Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Smrčková - soubor

O škole

Základní umělecká škola Fryderyka Chopina je místo, kde se snoubí vzdělávání, umění, tvoření, setkávání lidí a smysluplné využití volného času dětí, dospívajících  a dospělých.

Kolem 800 žáků je v současnosti zapsáno v hudebním, výtvarném nebo tanečním oddělení. Mnozí z nich se dokonce vzdělávají v několika oborech zároveň.
Široký horizont uměleckého vyžití našim žákům skýtají hudební soubory. Celoročně vystupují nejen v Mariánských Lázních, kde prostředí domácího lázeňského města nabízí žákům školy široké možnosti pro prezentaci své práce. Žáci vystupují i po celé České republice a velmi často také v zahraničí.
Jak soubory tak také sólisté naší školy se pravidelně účastní uměleckých soutěží a získávají mnohá ocenění.
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina je pro mnohé, jak název napovídá, základem, vstupní branou k dalšímu, vyššímu, uměleckému vzdělávání. Talentovaní žáci hudebního, výtvarného nebo tanečního oddělení naší školy mají možnost pokračovat v uměleckém vzdělávání na konzervatořích, umělecky zaměřených středních školách nebo dokonce na univerzitách.

Neméně významnou skupinu absolventů a bývalých žáků naší školy ale představuje také několik generací lidí, pro které se umění stalo příjemným koníčkem a součástí každodenního života- ať už v podobě působení v amatérských hudebních tělesech, kapelách, sborech… nebo v podobě návštěv koncertů, divadelních představení a výstav.

Absolventi naší školy se k nám po letech mnohdy vracejí, například u příležitosti zápisu svých dětí nebo dokonce vnoučat k uměleckému vzdělávání na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina.


Stručný výlet do historie Základní umělecké školy Fryderyka Chopina

První etapu fungování školy představují roky 1926-1938. 1. 9. 1926 byla v Mariánských Lázních otevřena státní hudební škola. Vyučovalo se v budově dnešní Základní školy Jih, v Komenského ulici. Výuka probíhala německy a česky. Pro srovnání s dnešními 800 žáky: školu v té době navštěvovalo 55 žáků.

IMG 6943Druhou etapu své existence prožila Základní umělecká škola Fryderyka Chopina v budově v Ibsenově ulici číslo 87, kam se po jednom roce (1945), kdy se krátce vyučovalo v budově dnešního Gymnázia a obchodní akademie v Ruské ulici, škola přestěhovala.
O prvních žákovských vystoupeních se mluví v roce 1955, kdy školu navštěvovalo už 200 žáků.
Rok 1960 přinesl jednak změnu názvu na „Lidová škola umění“ a jednak rozšíření školy o obor taneční a výtvarný.
Nárůst žáků přinesl začátkem 60. let také zakládání prvních souborů (kytarového a akordeonového). Ve druhé polovině 60. let se první soubory začaly vydávat na zahraniční zájezdy.
Výjimeční žáci školy měli už v této době možnost koncertovat se symfonickým orchestrem a často pak pokračovali ve studiu svého oboru na konzervatořích a dalších uměleckých školách.
Vystoupení žáků Základní umělecké školy Fryderyka Chopina se postupně stala pevnou součástí kulturního života v Mariánských Lázních.
Na mapě Evropy umístěné u vchodu do školy v Ibsenově ulici přibývalo značek, kam soubory školy zavítaly při koncertních zájezdech. Mapa Evropy ale postupně přestávala stačit, protože soubory cestovaly i za hranice evropského kontinentu.
V roce 1978 přijala škola do svého názvu jméno Fryderyka Chopina. Název „Lidová škola umění Fryderyka Chopina“ se v roce 1990 změnil na dnešní, tedy na „Základní umělecká škola Fryderyka Chopina“.
Po téměř sedmdesáti letech v budově v Ibsenově ulici skončila „druhá etapa“ v historii Základní umělecké školy Fryderyka Chopina.
V březnu roku 2015 škola začala žít další kapitolu své historie a to v nově zrekonstruované budově v Lužické ulici číslo 412. Rekonstrukce budovy školy proběhla v rámci projektu "Rekonstrukce budovy bývalé obchodní akademie (OA) pro potřeby ZUŠ" 

rekonstrukce

Podkategorie

Krátká videa vystoupení našich souborů či žáků. Pro shlédnutí je nutné mít rychlejší internetové připojení a nainstalované plužiny video přehávačů.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.