Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Flétny - divadlo

Klávesové nástroje

Klávesové nástroje

Jaroslav Skalka vyhrál mezinárodní klavírní soutěž

jaroslav skalka sLetošní ročník mezinárodní klavírní soutěže „Broumovská klávesa“ proběhl ve dnech 5. - 7. května 2023 v prostorách broumovského kláštera. V sále „Dřevník“ byl soutěžícím k dispozici prvotřídní nástroj firmy Steinway & Sons a celá soutěž byla otevřena veřejnosti. Soutěž je určena klavíristům do 17 let a jejím cílem je podpořit a rozvíjet mladé talenty. První tři místa získávají finanční odměnu a vítězové pak možnost dalších koncertních vystoupení, např. se symfonickým orchestrem Karlovy Vary nebo v rámci festivalu Dvořákova Praha. V porotě každoročně zasedají naši přední představitelé klavírního umění v čele s Ivo Kahánkem (umělecký ředitel soutěže). Dalšími členy pak byli Jan Simon (ředitel festivalu Dvořákova Praha), David Mareček (ředitel České filharmonie), Milan Langer (Pražská konzervatoř), Eliška Novotná (Universita Ostrava) a zahraniční porotce Joanna Domanska (Hudební akademie Katovice). Letošní 13. ročník přivítal 40 soutěžících (z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska), kteří se utkali ve čtyřech kategoriích. Naši Základní uměleckou školu F. Chopina reprezentoval Jaroslav Skalka ze třídy Marie Skalkové, který již v minulém ročníku soutěže získal 2. místo. Směle tak vkročil do šlépějí své starší sestry Kláry Skalkové (taktéž absolventka naší ZUŠ a nyní posluchačka Pražské konzervatoře), která se v loňském roce stala absolutní vítězkou Bromovské klávesy 2022. Výkon Jaroslava Skalky porota ohodnotila vysokým bodováním. Vedle 1. místa získal i možnost vystoupení v rámci festivalu Dvořákova Praha v sezoně 2024 a 26. září 2023 vystoupí společně s ostatními vítězi na koncertě laureátů soutěže v pražském Rudolfinu. Gratulujeme!
…..A ještě malý dodatek – paní učitelka a Járova maminka Marie v jedné osobě slíbila, že v případě vítězství v soutěži společně vyšlápnou na Sněžku. Možná si neuvědomila dosah svého slibu. Šli na Sněžku…..  (foto Petr Skalka)

Prezentace ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně v Praze na Bořislavce

Jaroslav Skalka a NoName sV sídle investiční skupiny KKCG v Praze na Bořislavce pořádá Rodinná nadace Karla Komárka cyklus benefičních koncertů na podporu projektu „Piana do škol“. Na prvním koncertu 28. února se prezentovala ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně. V úvodu představil projekt Piana do škol moderátor koncertu, herec Václav Kopta. V rámci tohoto úvodu měl možnost posluchače seznámit s průběhem veřejné sbírky v Mariánských Lázních ředitel ZUŠ Fryderyka Chopina Petr Čech. Nejlepší ukázkou práce školy však bylo vystoupení klavíristy Jaroslava Skalky. Ten s naprostou jistotou přednesl hudbu patrona mariánskolázeňské ZUŠ Fryderyka Chopina a vysloužil si zasloužený potlesk zcela zaplněného sálu. Po úvodní části s klasickou hudbou následovalo vystoupení slovenské pop-rockové skupiny No Name. Inteligentní humor frontmana kapely Igora Timka při vystoupení rockerů dokázal skvěle propojit klasiku s hudbou slovenské kapely. Igor Timko přímo z pódia vtipně komunikoval s Jaroslavem Skalkou a dokázal absolutně ovládnout svojí bezprostředností všechny v sále přítomné posluchače a umocnit zážitek posluchačů z koncertu.  -fotogalerie-

Ocenění na soutěži “Mladí pianisté hrají na klavír Steinway a sons.”

Ve dnech 14. - 15. května 2022 proběhl již 11. ročník klavírní soutěže s názvem “Mladí pianisté hrají na klavír Steinway a sons.” Tuto soutěž každoročněsteinway pořádá Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy (GMHS). Soutěž vznikla k připomenutí památky prof. Zdeny Janžurové, autorky oblíbené, a prozatím nepřekonané, české Klavírní školičky, podle které se vyučují začátky hry na klavír již několikátou generaci. Soutěž je určena dětem do 11 let a původně se jí účastnily pouze děti z pražských základních uměleckých škol. Poslední dva roky má ale soutěž již celostátní rozměry. Partnery soutěže jsou např. Česká filharmonie, Národní divadlo, ministerstvo kultury ČR, MŠMT, Nadace Český hudební fond …
Lada Prinzová ze třídy Marie Skalkové se zúčastnila této soutěže letos poprvé. Byla to pro ni nová zkušenost a hlavně první setkání s opravdickým koncertním nástrojem Steinway, který můžeme mezi klavíry doslova považovat za Formuli1. Její výkon ve 4. kategorii ocenila porota krásným 4. místem. Jaroslav Skalka (rovněž ze třídy Marie Skalkové) se “Steinwaye” zúčastnil již podruhé (loni skončil na 3. místě) a letos získal v 5. katogorii 1. místo. Zároveň získal zvláštní cenu za provedení skladby Sergeje Prokofjeva a byl vybrán na koncert vítězů a galakoncert klavírního oddělení GMHS. K cenám pro vítěze patří také aktivní účast na masterclassu s prof. Ivanem Klánským.
Zážitky to byly pro mladé klavíristy ohromné. Setkání s novými klavírními kamarády, jejich inspirující výkony a hlavně radost z možnosti zahrát si na krásný nástroj - to vše byla velká odměna za jejich nádhernou práci. Oběma klavíristům moc gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Jaroslav Skalka získal první cenu na klavírní soutěži v Teplicích

j skalka s19. - 20. března 2022 pořádala Konzervatoř v Teplicích již 7. ročník celostátní klavírní soutěže Beethovenovy Teplice. Tato soutěž je zaměřena na interpretaci Beethovenových děl a je určena žákům základních uměleckých škol, studentům konzervatoří a hudebních akademii či hudebních vysokých škol. Věkový limit soutěžících je 21 let. I letos se soutěž konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Jana Schillera. Výkony soutěžících hodnotila odborná porota složená z profesorů Konzervatoře Teplice, Janáčkovy akademie Brno a AMU Praha. Naši školu v Teplicích úspěšně reperezentoval Jaroslav Skalka, žák ze třídy Marie Skalkové. Ve své kategorii do 11 let získal 1. cenu. K dalšímu skvělému úspěchu Jaroslavovi i paní učitelce gratulujeme !!! 

Úspěšné finále pro Jaroslava Skalku

20210531 akordkvintI když tento školní rok byl poznamenán tvrdým lockdownem a distanční výukou, věřte, že pro mnoho dětí, tato situace nebyla příležitostí k nicnedělání. Naopak dokázaly tuto příležitost efektivně využít, třeba k rozvíjení svého talentu. Důkazem toho je mnoho uměleckých soutěží, které se uskutečnily během roku online formou a nyní již i formou prezenční. Hlad po živém vystoupení a kontaktu s publikem, je u řady dětí opravdu veliký – což dokazuje nebývalý zájem o hudební soutěže, jejichž úroveň prudce stoupá.
Pro našeho studenta, Jaroslava Skalku, žáka 4. třídy, to platí doslova dvojnásobně. Úspěšně reprezentoval naši školu hned ve dvou hudebních oborech – ve hře na klavír a ve hře na violoncello. První úspěch přišel 15. května 2021 na mezinárodní klavírní soutěži „Broumovská klávesa“, kde získal 3. cenu. 31. května 2021 získal 1. cenu s postupem do celostátního kola v krajském kole soutěžě smyčcových nástrojů Akordkvint. Následovala celostátní soutěž v Praze „Mladí pianisté hrají na klavír Steinway“, která Járovi přinesla 3. cenu a nakonec 12. června získal 2. cenu na celostátní klavírní soutěži Prague Junior Note. Všechny tyto soutěže již mohly proběhnout prezenčně a věřte, že byly plné radosti, přátelství a krásné hudby, Kruh se uzavře20210612 steinway mezinárodní soutěží Gustav Mahler Prize piano competition, která probíhá online. Na výsledky si však musíme počkat až do 30. června.

Jaroslav Skalka získal 3. cenu na klavírní soutěži "Broumovská klávesa"

skalka klavirVe dnech 14. až 16.května 2021 proběhl již jedenáctý ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa. Díky perfektní organizaci a pevné víře se podařilo soutěž zorganizovat prezenčně, což se téměř rovná malému zázraku. Každopádně je to jedna z prvních událostí, kde mladí hudebníci, kteří se během lockdownu stále poctivě připravovali, mohou své umění předvést naživo před publikem. Do čtyř soutežních kategorií se sjeli studenti hudebních škol a konzervatoří z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. V porotě Broumovské klávesy usedli naši přední klavíristé. Ředitel soutěže Ivo Kahánek (koncertní pianista, profesor AMU, předseda poroty Jan Simon (koncertní pianista), David Mareček (ředitel České filharmonie), Milan Langer a Eliška Novotná (profesoři konzervatoře). Porota ocenila soutěžící 1. - 3. místem, čestnýmbroumov skalka uznáním a diplomem za účast, přičemž v některých kategoriích první či druhá místa neudělila vůbec. Základní uměleckou školu Fryderyka Chopina reprezentoval Jaroslav Skalka (ze třídy Marie Skalkové), který si ze soutěže odnesl 3. místo. Gratulujeme!

Úspěchy klavíristů na letošní Prague Junior Note

I když Béla Bartók slavně tvrdí, že soutěže jsou pro koně, ne pro hudebníky, tak v horkých dnech, kdy většina žáků (i učitelů) takzvaně „stříhá metr a má to za pár..“, na Hudební akademii múzických umění v Prazeskalkovi pjn probíhá každoroční soutěž ve hře na klavír Prague Junior Note. Základní uměleckou školu F. Chopina zde reprezentoval Jaroslava Skalka (8), který v Praze soutěžil poprvé a jeho sestra Klára Skalková (14), která na PJN letos hrála naposledy (oba ze třídy Marie Skalkové) . Tato soutěž je určena mimořádně nadaným dětem do patnácti let, které se sjíždí z celé republiky. Že to je soutěž prestižní dokazuje nejen mezinárodní porota složená z profesorů konzervatoří a vysokých hudebních škol (ČR, Kypr, Německo, Francie) ale zejména výkony mladých klavíristů. Mezi laureáty této soutěže totiž patří jména jako např. Lukáš Vondráček (nyní již světově uznávaný virtuoz a vítěz soutěže Queen Elisabeth Competition v Bruselu), Tomáš Vrána a Marie Šumníková (vítězové soutěže F. Chopina v Mar. Lázních) nebo Matyáš Novák, kterého jsme také měli možnost u nás slyšet za doprovodu ZSO. Soutěž zaštiťuje a jejím ředitelem je pan prof. Ivan Klánský. Soutěží se ve čtyřech kategoriích a protože věk dětí, které dokáží předvést mimořádné klavírní výkony je čím dál nižší, byla vytvořena kategorie pro nejmenší (sedmileté a mladší!). Klavírních soutěží pro děti je i v České republice hned několik. Počínaje soutěžemi základních uměleckých škol, které se konají každé tři roky. Ty patří většinou k těm prvním, kde si děti mohou vyzkoušet, co obnáší příprava na hudební klání. V soutěži Prague Junior Note jsou na mladé klavíristy kladeny již podstatně větší nároky – počínaje vyšší dolní hranicí časového limitu. Hodnotí se jak technika hry, tak práce s klavírním tónem, stylová interpretace, vkus a kultivovanost hudebního projevu. Vše ale probíhá v přátelské, téměř prázdninové, atmosféře. Děti jsou vedeny k tomu, aby ze soutěže nebyl boj na život a na smrt, ale aby se stala inspirací a povzbuzením pro jejich další práci. A když se letos nepovedlo, není konec světa, je třeba pracovat a jít dál! A to se opravdu daří! K tomu přispívá i následná diskuze s porotou. Ta „své“ děti sleduje bedlivě i několik let a opravdu se těší na jejich výkony a s radostí komentuje jejich vývoj. Kromě diplomu si děti také odnášejí psaný komentář od jednotlivých porotců. Pár výstižných slov od uznávaných umělců, co bylo dobré, co je zaujalo a na čem je třeba dál pracovat je inspirací nejen pro soutěžící, ale i pro jejich pedagogy.
Letošní ročník probíhal od 14. - 16. června 2019 v sále B. Martinů v Lichtenštejnském paláci. Klára i Jaroslav Skalkovi předvedli skvělý výkon, který porota ocenila u Jaroslava 2. místem a Kláry 3. místem. Některá forte se zdála porotě místy divoká, ale jak napsal prof. Klánský: „Je to lepší, než bezkrevné hraní!“ Zkrátka i letošní ročník Prague junior note byl skvělý, plný krásné hudby a inspirativního přátelského setkávání!

Karlovarská růžička 2017

sebastianKlavírní soutěž Karlovarská růžička, pořádaná ZUŠ Antonína Dvořáka v Karlových Varech, patří k těm soutěžím, kterých se již pravidelně účastní mladí klavíristé naší školy. Letos probíhala Deniskaklavirve dnech 19. - 20. května. Karlovarská růžička je soutěž celostátní a je určena malým klavíristům do 11 let. Soutěží se ve třech kategoriích. Letos se přihlásilo celkem 83 dětí ze základních uměleckých škol! V porotě usedli vynikající pedagogové a profesoři konzervatoří: Anna Černá (konzervatoř Plzeň) Petr Jiříkovský (Konzervatoř Praha), Petr Toperzer (AMU Praha) Libuše Tichá (Hudební gymnázium Jana Nerudy), Radka Kreuzmannová (ZUŠ B. Smetany, Plzeň). Porota tradičně uděluje diplomy za účast, čestná uznání, čestná uznání I. stupně, 3. a 2. místa. 1. místa jsou rozdělena na dvě Malé růžičky a jednu Velkou růžičku. Všechny děti si, kromě neopakovatelného hudebního zážitku a další soutěžní zkušenosti, odnesly krásné věcné ceny. Druhé a první místo navíc získává vynikající dort z karlovarské cukrárny – a to je opravdu velká motivace! Naši školu zde velmi úspěšně reprezentovali dva klavíristé ze třídy Marie Skalkové. Deniska Pěnkavová (8 let) získala krásné čestné uznání a Sebastian Cretan (6 let) si dokonce pochutnal na dortu za vynikající 2. místo! Soutěž se dětem líbila tak moc, že jsou odhodlány zúčastnit se i dalších ročníků Karlovarské růžičky. Děkujeme ZUŠ A. Dvořáka, zejména paní Jakubcové, za perfektní organizaci a přátelskou atmosféru během soutěže. Sebastianovi a Denisce moc gratulujeme a děkujeme za jejich výkony a skvělou reprezentaci školy.

Klavíristé ze ZUŠ reprezentovali v Ústředním kole

19aVe dnech 20.- 23.4. se v Praze konalo Ústřední kolo soutěže ve hře na klavír, poslední a nejvyšší stupeň soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT a opakující se (pro jednotlivé nástroje) každé tři roky. Sešlo se zde 147 nejlepších malých klavíristů z celé ČR, vítězů předchozích krajských kol. Většina kategorií byla plně obsazena – tedy 15 soutěžícími, tudíž konkurence byla obrovská. Odborná sedmičlenná porota byla složena především z profesorů konzervatoří a vysokých hudebních škol. ZUŠ F.Chopina Mar.Lázně byla v tomto národním klání zastoupena hned trojnásobně – klavíristy ze třídy p.uč.Marie Skalkové. Už jen samotná účast v národním kole je pro každého žáka (i pedagoga) obrovským úspěchem – a takto to vnímali i naši soutěžící (Klára Skalková, Denisa Pěnkavová a Sebastian Cretan). Celá soutěž byla pro všechny účinkující velkým zážitkem – a to nejen kvůli špičkovému soutěžnímu klavíru zn. Fazioli, který se řadí na vrchol světové nástrojové kvality. Úroveň všech soutěžících byla velmi vysoká a některé výkony by se daly označit za skutečně profesionální. O to více potěší, že mariánskolázeňští se neztratili ani na celostátní 14úrovni. Denisa Pěnkavová získala Čestné uznání II.stupně, Klára Skalková pak Čestné uznání I.stupně a Sebastian Cretan dosáhl dokonce na „medailové“ umístění – obsadil ve své kategorii 3. místo! Našim klavíristům patří obrovská gratulace nejen za jejich výkony, ale i za dlouhodobou zodpovědnou přípravu do jednotlivých kol (tato soutěž začala už v lednu školním kolem), p.uč. Marie Skalková si zaslouží velké uznání za skvělé pedagogické výsledky a všem přejeme mnoho dalších uměleckých úspěchů.

Krajské kolo klavírní soutěže v Sokolově

Vítězové okresního kola soutěže MŠMT ve hře na klavír ze ZUŠ F.Chopina (Klára Skalková, Denisa Pěnkavová a Sebastian Cretan, všichni od p.uč. Marie Skalkové), reprezentovali svoji ZUŠ F.Chopina (a chebský klara sebastian denisa okres) v krajském kole této soutěže, letos konané v Sokolově.Všichni tři soutěžící patří – s ohledem na datum narození – k těm mladším ve svých soutěžních kategoriích a tudíž měli mírný věkový handicap oproti svým soupeřům. Jak ale bylo možno slyšet už v kole okresním, věk není rozhodujícím měřítkem pro klavírní um. S velkým nadhledem a suverenitou přednesli všichni tři mladí klavíristé z Mar.Lázní v sále sokolovské ZUŠ svůj soutěžní program. Výběrem repertoáru a jeho provedením vybočovali z měřítek své kategorie, což odborná porota, složená zejména z profesorů konzervatoří, zaznamenala a náležitě bodově ohodnotila. Celkový počet soutěžících byl 31, postupových míst do Ústředního kola jen osm – a tak je obrovským (ale zaslouženým) úspěchem, že tři z těchto osmi míst patří reprezentantům mariánskolázeňské ZUŠ –  Sebastianu Cretanovi, Denise Pěnkavové a Kláře Skalkové, kteří se za měsíc představí na republikovém kole v Praze! Jejich vyučující, p.Marie Skalková, obdržela zároveň  "Ocenění za přípravu žáků na soutěž", čímž zářivý úspěch své klavírní třídy ještě znásobila. Všem soutěžícím patří obrovská gratulace a hodně štěstí v Praze mezi nejlepšími klavíristy ČR! 

Klára Skalková zvítězila na soutěži v Karlových Varech

Karlovarská růžička má již dlouholetou tradici a patří mezi oblíbené a vyhledávané soutěže určené klavíristům do 11-ti let. Prestižní porota složená z klavírních pedagogů základních uměleckých škol, profesorů plzeňské aklara klavir pražské konzervatoře a Hudebních gymnázia hl. města Prahy je zárukou vysoké úrovně soutěžících. Město Mariánské Lázně zde letos reprezentovala Klára Skalková ze Základní umělecké školy Fryderyka Chopina. Klára začala hrát na klavír, pod vedením své maminky Marie Skalkové, ve čtyřech letech. Pravidelně vystupuje na slavnostních koncertech ZUŠ F. Chopina a v loňském roce využila příležitosti hrát se Západočeským symfonickým orchestrem. K jejím dosavadním největším úspěchům patří 3. místo v celostátní soutěži ZUŠ. Také na soutěži Karlovarská růžička nebyla nováčkem. V roce 2014 zde získala čestné uznání 1. stupně. Letošní ročník soutěže proběhl ve dnech 15. a 16. dubna 2016 a Klára Skalková byla porotou oceněna 1. místem! Skladby všech soutěžících této kategorie se svojí obtížností již zcela vymykaly repertoáru běžně znějícímu na základních uměleckých školách. Mezi velkou konkurencí mladých klavíristů (zejména z Prahy, Plzně a Karlových Varů) Klára zaujala nejen svou precizní technikou, ale zejména svoji velkou muzikalitou, s níž si získala porotu i srdce publika (zejména Nokturno e moll F. Chopina), které její mimořádný výkon ocenilo dlouhotrvajícím potleskem. Část jejího soutěžního programu můžete slyšet během slavnostního vystoupení ZUŠ F. Chopina určeného dětem a veřejnosti Mariánských Lázní uvedeného tradičně pod názvem „Děti dětem“, které se uskuteční 2. června 2016 v městském divadle, nebo během „Uvolněného odpoledne s klavírem“ v kavárně Classic 16. května v 15 hodin. Klárce Skalkové za její reperezentaci děkujeme, srdečně gratulujeme a hlavně přejeme, aby dál svou hrou na klavír rozdávala radost a krásu.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.