Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Divadlo

Logo EU

iZUŠ

Literárně dramatický obor

„Hlásí se ArtTV Mariánské Lázně“

Ne, to není nově vzniklé studio v našem městě, ale studio, které vzniklo pouze na malý okamžik. Přesně na dobu jednoho týdne od 16. 8. do 20. 8. 2021,kemp ldo kdy se konal v ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně Letní kemp Literárně dramatického oboru, který pro letošní prázdniny vyhlásilo a financovalo MŠMT ČR. Kempu se zúčastnilo 15 dětí ve věku od 8 do 17 let. Kemp společně vedly Alena Hálová a Kateřina Hálová. Povolání Kateřiny (moderátorka Českého rozhlasu České Budějovice a moderátorka Jihočeské televize) předurčilo náplň kempu, dalším velmi platným členem týmu byl technik a kameraman Jihočeské televize, pan Zdeněk Slavík. Děti byly lačné po společném tvoření, komunikaci a sdílení zážitků. A tak se náplň kempu setkala s pochopením, nadšením a kreativitou. Naším cílem bylo vytvořit rozhlasový a televizní příspěvek a společně předvést literární text. Děti se pilně od pondělí do čtvrtka připravovaly (učily se základům herectví, hrály nejrůznější hry, pracovaly s textem, jely na výlet a navštívily divadelní fundus DLT v Městském divadle ML). Společně tvořily dokonce více než 32 hodin, aby v pátek v 15:00 mohly výsledek své činnosti předvést rodičům, prarodičům, sourozencům nebo svým známým. A podařilo se! Pod odborným vedením vznikly pozoruhodné příspěvky rozhlasové i televizní, které byly po zásluze odměněny potleskem a upřímným smíchem. Na závěr děti s velkým pochopením i nadsázkou přečetly rozhlasovou pohádku Zdeňka Svěráka „Tiché šlapací království“. Poděkování patřilo i kolegyním z Mariánskolázeňska, které administrovaly a organizačně zabezpečovaly celkem 24 kempů v našem regionu. Mezi přítomnými se našlo i několik nových adeptů herectví, kteří budou v této činnosti pokračovat v Literárně dramatickém oboru ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně ve školním roce 2021 - 2022. Naše snažení mělo smysl! A za to velmi děkuji. -fotogalerie-

Uplynulý rok v literárně dramatickém oboru

„S Andersenem po síti“

„Když to nejde na ŽIVO, tak se sejdeme alespoň po síti.“ A nápad byl tady! V pátek 9. 4. 2021 od 19:00 hodin místo do Městské knihovny ML, kde se obvykle akce „Noc s Andersenem“ koná, zamířili žáci Literárně dramatického oboru (LDO) ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně ke svým počítačům a odhodlaně se rozhodli se svou vyučující Alenou Hálovou strávit večer spolu a ne spolu (jako v té pohádce). Cílem byl večer věnovaný H. Ch. Andersenovi a také Jaroslavu Foglarovi a jeho Záhadě hlavolamu, od jejíhož zrození uběhlo právě letos 80 let. Tato celorepubliková aktivita se pořádá již od roku 2000 a letošní ročník byl přeložen z „covidových“ důvodů na pozdější termíny. My jsme se rozhodli, že termín dodržíme (vždy z pátku na sobotu kolem 2. 4., kdy se Andersen narodil) a NOC si pojmeme po svém. A tak se i stalo!
Kromě prezentací o Andersenovi, Foglarovi a jeho Rychlých šípech a Záhadě hlavolamu jsme řešili kvízy, tajenky, luštili křížovky, dávali si hádanky, řešili záhady logické i slovní a hráli různé hry (využívali jsme trochu nezvyklou komunikaci k pantomimickým etudám – ztvárňovali jsme věty, které jsme si posílali po telefonu). Nakonec jsme si četli pohádky, které chceme společně nahrát jako malou audioknihu. A několik jich také bylo od oslavovaného pohádkáře Andersena.
Na závěr jsme se ještě společně pokusili o tvorbu básně vypovídající o našem večeru. A potom nás již čekalo rozloučení (to už bylo něco málo po 22:30 hodině). Uteklo to – a nebylo to špatné. Ba právě naopak. Vydrželi jsme všichni! Tak snad zase někdy (možná s někým jiným) po síti! A teď už jen naše rituální odpočítávání k odpojení: deset, devět, osm, …………
(Alena Hálová, LDO ZUŠ Mariánské Lázně)

„S Andersenem po síti“
To je krása, to je zázrak!
Divil by se Andersen.
Vidíme se, slyšíme se,
z PC ale nemůžeme ven.

Čteme, píšem´, přemýšlíme
a luštíme záhady.
Přitom ležíme a jíme –
jsou to prima nápady!

Bylo by to ale lepší
viděti se na ŽIVO!
Bez roušek a opatření
jak to chceme – HOTOVO!

Hlavním tématem bylo 80. výročí Záhady hlavolamu, ale také hlavolamy celkově.

„S idolem po síti“
V době distančního vzdělávání jsme vyzkoušeli, jaké to je „nocovat“ na dálku. Jednou to bylo již v dubnu, a sice „S Andersenem po síti“. Tato forma se nám tak zalíbila, že jsme se rozhodli strávit tentokráte nějakou tu hodinku s idolem po síti. Nápad přišel od samotných žáků LDO ZUŠ Fryderyka Chopina ML. A bylo ujednáno. V pátek 21. května 2021 jsme se v 19:00 hodin sešli na svých obrazovkách a příjemné čtyři hodiny jsme strávili prezentací našich „idolů“. Na obrazovkách defilovali herci, autoři knih, oblíbení knižní hrdinové, zpěvačky, režiséři, celá filmová díla i nahrávací filmová studia. Pestrost a velmi dobrá znalost těch svých „idolů“ mě velmi překvapila a byla jsem hrdá na své aktivní a kreativní žáky. Celou aktivitu umocnila i možnost využít svých domácích pelíšků, dobrůtek a laskomin k tomu. Večer rychle utekl. A všichni zúčastnění se příjemně bavili. Tak zase někdy…!!!idol

Byla jsem při tom
Jedné z žákyň Literárně dramatického oboru (LDO) ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně se splnilo vysněné přání – studovat střední uměleckou školu zaměřenou na filmovou tvorbu.

Číst dál: Uplynulý rok v literárně dramatickém oboru