Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

DOM_a_mažoretky

Pěvecký sbor Canzona

canzona 2016Pěvecký sbor Canzona založil v roce 2009 sbormistr Olimpiu Cretan. Sbor získal ocenění v regionálních i národních soutěžích a koncertoval také v zahraničí. Pravidelně se představuje publiku v Mariánských Lázních, několikrát vystoupil se Západočeským symfonickým orchestrem. Od roku 2016 sbor vede Mgr. Lenka Čechová, korepetitorem sboru je Tomáš Vašinka.

Historie sboru         Provozní informace

Projekt "Hlasy sametu" 2019

mlynyPěvecké sbory Canzona a Rozmarýnek se společně přihlásily do projektu Hlasy sametu 2019, pořádaného Unií českých pěveckých sborů. Znamenalo to se během září naučit předepsanou skladbu (spirituál Mlýny), dohromady ji sezpívat i zkoordinovat pohyby a v plenéru pak natočit video. Natáčení našeho příspěvku proběhlo 10. 10. na kolonádě. Se sbory řízené L. Čechovou spolupracovali žáci oboru multimediální tvorby VO vedeného M. Voříškovou, o technické zázemí se kompletně postaral P. Kouba. Žáci získali cenné zkušenosti z práce před i za kamerou i s činostmi ve studiu. Na premiéru klipu, jehož jsme součástí, se můžete těšit 17. 11. na stránce  https://www.facebook.com/groups/ceske.sbory/ . Později se klip objeví také na  YouTube.

Canzona zpívala pro UNICEF

IMG 7660sVe středu 20. 3. se uskutečnila v ČR hudební akce Zpíváme pro UNICEF. Jedná se o sérii koncertů, které probíhají vždy ve stejný den po celé republice. Jejich výtěžek pak putuje vždy na jeden z programů UNICEF, aby pomohl dětem v nouzi. DPS Canzona vystoupil jako host SPS Fontána, který tento projekt organizoval v Mar.Lázních. V sále Městského muzea přednesl pod vedením L. Čechové a za klavírního doprovodu T. Vašinky lidové písně v úpravě J. Krčka a cyklus Zvěrozpěvy E. Douši.

Soubory ZUŠ na vánočních trzích

IMG 7220Źáci i učitelé ZUŠ Fryderyka Chopina mívají pravidelně v předvánočním období napilno. Kromě řady adventních koncertů v Mariánských Lázních, v Kynžvartu a v řadě dalších okolních obcí se některé soubory pravidelně účastní vystoupení na vánočním trhu na kolonádě. Pěvecký sbor Canzona (um. ved. Lenka Čechová) vystoupil na zahájení trhu ve čtvrtek 6. prosince v 17 hodin. V sobotu 8. 12. hrál na kolonádě DOM s mažoretkami (um. ved. Josef a Eva Koreisovi) a Rozmarýnek (um. ved. Lenka Gaierová a Slavomír Országh). V neděli vystupovaly soubory zaměřené na jazz- Junior Dixieland (um. ved. B. Smrčka) a NBS (um. ved. Tomáš Stich). Pochvalu si určitě zaslouží žáci, kteří během vánočního trhu vystupovali opakovaně – v různých souborech. Také výtvarníci ze ZUŠ se na trhu podíleli – žáci ze třídy Kristýny Harantové vyrobili na kolonádu betlém a ozdoby na vánoční stromek. Oba tyto symboly Vánoc byly k vidění v orchestřišti na kolonádě. -fotogalerie-

Vystoupení sborů na slavnostním koncertě.

Pěvecké sbory CANZONA (um. ved. L. Čechová) a ROZMARÝNEK (um.ved. L. Gaierová) společně přijaly pozvání k účinkování na slavnostním koncertu, který se konal 9. 6. v koncertním sále společenského domu202021s Casino. Mladí zpěváčci spolu se Západočeským symfonickým orchestrem řízeným M. Peschíkem, operními pěvci K. Žmolíkovou, A. Voráčkem,V. Janečkem a spojenými smíšenými sbory s úspěchem provedli Školní scénu z opery Jakobín A. Dvořáka. Koncert, věnovaný 50. výročí založení pěveckého sboru Fontána, 100. výročí vzniku republiky a 200. výročí prohlášení Mariánských Lázní jako lázeňského místa, byl zároveň krásným vyvrcholením setkání pěveckých sborů západočeského regionu. -fotogalerie-

Pěvecký sbor Canzona vystoupil na vernisáži v Městském divadle

IMG 5060

 

V úterý 10. dubna zpíval pěvecký sbor Canzona ze ZUŠ F. Chopina pod vedením L. Čechové a za klavírního doprovodu Jitky Zábranové na vernisáži výstavy obrazů pana Miloše Novotného. Výstava má název „Vysočina“. Protože hudba a obrazy k sobě patří, jedná se vždy o příjemnou spolupráci. Výstavu uvedla paní Eva Smejkalová, o své inspiraci a tvorbě promluvil pan Novotný. -fotogalerie-

Senioři na návštěvě v ZUŠ

Naši žáci se svými učiteli pravidelně vystupují v Domově pro seniory v Úšovicích. Čas od času se situace malinko změní. Vzhledem k možnostem nové budovy ZUŠ mohou také senioři navštívit náš hudební sál. Proto se ve středu 20. IMG 4615prosince konal v sále školy téměř devadesátiminutový koncert právě pro naše hosty z Domova pro seniory v Úšovicích. Vystoupil pěvecký sbor Canzona. Pod vedením L. Čechové a za klavírního doprovodu J. Zábranové zazpíval sbor málo známé koledy z Moravy a ze Slovenska. Dále si mohli posluchači poslechnout Mozartovo Divertimento č. 4 B dur v podání Klarinetového tria. Velká část koncertu patřila folklórnímu souboru Rozmarýnek, který vedou S. Országh a L. Gaierová. Rozmarýnek pro posluchače připravil několik málo známých koled, a dále tradiční vánoční písně a koledy. I když někteří žáci a soubory naší školy budou ještě v prosinci vystupovat, koncert 20. prosince byl posledním vystoupením a hezkou tečkou za letošními koncerty v ZUŠ. Budeme se těšit na podobné akce i v příštím roce! -fotogalerie-

Koncert žáků ZUŠ Fryderyka Chopina se Západočeským symfonickým orchestrem

IMG 3113V pátek 5. května dostali pečlivě vybraní žáci ZUŠ Fryderyka Chopina skvělou příležitost vystoupit v roli sólistů se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Spolupráce mezi orchestrem a školou je tradiční a přirozená. Zejména v pravidelných koncertech pro děti. Tentokrát vystoupili klarinetista Tadeáš Šorejs (třída P. Čecha) ve Weberově klarinetovém koncertu, flétnistky Denisa Doffková a Tereza Šimková (třída L. Čechové) v Telemannově koncertu pro dvě flétny a pěvecký sbor Canzona (sbormistryně L. Čechová) s lidovými písněmi v úpravě J. Krčka pro dětský sbor a orchestr. Kromě těchto skladeb zazněly také vybrané Slovanské tance Antonína Dvořáka. Sólisté koncertu bezpečně obstáli a zaujali dětské i dospělé posluchače, v koncertním sále byla příjemná atmosféra, kterou rozhodně nikdo z dětských posluchačů nenarušoval. Koncert pozorně řídil dirigent Jan Mikoláš, který pravidelně na těchto koncertech se ZUŠ spolupracuje, stejně jako flétnistka ZSO Kamila Cretan, která připravila průvodní slovo a provedla posluchače celým koncertem. -fotogalerie-

Vernisáž v Městském divadle 11.4.2017

Pěvecký sbor Canzona (sbormistryně L. Čechová) vystoupil v úterý 11. dubna na vernisáži výstavy obrazů krajináře Jiřího Peřiny. Navernisaz17 vystoupení zazněly písně v úpravě pro sbor, klavír, dechové a bicí nástroje. Na klavír hrála J. Zábranová, o další hudební nástroje se postarali žáci z dechového oddělení a ze třídy bicích nástrojů. -fotogalerie-

Žáci ZUŠ F. Chopina na vánočních trzích 2016

Začátek prosince je už řadu let v Mariánských Lázních spojený s vánočními trhy. Také letos se jich zúčastnily hudební i taneční soubory naší školy: DPS Canzona, folklórní soubor Rozmarýnek, DOM a mažoretky, žáci tanečního IMG 4601oddělení, Junior Dixieland a Jazzové kombo. Na tvořivé dílně se podílelo také výtvarné oddělení.  V letošním roce účinkujícím docela přálo počasí - to je zásadní nejen s ohledem na diváky, ale hlavně s ohledem na účinkující. Proto jsme rádi, že účinkující mráz ani déšť letos netrápil. Je to dobře i proto, že z vánočních trhů se stala hezká tradice, jsou pestré a přinášejí radost do předvánočního času. Máme fotografie z vystoupení Canzony a tanečního oddělení.  -fotogalerie-

Festival základních uměleckých škol 2016

Základní umělecké školy Karlovarského kraje prezentovaly v rámci Festivalu základních uměleckých škol v Karlovarském městském divadle tvořivou práci jednotlivých svých oborů. Kromě „Večera tance“ (14. 11.), představení festival 16  „Chvění slov“ (večera věnovanému literárně-dramatickým oborům) (15. 11.) a „Slavnostního koncertu“ (16. 11.), byla součástí Festivalu základních uměleckých škol také výstava prací výtvarných oborů. Žáci Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně se karlovarskému publiku představili ve „Večeru tance“ (žáci B. Mikyskové s choreografií Padající andělé) a 16. 11. v programu „Slavnostního koncertu“, kde koncertovalo Klarinetové trio žáků Petra Čecha a pěvecký sbor Canzona pod vedením sbormistryně Lenky Čechové. -fotogalerie- -fotogalerie koncert 16.11. -

Soubory ze ZUŠ na turné v Anglii

canzona anglie32015

Soubory ze ZUŠ F.Chopina Mar. Lázně - pěvecký sbor Canzona pod vedením Olimpiu Cretana a kvartet zobcových fléten pod vedením Karla Hovorky - absolvovaly v období 9. až 17.7. 2015 velmi úspěšný koncertní zájezd do Anglie. Nechybělo ani zastoupení sólistů, kterými byly zpěvačky Dagmar Hladíková, Izabela Tomiová a Hana Přikrylová (ze tř. O. Cretana), klavíristka Klára Skalková (ze tř. Marie Skalkové) a flétnistka Tereza Hartlová (ze tř. K. Hovorky) - všechny jsou zároveň zpěvačkami v Canzoně. Zájezd se konal na základě partnerství mezi Mariánskými Lázněmi a Malvernem, které trvá od roku 2012.
Pozváni jsme byli občanským sdružením MALVERN CIVIC SOCIETY z Malvernu, které pro nás připravilo velmi bohatý a pestrý program.

V sobotu 11.7. naši žáci zahájili každoroční festival "Malvernský společenský týden" ve velké aule místního divadla a v následujících dnech absolvovali tři velké večerní koncerty a další vystoupení, jak v kostelích, tak pod širým nebem, ve městech Malvern, Ledbury, Kington a Twyning.
I když program zájezdu byl docela nabitý a náročný - většinou proběhly dvě akce denně na různých místech - zvládaly to statečně i ty nejmladší, devítileté děti. Jediný den volna (z týdenního pobytu) si děti užily báječně i přes nepřízeň počasí. Byly na výletě historickým vláčkem z Talyllyn Railway, kde viděly nádhernou krajinu Walesu (tato dráha se svými lokomotivami byla podnětem ke vzniku knih a kresleného seriálu "Mašinka Tomáš"). Poté strávily nějaký čas na pláži Irského moře. I když se vzhledem k nepřízni počasí nemohly vykoupat, mohly sbírat mimořádně hezky zformované kameny a užívat si hezký pohled na divoké moře s obrovskými vlnami.
Naše skupina, která čítala 31 členů, byla ubytována v Youth hostelu v Kingtonu, který jsme měli po celý pobyt sami pro sebe. Zde se děti velmi ochotně zapojily do pomoci s přípravou svačin a hlavně ručním mytím nádobí, u kterého zažily i spoustu legrace: "Co to je? Houba na tabuli?.." Děti si vyzkoušely kočovný muzikantský život. Toto vše skupinu ještě více utužilo, všichni si navzájem pomáhali a byli výborná parta. Děti se zdokonalily v angličtině, komunikovaly se všemi velmi příjemnými lidmi, kteří je po koncertech oslovovali a chválili. Toto uznání a chvála zúčastněných posluchačů jim byly odměnou za dlouhou a pečlivou hudební přípravu. Po každém koncertě z úst zúčastněných posluchačů zněla slova "fantastic, amazing, brilliant, so moving, fabulos..." a když tato slova už nestačila, někteří radši nechali "mluvit" jen slzy z očí...
V rámci volného času před prvním koncertem (v Malvernu) jsme měli malou procházku po městě, kde jsme viděli mimo jiné budovu nejmenšího divadla ve světě "The Theatre of Small Convenience" (od roku 2002 v Guinnesově knize rekordů), navštívili jsme impozantní anglický kostel "Great Malvern Priory", starý více než 925 let, a sympatické městské lázeňské muzeum. Po hudební stránce je důležité zmínit, že v Malvernu strávil velkou část svého života Sir Edward Elgar (1857 - 1934) jeden z nejvýznamnějších anglických skladatelů, který je zde i pohřben.
Koncert v Malvernu se uskutečnil v zaplněném anglickém kostele "Christ Church" a jako u všech našich koncertů jsme měli tu čest, být uvítáni proslovem našeho každodenního přítele, pana Iana Hopwooda (předseda hrabské rady Worcestershire).

V neděli dopoledne jsme byli pozváni zúčastnit se místní mše v kostele Svaté Marie v Kingtonu (městě našeho ubytování) a zároveň, po ukončení mše, jsme měli tu čest účinkovat pro návštěvníky mše. Po našem vystoupení, pan bývalý vikář, který mši mimořádně sloužil kvůli naší návštěvě, prohlásil: "... když vidím a slyším tyto děti, vím, že lidstvo má naději..."
Stejný den odpoledne jsme měli v Malvernu open air vystoupení v Priory Park v rámci celodenní akce "Bands in the Park".
V historickém městě Ledbury, kde se konal náš druhý velký koncert, jsme taktéž absolvovali procházku po různých místech a budovách v centru města. I když tentokrát musela být procházka velmi rychlá kvůli omezenému času před koncertem, díky velmi dobře organizovanému plánu našich přátel z Malvern Civic Society jsme stihli vidět nejzajímavější budovy s velmi starou historií a také nejstarší a pravděpodobně nejhezčí uličku ve městě - "Church Lane", která vede od Market House ke kostelu St. Michael And All Angels, kde se uskutečnil náš další koncert. Při příchodu do areálu kostela jsme byli velmi příjemně překvapeni uvítáním členů vedení města Mariánské Lázně v čele s panem starostou Petrem Třešňákem. Delegace z Mar. Lázní si přišla spolu s dalšími místními a regionálními politiky poslechnout náš koncert jako odreagování se od politických záležitostí okolo partnerství Mar. Lázní a Malvernu.
Poslední koncert a zároveň rozloučení s našimi přáteli se konalo v kostele "St. Mary Magdalene's Church" v malém městečku Twyning, ve velmi milé atmosféře místních milovníků hudby.
Nemohli jsme si nechat ujít ani hlavní město, takže poslední den našeho pobytu jsme si užili naplno v Londýně. Všichni jsme byli nadšeni úžasným výhledem na Londýn z gigantického kola "London Eye" a romantickou plavbou po Temži, odkud jsme viděli většinu významných londýnských památek. Zajímavý byl i film o Londýnském oku v takzvaném 4D a tečkou před odjezdem byly - zejména pro slečny - nákupy na Oxford Street. Kluci šli raději na pizzu... Bylo pěkné slyšet, jak si suverénně objednávají:" I would like a pizza with ham and cheese topping please". Nakonec všichni radostně nakoupili suvenýry pro své blízké a po rychlé jízdě londýnským metrem jsme měli před sebou už jen dlouhý návrat domů...
Naše vystoupení byla velmi nadšeně přijata a oceněna, takže tvrdá práce učitelů i dětí byla zúročena. Sólistky, sbor i flétnisté sklidili obrovský úspěch a rozdávali svým hudebním uměním velkou radost a nadšení. Naopak my všichni jsme sbírali nové, příjemné a užitečné zkušenosti do našeho dalšího uměleckého života.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim podporovatelům, bez jejichž finanční nebo věcné podpory by se tento zájezd nemohl uskutečnit:
Malvern Civic Society a všem milým lidem z Malvernu, kteří se o nás vzorně starali, vedení a úřadu města Mariánské Lázně, ZUŠ F.Chopina Mar. Lázně, společnosti: Steinzeug Keramo s.r.o., IHRO s.r.o, EUTIT s.r.o, Karlovarské minerální vody a.s. a v neposlední řadě našim doprovázejícím maminkám, pí Patricii Kondelové a Kateřině Pivcové za obrovskou pomoc po celou dobu zájezdu.
(O.C., P.K. a K.P.)

foto: P.Kondelová - Společná fotka s panem Ianem Hopwoodem a delegací města Mar. Lázně po koncertě v Ledbury

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.