Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Dixieland

Logo EU

iZUŠ

O škole

Základní umělecká škola Fryderyka Chopina je místo, kde se snoubí vzdělávání, umění, tvoření, setkávání lidí a smysluplné využití volného času dětí, dospívajících  a dospělých.

Kolem 800 žáků je v současnosti zapsáno v hudebním, výtvarném nebo tanečním oddělení. Mnozí z nich se dokonce vzdělávají v několika oborech zároveň.
Široký horizont uměleckého vyžití našim žákům skýtají hudební soubory. Celoročně vystupují nejen v Mariánských Lázních, kde prostředí domácího lázeňského města nabízí žákům školy široké možnosti pro prezentaci své práce. Žáci vystupují i po celé České republice a velmi často také v zahraničí.
Jak soubory tak také sólisté naší školy se pravidelně účastní uměleckých soutěží a získávají mnohá ocenění.
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina je pro mnohé, jak název napovídá, základem, vstupní branou k dalšímu, vyššímu, uměleckému vzdělávání. Talentovaní žáci hudebního, výtvarného nebo tanečního oddělení naší školy mají možnost pokračovat v uměleckém vzdělávání na konzervatořích, umělecky zaměřených středních školách nebo dokonce na univerzitách.

Neméně významnou skupinu absolventů a bývalých žáků naší školy ale představuje také několik generací lidí, pro které se umění stalo příjemným koníčkem a součástí každodenního života- ať už v podobě působení v amatérských hudebních tělesech, kapelách, sborech… nebo v podobě návštěv koncertů, divadelních představení a výstav.

Absolventi naší školy se k nám po letech mnohdy vracejí, například u příležitosti zápisu svých dětí nebo dokonce vnoučat k uměleckému vzdělávání na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina.


Stručný výlet do historie Základní umělecké školy Fryderyka Chopina

První etapu fungování školy představují roky 1926-1938. 1. 9. 1926 byla v Mariánských Lázních otevřena státní hudební škola. Vyučovalo se v budově dnešní Základní školy Jih, v Komenského ulici. Výuka probíhala německy a česky. Pro srovnání s dnešními 800 žáky: školu v té době navštěvovalo 55 žáků.

IMG 6943Druhou etapu své existence prožila Základní umělecká škola Fryderyka Chopina v budově v Ibsenově ulici číslo 87, kam se po jednom roce (1945), kdy se krátce vyučovalo v budově dnešního Gymnázia a obchodní akademie v Ruské ulici, škola přestěhovala.
O prvních žákovských vystoupeních se mluví v roce 1955, kdy školu navštěvovalo už 200 žáků.
Rok 1960 přinesl jednak změnu názvu na „Lidová škola umění“ a jednak rozšíření školy o obor taneční a výtvarný.
Nárůst žáků přinesl začátkem 60. let také zakládání prvních souborů (kytarového a akordeonového). Ve druhé polovině 60. let se první soubory začaly vydávat na zahraniční zájezdy.
Výjimeční žáci školy měli už v této době možnost koncertovat se symfonickým orchestrem a často pak pokračovali ve studiu svého oboru na konzervatořích a dalších uměleckých školách.
Vystoupení žáků Základní umělecké školy Fryderyka Chopina se postupně stala pevnou součástí kulturního života v Mariánských Lázních.
Na mapě Evropy umístěné u vchodu do školy v Ibsenově ulici přibývalo značek, kam soubory školy zavítaly při koncertních zájezdech. Mapa Evropy ale postupně přestávala stačit, protože soubory cestovaly i za hranice evropského kontinentu.
V roce 1978 přijala škola do svého názvu jméno Fryderyka Chopina. Název „Lidová škola umění Fryderyka Chopina“ se v roce 1990 změnil na dnešní, tedy na „Základní umělecká škola Fryderyka Chopina“.
Po téměř sedmdesáti letech v budově v Ibsenově ulici skončila „druhá etapa“ v historii Základní umělecké školy Fryderyka Chopina.
V březnu roku 2015 škola začala žít další kapitolu své historie a to v nově zrekonstruované budově v Lužické ulici číslo 412. Rekonstrukce budovy školy proběhla v rámci projektu "Rekonstrukce budovy bývalé obchodní akademie (OA) pro potřeby ZUŠ" 

rekonstrukce

Podkategorie

Krátká videa vystoupení našich souborů či žáků. Pro shlédnutí je nutné mít rychlejší internetové připojení a nainstalované plužiny video přehávačů.