Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

saxofony

Logo EU

iZUŠ

Klávesové nástroje

Klávesové nástroje

Úspěšné finále pro Jaroslava Skalku

20210531 akordkvintI když tento školní rok byl poznamenán tvrdým lockdownem a distanční výukou, věřte, že pro mnoho dětí, tato situace nebyla příležitostí k nicnedělání. Naopak dokázaly tuto příležitost efektivně využít, třeba k rozvíjení svého talentu. Důkazem toho je mnoho uměleckých soutěží, které se uskutečnily během roku online formou a nyní již i formou prezenční. Hlad po živém vystoupení a kontaktu s publikem, je u řady dětí opravdu veliký – což dokazuje nebývalý zájem o hudební soutěže, jejichž úroveň prudce stoupá.
Pro našeho studenta, Jaroslava Skalku, žáka 4. třídy, to platí doslova dvojnásobně. Úspěšně reprezentoval naši školu hned ve dvou hudebních oborech – ve hře na klavír a ve hře na violoncello. První úspěch přišel 15. května 2021 na mezinárodní klavírní soutěži „Broumovská klávesa“, kde získal 3. cenu. 31. května 2021 získal 1. cenu s postupem do celostátního kola v krajském kole soutěžě smyčcových nástrojů Akordkvint. Následovala celostátní soutěž v Praze „Mladí pianisté hrají na klavír Steinway“, která Járovi přinesla 3. cenu a nakonec 12. června získal 2. cenu na celostátní klavírní soutěži Prague Junior Note. Všechny tyto soutěže již mohly proběhnout prezenčně a věřte, že byly plné radosti, přátelství a krásné hudby, Kruh se uzavře20210612 steinway mezinárodní soutěží Gustav Mahler Prize piano competition, která probíhá online. Na výsledky si však musíme počkat až do 30. června.

Jaroslav Skalka získal 3. cenu na klavírní soutěži "Broumovská klávesa"

skalka klavirVe dnech 14. až 16.května 2021 proběhl již jedenáctý ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa. Díky perfektní organizaci a pevné víře se podařilo soutěž zorganizovat prezenčně, což se téměř rovná malému zázraku. Každopádně je to jedna z prvních událostí, kde mladí hudebníci, kteří se během lockdownu stále poctivě připravovali, mohou své umění předvést naživo před publikem. Do čtyř soutežních kategorií se sjeli studenti hudebních škol a konzervatoří z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. V porotě Broumovské klávesy usedli naši přední klavíristé. Ředitel soutěže Ivo Kahánek (koncertní pianista, profesor AMU, předseda poroty Jan Simon (koncertní pianista), David Mareček (ředitel České filharmonie), Milan Langer a Eliška Novotná (profesoři konzervatoře). Porota ocenila soutěžící 1. - 3. místem, čestnýmbroumov skalka uznáním a diplomem za účast, přičemž v některých kategoriích první či druhá místa neudělila vůbec. Základní uměleckou školu Fryderyka Chopina reprezentoval Jaroslav Skalka (ze třídy Marie Skalkové), který si ze soutěže odnesl 3. místo. Gratulujeme!

Úspěchy klavíristů na letošní Prague Junior Note

I když Béla Bartók slavně tvrdí, že soutěže jsou pro koně, ne pro hudebníky, tak v horkých dnech, kdy většina žáků (i učitelů) takzvaně „stříhá metr a má to za pár..“, na Hudební akademii múzických umění v Prazeskalkovi pjn probíhá každoroční soutěž ve hře na klavír Prague Junior Note. Základní uměleckou školu F. Chopina zde reprezentoval Jaroslava Skalka (8), který v Praze soutěžil poprvé a jeho sestra Klára Skalková (14), která na PJN letos hrála naposledy (oba ze třídy Marie Skalkové) . Tato soutěž je určena mimořádně nadaným dětem do patnácti let, které se sjíždí z celé republiky. Že to je soutěž prestižní dokazuje nejen mezinárodní porota složená z profesorů konzervatoří a vysokých hudebních škol (ČR, Kypr, Německo, Francie) ale zejména výkony mladých klavíristů. Mezi laureáty této soutěže totiž patří jména jako např. Lukáš Vondráček (nyní již světově uznávaný virtuoz a vítěz soutěže Queen Elisabeth Competition v Bruselu), Tomáš Vrána a Marie Šumníková (vítězové soutěže F. Chopina v Mar. Lázních) nebo Matyáš Novák, kterého jsme také měli možnost u nás slyšet za doprovodu ZSO. Soutěž zaštiťuje a jejím ředitelem je pan prof. Ivan Klánský. Soutěží se ve čtyřech kategoriích a protože věk dětí, které dokáží předvést mimořádné klavírní výkony je čím dál nižší, byla vytvořena kategorie pro nejmenší (sedmileté a mladší!). Klavírních soutěží pro děti je i v České republice hned několik. Počínaje soutěžemi základních uměleckých škol, které se konají každé tři roky. Ty patří většinou k těm prvním, kde si děti mohou vyzkoušet, co obnáší příprava na hudební klání. V soutěži Prague Junior Note jsou na mladé klavíristy kladeny již podstatně větší nároky – počínaje vyšší dolní hranicí časového limitu. Hodnotí se jak technika hry, tak práce s klavírním tónem, stylová interpretace, vkus a kultivovanost hudebního projevu. Vše ale probíhá v přátelské, téměř prázdninové, atmosféře. Děti jsou vedeny k tomu, aby ze soutěže nebyl boj na život a na smrt, ale aby se stala inspirací a povzbuzením pro jejich další práci. A když se letos nepovedlo, není konec světa, je třeba pracovat a jít dál! A to se opravdu daří! K tomu přispívá i následná diskuze s porotou. Ta „své“ děti sleduje bedlivě i několik let a opravdu se těší na jejich výkony a s radostí komentuje jejich vývoj. Kromě diplomu si děti také odnášejí psaný komentář od jednotlivých porotců. Pár výstižných slov od uznávaných umělců, co bylo dobré, co je zaujalo a na čem je třeba dál pracovat je inspirací nejen pro soutěžící, ale i pro jejich pedagogy.
Letošní ročník probíhal od 14. - 16. června 2019 v sále B. Martinů v Lichtenštejnském paláci. Klára i Jaroslav Skalkovi předvedli skvělý výkon, který porota ocenila u Jaroslava 2. místem a Kláry 3. místem. Některá forte se zdála porotě místy divoká, ale jak napsal prof. Klánský: „Je to lepší, než bezkrevné hraní!“ Zkrátka i letošní ročník Prague junior note byl skvělý, plný krásné hudby a inspirativního přátelského setkávání!

Karlovarská růžička 2017

sebastianKlavírní soutěž Karlovarská růžička, pořádaná ZUŠ Antonína Dvořáka v Karlových Varech, patří k těm soutěžím, kterých se již pravidelně účastní mladí klavíristé naší školy. Letos probíhala Deniskaklavirve dnech 19. - 20. května. Karlovarská růžička je soutěž celostátní a je určena malým klavíristům do 11 let. Soutěží se ve třech kategoriích. Letos se přihlásilo celkem 83 dětí ze základních uměleckých škol! V porotě usedli vynikající pedagogové a profesoři konzervatoří: Anna Černá (konzervatoř Plzeň) Petr Jiříkovský (Konzervatoř Praha), Petr Toperzer (AMU Praha) Libuše Tichá (Hudební gymnázium Jana Nerudy), Radka Kreuzmannová (ZUŠ B. Smetany, Plzeň). Porota tradičně uděluje diplomy za účast, čestná uznání, čestná uznání I. stupně, 3. a 2. místa. 1. místa jsou rozdělena na dvě Malé růžičky a jednu Velkou růžičku. Všechny děti si, kromě neopakovatelného hudebního zážitku a další soutěžní zkušenosti, odnesly krásné věcné ceny. Druhé a první místo navíc získává vynikající dort z karlovarské cukrárny – a to je opravdu velká motivace! Naši školu zde velmi úspěšně reprezentovali dva klavíristé ze třídy Marie Skalkové. Deniska Pěnkavová (8 let) získala krásné čestné uznání a Sebastian Cretan (6 let) si dokonce pochutnal na dortu za vynikající 2. místo! Soutěž se dětem líbila tak moc, že jsou odhodlány zúčastnit se i dalších ročníků Karlovarské růžičky. Děkujeme ZUŠ A. Dvořáka, zejména paní Jakubcové, za perfektní organizaci a přátelskou atmosféru během soutěže. Sebastianovi a Denisce moc gratulujeme a děkujeme za jejich výkony a skvělou reprezentaci školy.

Klavíristé ze ZUŠ reprezentovali v Ústředním kole

19aVe dnech 20.- 23.4. se v Praze konalo Ústřední kolo soutěže ve hře na klavír, poslední a nejvyšší stupeň soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT a opakující se (pro jednotlivé nástroje) každé tři roky. Sešlo se zde 147 nejlepších malých klavíristů z celé ČR, vítězů předchozích krajských kol. Většina kategorií byla plně obsazena – tedy 15 soutěžícími, tudíž konkurence byla obrovská. Odborná sedmičlenná porota byla složena především z profesorů konzervatoří a vysokých hudebních škol. ZUŠ F.Chopina Mar.Lázně byla v tomto národním klání zastoupena hned trojnásobně – klavíristy ze třídy p.uč.Marie Skalkové. Už jen samotná účast v národním kole je pro každého žáka (i pedagoga) obrovským úspěchem – a takto to vnímali i naši soutěžící (Klára Skalková, Denisa Pěnkavová a Sebastian Cretan). Celá soutěž byla pro všechny účinkující velkým zážitkem – a to nejen kvůli špičkovému soutěžnímu klavíru zn. Fazioli, který se řadí na vrchol světové nástrojové kvality. Úroveň všech soutěžících byla velmi vysoká a některé výkony by se daly označit za skutečně profesionální. O to více potěší, že mariánskolázeňští se neztratili ani na celostátní 14úrovni. Denisa Pěnkavová získala Čestné uznání II.stupně, Klára Skalková pak Čestné uznání I.stupně a Sebastian Cretan dosáhl dokonce na „medailové“ umístění – obsadil ve své kategorii 3. místo! Našim klavíristům patří obrovská gratulace nejen za jejich výkony, ale i za dlouhodobou zodpovědnou přípravu do jednotlivých kol (tato soutěž začala už v lednu školním kolem), p.uč. Marie Skalková si zaslouží velké uznání za skvělé pedagogické výsledky a všem přejeme mnoho dalších uměleckých úspěchů.

Krajské kolo klavírní soutěže v Sokolově

Vítězové okresního kola soutěže MŠMT ve hře na klavír ze ZUŠ F.Chopina (Klára Skalková, Denisa Pěnkavová a Sebastian Cretan, všichni od p.uč. Marie Skalkové), reprezentovali svoji ZUŠ F.Chopina (a chebský klara sebastian denisa okres) v krajském kole této soutěže, letos konané v Sokolově.Všichni tři soutěžící patří – s ohledem na datum narození – k těm mladším ve svých soutěžních kategoriích a tudíž měli mírný věkový handicap oproti svým soupeřům. Jak ale bylo možno slyšet už v kole okresním, věk není rozhodujícím měřítkem pro klavírní um. S velkým nadhledem a suverenitou přednesli všichni tři mladí klavíristé z Mar.Lázní v sále sokolovské ZUŠ svůj soutěžní program. Výběrem repertoáru a jeho provedením vybočovali z měřítek své kategorie, což odborná porota, složená zejména z profesorů konzervatoří, zaznamenala a náležitě bodově ohodnotila. Celkový počet soutěžících byl 31, postupových míst do Ústředního kola jen osm – a tak je obrovským (ale zaslouženým) úspěchem, že tři z těchto osmi míst patří reprezentantům mariánskolázeňské ZUŠ –  Sebastianu Cretanovi, Denise Pěnkavové a Kláře Skalkové, kteří se za měsíc představí na republikovém kole v Praze! Jejich vyučující, p.Marie Skalková, obdržela zároveň  "Ocenění za přípravu žáků na soutěž", čímž zářivý úspěch své klavírní třídy ještě znásobila. Všem soutěžícím patří obrovská gratulace a hodně štěstí v Praze mezi nejlepšími klavíristy ČR! 

Klára Skalková zvítězila na soutěži v Karlových Varech

Karlovarská růžička má již dlouholetou tradici a patří mezi oblíbené a vyhledávané soutěže určené klavíristům do 11-ti let. Prestižní porota složená z klavírních pedagogů základních uměleckých škol, profesorů plzeňské aklara klavir pražské konzervatoře a Hudebních gymnázia hl. města Prahy je zárukou vysoké úrovně soutěžících. Město Mariánské Lázně zde letos reprezentovala Klára Skalková ze Základní umělecké školy Fryderyka Chopina. Klára začala hrát na klavír, pod vedením své maminky Marie Skalkové, ve čtyřech letech. Pravidelně vystupuje na slavnostních koncertech ZUŠ F. Chopina a v loňském roce využila příležitosti hrát se Západočeským symfonickým orchestrem. K jejím dosavadním největším úspěchům patří 3. místo v celostátní soutěži ZUŠ. Také na soutěži Karlovarská růžička nebyla nováčkem. V roce 2014 zde získala čestné uznání 1. stupně. Letošní ročník soutěže proběhl ve dnech 15. a 16. dubna 2016 a Klára Skalková byla porotou oceněna 1. místem! Skladby všech soutěžících této kategorie se svojí obtížností již zcela vymykaly repertoáru běžně znějícímu na základních uměleckých školách. Mezi velkou konkurencí mladých klavíristů (zejména z Prahy, Plzně a Karlových Varů) Klára zaujala nejen svou precizní technikou, ale zejména svoji velkou muzikalitou, s níž si získala porotu i srdce publika (zejména Nokturno e moll F. Chopina), které její mimořádný výkon ocenilo dlouhotrvajícím potleskem. Část jejího soutěžního programu můžete slyšet během slavnostního vystoupení ZUŠ F. Chopina určeného dětem a veřejnosti Mariánských Lázní uvedeného tradičně pod názvem „Děti dětem“, které se uskuteční 2. června 2016 v městském divadle, nebo během „Uvolněného odpoledne s klavírem“ v kavárně Classic 16. května v 15 hodin. Klárce Skalkové za její reperezentaci děkujeme, srdečně gratulujeme a hlavně přejeme, aby dál svou hrou na klavír rozdávala radost a krásu.

Klavírní podvečer - třída Marie Skalkové

P101003922. ledna 2014 jsme úspěšně zakončili první pololetí tohoto roku koncertem naší klavírní třídy. Byla to chvíle velmi slavnostní a všem Vám za ni děkuji. Všichni mladí hudebníci, i ti, kteří vystupovali poprvé, a bylo jich tentokráte šest!, se připravili svědomitě a také svůj outfit zvolili velmi pečlivě, za což je moc chválím. Tréma byla místy veliká, ale poctivě jsme drželi palce, a tak vše nakonec dobře dopadlo. Posluchači si také vyslechli velmi pěkné výkony pokročilejších žáků, kteří se připravovali na školní kolo soutěže základních uměleckých škol, které proběhlo 28. ledna. Dnes už známe výsledky a všichni žáci z naší třídy se umístili na 1. místě. 20. února se "utkají" s ostatními klavíristy regionu v okresním kole, které proběhne ve Františkových Lázních. Přejme jim hodně štěstí, ať se jim krásně hraje a nám všem ostatním přeji mnoho krásných zážitků s dětmi u klavíru.  -fotogalerie- (foto M.Skalková)

Klavírní podvečer - třída Marie Skalkové

Ve středu 28. listopadu se uskutečnila 1. přehrávka naší klavírní třídy. Jsem tomu moc ráda zejména proto, žeP1000137 nás v sále i v hledišti neustále přibývá a také proto, že s většinou z vás se pravidelně setkávám již nějaký ten rok. Hlavní událostí večera bylo přivítání nováčků a program postupně gradoval až k vystoupení nejstarších žáků. Obecenstvo vytvořilo milou a přátelskou atmosféru, děti sice občas měly trému, tu však statečně překonaly. Už nyní se těším na další naše setkání, které se uskuteční 23. ledna 2013.  -fotogalerie- (foto M.Skalková) 

Přehrávka klavírního oddělení aneb „Co hraju rád“

klaviristka_klaraZajímavou exkurzí do klavírních tříd byla přehrávka klavírního oddělení v úterý 11. května v sále ZUŠ. 
Je velmi dobře, že se pravidelné přehrávky klavírního oddělení konají, a to hned ze dvou důvodů. Každý hudebník potřebuje konfrontovat svou práci s publikem. Teprve na podiu se projeví, jaký je skutečný stav dovedností a vývoje jednotlivých žáků. Zatímco zpěváci, hráči na smyčccové i dechové nástroje se brzy zapojují do školních souborů, klavíristé mají přece jen možnosti omezenější, proto jsou přehrávky a koncerty ve škole pro ně velmi důležité.
Druhým důvodem prospěšnosti je tematičnost přehrávek.  Děti jsou bez předsudků a záleží na učiteli, jestli dokáže zajímavým a přitažlivým způsobem rozšířit dětské obzory tak, aby se zorientovaly a dokázaly jednou  rozeznat brak od kvalitní hudby. Klavíristé měli pro své koncerty už různá temata. Poslední přehrávka nesla název „Co hraju rád“. Bylo tedy zajímavé sledovat, co se kterému pianistovi líbí. - fotogalerie-

Jsem klasik! Hraju totiž klasicismus.

IMG_8502Hlavním tématem tohoto koncertu klavírního oddělení, který se uskutečnil 2. března, byla hudba období druhé poloviny 18. století. Hlavními představiteli, a v klavírní literatuře hojně zastoupenými, je tzv. Vídeňské trojhvězdí, které tvoří pánové Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven, který už má směle nakročeno do období romantismu.
Klasicistní styl se v umění vyznačuje svojí lehkostí, přhledností, jasností a zdánlivou (!) jednoduchostí. To platí i v hudbě a malí klavíristé na vlastní kůži vyzkoušeli, jak těžké je zahrát stupnicové běhy v jedné ruce a v druhé průzračnou melodii, nezapomenout na rafinovanou artikulaci a to vše s lehkostí a půvabem. Klasicismus zkrátka neodmyslitelně patří do povinné výbavy každého pianisty. Dodá mu totiž potřebné technické dovedosti, jiskru a jistotu hudebního přednesu.
Protože základní umělecké školy poskytují dětem základní vzdělání v uměleckých oborech, byla by škoda, kdyby v repertoáru mladých muzikantů chyběly skladby tohoto několik desítek let dlouhého období. Kdoví, zda tito malí hudebníci za čtyřicet let (možná dřív, možná později?) neopráší prach ze starých not a po všech těch životních peripetiích nesáhnou zrovna po sonátě Měsíčního svitu, nebo radostném pochodu a la Turca? - fotogalerie -