným vedením. Celý koncert byl zakončen vystoupením žesťového souboru ze třídy Josefa Koreise. Adventní koncerty mají ve Velké Hleďsebi tradici a rádi zde vystupujeme. Zejména proto, že se tato vystoupení těší příjemné pozornosti vděčných posluchačů, které stejně jako účinkující neodradí ani prosincová zima. -fotogalerie-

Zahájení adventních koncertů 2018

V sobotu 1. prosince zahájili žáci ZUŠ F. Chopina řadu adventních koncertů roku 2018. V Kynžvartu vystoupil Smyčcový soubor a Komorní smyčcový orchestr pod vedením Evy Smrčkové. Koncert zakončil žesťovýIMG 7184 soubor pod vedením Josefa Koreise. V neděli se konal další adventní koncert ve Velké Hleďsebi. Ten  zahájili trumpetista Daniel Brill (tř. Karla Hovorky) a Lenka Čechová (varhany). Dále hrál opět Smyčcový soubor pod vedením Evy Smrčkové.Potom vystoupil soubor zobcových fléten a soubor lesních rohů ze třídy Karla Hovorky. První adventní koncert ve Velké Hleďsebi byl zakončen vystoupením Komorního smyčcového orchestru ( ved. Eva Smrčková). -fotogalerie-

Adventní koncerty 2017 začaly

V sobotu 2. prosince zahájily řadu adventních a vánočních vystoupení naší školy Komorní smyčcový orchestr pod vedením Evy Smrčkové a Soubor zobcových fléten vedený Karlem Hovorkou. Dalším vystoupením byl 1. adventní koncertIMG 4457 ve Velké Hleďsebi. Ten už tradičně patří smyčcům. O program se postaral Komorní smyčcový orchestr složený z bývalých žáků naší školy a smyčcový orchestr složený  z našich žáků. Oba soubory vede Eva Smrčková, která s nimi celý program nastudovala. V druhé části vystoupil Žesťový soubor vedený Josefem Koreisem. V Charpantierově skladbě Te Deum se všichni účinkující v závěru spojili, zcela zaplnili prostor v přední části kostela a společně slavnostně zakončili celý koncert. Účinkujícím na závěr přišla poděkovat starostka Velké Hleďsebe Ing. J. Brožová Lampertová. Smyčcaři s E. Smrčkovou zakončili první adventní neděli ještě večerním koncertem v Městském muzeu, Žesťový soubor s J. Koreisem přispěl ke sváteční atmosféře vystoupením ve Velké Hleďsebi při rozsvěcování vánočního stromu. -fotogalerie-

Adventní koncerty 2016

IMG 1890Konec listopadu a prosinec jsou spojeny s velkým množstvím předvánočních akcí a koncertů. Začínáme tradičně v Lázních Kynžvartu, stejné to bylo i letos. Na prvním letošním adventním koncertu 26. listopadu vystupoval flétnový soubor pod vedením K. Hovorky, pěvecký sbor Cantamus pro gaudio a Lenka a Petr Čechovi. V neděli 27. listopadu pak ve Velké Hleďsebi vystupovaly hned dva smyčcové soubory - komorní smyčcový soubor žáků ZUŠ a smyčcový soubor složený z dospělých absolventů školy. Oba smyčcové soubory vede Eva Smrčková V druhé části programu vystoupil žesťový soubor vedený Josefem Koreisem. Na konci programu vystoupili všichni účinkující společně. -fotogalerie Kynžvart- -fotogalerie Velká Hleďsebe-

Adventní koncert ve Velké Hleďsebi 29.11.2015

V neděli 29. listopadu 2015 se konal ve Velké Hleďsebi tradiční adventní koncert. První z hleďsebských koncertů patří vždy žákům ZUŠ Fryderyka Chopina. Letos hrály Komorní smyčcový soubor pod vedením Evy Smrčkové, Soubor zobcových fléten pod vedením Karla Hovorky, sólově vystoupili Jan Řehák (tř. K. Hovorky) na zobcovou flétnu a Daniela Matoušová (tř. H. Strejčkové) na příčnou flétnu. Na klavír doprovázela Hana Strejčková, se smyčcovým souborem pak Klára Skalková. -fotogalerie-

Bydgoskie Impresje Muzyecne (Mezinárodní setkání mladých hudebníků)

dixie smycce polsko15BIM = Bydgoskie Impresje Muzyecne (Mezinárodní setkání mladých hudebníků)
Týden 29.6. – 4.7. 2015 byl pro 25 žáků ZUŠ perfektním zahájením prázdnin. Členové dvou souborů – Junior
Dixielandu a Komorního smyčcového souboru jej strávili jako aktivní účastníci mezinárodního soutěžního festivalu
BIM v polské Bydgoszczi.
Letošní ročník tohoto festivalu byl již 38. a ZUŠ F Chopina zde neměla zastoupení poprvé. V roce 1986 se stal zde
absolutním vítězem tohoto prestižního festivalu Big Band bývalého ředitele Josefa Hurtíka. Před 6 lety zde úspěšně
reprezentoval Junior Dixieland, který zde získal cenu Polského Rádia.
Pořadatelé zvou velmi různorodé soubory z mnoha zemí. Letos se sešlo 780 účastníků ze14 zemí a 4 kontinentů –
folklorní soubory, instrumentální orchestry a pěvecké sbory.
Bydgoszcz je starobylé město na severu Polska (380 000 obyvatel), které je plně spjaté architektonicky i běžným
denním životem s překrásnou řekou Brdou. Malebná zákoutí ve městě i při březích přímo volají po setkávání a
sportovním i kulturním vyžití.
Hned první večer se na velké louce u vody roztančili na seznamovacím happeningu mladí lidé ze všech koutů
světa. Především folklorní soubory – i ty velmi exotické vtahovaly do akce stovky dalších účastníků.
Po úvodním seznamovacím večeru šlo další den již ,,do tuhého ,, . Na pódiu koncertního sálu Hudební akademie se
rozjely generální zkoušky na hlavní soutěž. Tím, že byly veřejné, šlo zároveň o formu vystoupení, atmosféra nabyla
napětí a důležitosti. Ovšem nechyběly ani úsměvné momenty – to když povinnou polskou skladbu hráli na své tradiční
nástroje Číňané a nebo soubor z Kypru.
Další dny pestrý program pokračoval: soutěžní vystoupení, veřejný koncert na nábřeží, sledování ostatních
účinkujících. Město žilo festivalem. Doprava zdarma, davy účinkujících i posluchačů, vstřícní domácí obyvatelé,
šikovně ,,nastražená ,, pódia a všudy přítomnost řeky: kanoe, vodní tramvaj (parník), náhony, vodní kanály,
náplavky,fontány, plážičky. A dobroty, jako třeba ,,gofry – lody,, (úžasné vafle se zmrzlinou, šlehačkou a ovocem).
Prostě jeden velký piknik.
Večery byly také veselé, zvláště pokud bylo náhodou volno. Ti mladší jistě nezapomenou na improvizovanou
zkoušku, kterou si na ubytovně sami zorganizovali ( samozřejmě bez učitelů). Ti starší si po svém užili diskotéku
s pestrou mezinárodní sešlostí.
Obrovským zážitkem pro všechny bylo absolvování seminářů bicích nástrojů. Charismatický profesor Piotr Sutt,
úžasný muzikant a organizátor dokázal 200 lidí ukáznit a naučit po skupinách hru na zajímavé i velmi exotické
etnické nástroje. Připravil pro vystoupení na závěrečném Galakoncertě 5 programních skladeb, jejichž základem byla
zvukomalba, souhra, dynamika a překvapení. Tak byly provedeny například improvizační skladby ,,Vlak ’’- symbol
příjezdu účastníků festivalu a charakteristické obrázky z jednotlivých kontinentů. Za Evropu zazněla´ ,,Óda na
radost ’’ v komorním provedení 11 hráčů na tzv.laděné tuby - naši žáci měli tu čest zhostit se právě této role.
Zároveň se na závěrečném galakoncertě každý soubor představil svým nejlepším soutěžním číslem a večer byl
završen vyhodnocením soutěže.
Oba naše soubory byly oceněny Cenou ředitele festivalu a speciální cenou Paláce Mládeže města Bydgoszcze.
Zvláštní ocenění: cenu za sólový výkon si přivezl nejmladší člen Junior Dixielandu Josef Miklušák. Všichni si celý
týden užili jako dobrá parta, plni dojmů z mezinárodního setkání a s pocitem dobře nastartovaných letních
prázdnin.
Zájezd finančně podpořila ZUŠ a fond kultury města Mariánské Lázně, za což velmi děkujeme. -fotogalerie-

Zahájení adventních koncertů 2013

IMG 2715V sobotu 30.11.2013 se v Lázních Kynžvart konal první ze série adventních koncertů, kde účinkují žáci naší školy. V Kynžvartě to byl soubor zobcových fléten pod vedením Karla Hovorky, který v rámci koncertu hrál jak samostatně, tak spolu s pěveckým sborem. Na koncertě účinkoval pěvecký sbor Cantamus pro gaudio pod vedením Lenky Čechové, sopranistka Lenka Gaierová a Petr Čech - sopránový saxofon. V neděli zahájil sérii čtyř adventních koncertů ve Velké Hleďsebi Komorní smyčcový soubor vedený Evou Smrčkovou a flétnisté ze třídy Hany Strejčkové. Ve druhé části koncertu se představil Žesťový soubor s vedoucím Josefem Koreisem. Žesťový soubor ještě vystoupil na rozsvěcení vánočního stromu ve Valech v 16,30. Všechny koncerty byly dobře navštívené a vystupujícím přálo (alespoň v rámci možností) počasí. Celá řada vystoupení čeká soubory školy na nadcházejících vánočních trzích. Nezbývá tedy než si přát, aby mírné počasí vydrželo i na začátku prosince. - fotogalerie -

Adventní koncerty v Lázních Kynžvartu, Trstěnicích a v Ovesných Kladrubech

V sobotu 8. prosince se konal adventní koncert v kostele sv. Markéty v Lázních Kynžvartu. Se sborem Cantamus proIMG 5862 gaudio jej připravila L. Čechová a ke spolupráci přizvala soubor zobcových flétem ze tř. K. Hovorky. Na neděli 16. prosince připravili žáci ZUŠ F.Chopina hned dva adventní koncerty. První se konal v Trstěnicích v kostele sv. Víta. Komorní smyčcový soubor (vedoucí E. Smrčková) i žákyně ze třídy H. Strejčkové se zde poprvé představili již před rokem. Protože trstěnické varhany prošly v nedávné době rekonstrukcí, mohli si v úvodu koncertu posluchači poslechnout také varhanní skladby v podání L. Čechové. Program později odpoledne děti reprízovaly na dalším adventním koncertě v kostele sv. Vavřince v Ovesných Kladrubech. Obě akce byly velice dobře navštívené. Ve středu 19. prosince hráli žáci ZUŠ v Domově pro seniory v Úšovicích. Jednalo se o vánoční program, ve kterém vystupoval Rozmarýnek (ved. S. Országh), pěvecký sbor Canzona (ved. O. Cretan) a Akordeonový soubor (ved. J.Jílek a O.Vohnoutová). Děti ze ZUŠ s hudebním programem navštěvují klienty Domova pro seniory pravidelně každý měsíc. Vánoční vystoupení je vždy svým rozsahem a sváteční atmosférou nejvýznamnější. - fotogalerie adventní koncerty - -fotogalerie koncert pro seniory -

První adventní koncert ve Velké Hleďsebi

IMG 8411V neděli 2. prosince  zahájili  žáci naší školy tradiční řadu adventních koncertů  ve Velké Hleďsebi. Úvodním slovem přivítal  posluchače tepelský opat Filip Zdeněk Lobkowicz. První část koncertu patřila žesťovému souboru (um. ved. Josef Koreis).  V dalším programu se představil především smyčcový soubor pod vedením Mgr. Evy Smrčkové a flétnistky ze třídy Hany Strejčkové. V závěru koncertu se ve třech skladbách  k instrumentalistům přidaly zpěvačky ze třídy Ivany Oblištilové . Program byl ukončen hudbou Jana Jakuba Ryby. Teplota pod nulou "zkoušela" odolnost účinkujících i posluchačů, kteří zcela zaplnili kostel. Zimní počasí a sníh však  k adventní atmosféře koncertu přispěly dokonale. -fotogalerie-

Smyčce a Dixieland ve Wangenu

Společný zájezd Junior Dixielandu a Komorního smyčcového souboru ZUŠ F.Chopina Mariánské Lázně se uskutečnil v době 19. – 23.7. do města Wangen im Allgäu,  Německo. Čekalo nás malebné městečko a spřátelená hudební škola. Termín zájezdu byl načasovaný na městské slavnosti a Kinderfest. V tento čas slavilo v podstatě celé město konec školního roku. Byli jsme tradičně ubytováni v budově Červeného kříže, kde jsme žili skoro jako jedna rodina. Měli jsme blízko do centra oslav, parku s pouťovými atrakcemi, ’’ Festzeltu’’,  středu starého města i na pódia našich koncertů. Hned první den jsme se zajeli podívat do nedalekého města Lindau a užili si podvečerní promenádu v tomto známém přístavním letovisku na břehu Bodamského jezera. V dalších dnech jsme si udělali celodenní výlet na  ’’motýlí ostrov’’  Mainau, navštívili kolébku vzducholodí Friedrichshafen i s muzeem a také jsme si prohlédli rozsáhlou sbírku veteránů ve Wolfeggu. Během kulturních oslav jsme si samozřejmě nenechali ujít průvod městem s alegorickými vozy. Hlavní poslání našeho zájezdu však bylo reprezentovat naší školu a město hudbou. To jsme splnili při čtyřech koncertech v rámci festivalu. Všechny se vydařily a byly oceněny početným publikem. Dojmy ze zájezdu – jen ty nejlepší: krásné přijetí od německých přátel, pestrý program a povedená vystoupení. A hlavně výborná parta, ideálně sestavená (napůl kluci a holky, Dixieland a smyčce, mladší a starší). Počasí nám sice nepřálo, ale náladu jsme si zkazit nenechali a po celou dobu našeho pobytu panovala prima nálada.
                Jen to moc rychle uběhlo…….
Zájezd se uskutečnil za finanční podpory města Mariánské Lázně.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.