Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

saxofony

Logo EU

iZUŠ

Studijní obory

Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně nabízí dětem a dospělým vzdělávání v hudebním oboru (nástroje ze skupiny klávesových, dechových, strunných, lidových a bicích nástrojů, zpěv), v tanečním oboru (jednotlivé taneční techniky, soubory Rozmarýnek a mažoretky) a ve výtvarném oboru (plošná a prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, keramika). Od září 2019 se opět ve škole vyučuje také literárně dramatický obor.