Dixieland

 

 

 

 VÝTVARNÝ OBOR

Naše škola nabízí výuku výtvarného a keramického oboru. Děti od pěti let jsou zařazovány do přípravného studia, na které navazují studiem I. a II. stupně. Výuka probíhá v odpoledních hodinách ve vyučovacím bloku s krátkou přestávkou. Děti se prostřednictvím plošné a prostorové tvorby, objektové a akční tvorby a výtvarné kultury seznamují s výtvarnými technikami a postupy. Předměty výtvarného oboru, které prostupují celým studiem, si děti osvojí díky nápaditým námětům, výtvarným řadám a projektům. Pod vo prezentace 2vedením odborně školených pedagogů v plně vybaveném ateliéru se naučí zacházet s kresbou, malbou, grafikou. Vytvoří prostorové práce z papíru, keramické hlíny a jiných netradičních materiálů. Zúčastní se výstav a instalací. Zdokumentují svoji práci fotografií a upraví v počítačovém programu. Při své práci se seznámí s dějinami i současností výtvarného umění. V keramickém oboru se pak děti seznámí se základními postupy zpracování keramické hlíny, od přípravy materiálu až po naložení keramické pece. Během výuky budou tvořit plastiky a reliéfy, naučí se postupům plátové keramiky, točení na hrnčířském kruhu, práci s engobami a glazurami, i sochařské postupy jako modelování podle modelu, či odlévání do sádry. Děti se podílejí na soutěžích a akcích v Mariánských Lázních i mimo ně. Součástí studia jsou veřejné výstavy a prezentace prací žáků (např. v Městském muzeu).

vo19V měsíci červnu proběhla jako každý rok v Městském muzeu závěrečná výstava Výtvarného oboru.
Návštěvníci zde mohli shlédnout výtvarné práce a keramické výrobky žáků naší školy. Práce žáků byly na téma od A do Zet a byly vytvořeny během celého školního roku. Součástí děl byly i závěrečné práce žáků z výtvarné i keramické tvorby. Závěrečnou práci žáci provádějí, když dosáhnou 7. ročníku v naší škole. Tato práce je samostatnou tvorbou žáka a je to jakási syntéza toho co se během výuky u nás naučil. Závěrečná práce byla doplněna o několik dalších prací z předchozích let a vytvářela tak portfolio žáka. Jmenovitě: Barbora Bittmanová, Alexandra Hellmichova, David Dvořák a Tereza Krapfová z výtvarné tvorby a Kristýna Řeháková, Michaela Plíšková, Barbora Krupařová a Markéta Hlinická z keramické tvorby. Pod tématem výstavy se skrývala bohatá ukázka výtvarných technik a nápadů. Našli byste tam jak klasické výtvarné techniky jako je malba, kresba, nebo grafická tvorba, tak práci s písmem, hravé výtvarné etudy s barvami i výtvarné projekty obsáhlejšího charakteru.Výstava byla zahájena vernisáží s bohatou účastí rodičů i žáků, na které nechyběl ani hudební doprovod flétnového souboru pana Hovorky. Jsme rádi a vážíme si toho, že máme možnost spolupracovat s Městským muzeem Mariánských Lázní a těšíme se na další výstavu, která bude nepochybně stejně vydařená. -fotogalerie- (foto K. Harantová)

Od ledna letošního roku nabízela ZUŠ Fryderyka Chopina výtvarné kurzy pro veřejnost. Svým pojetím byly zaměřené pro dospělé, ale některé byly vhodné i pro děti. Všechny proběhlé kurzy byly velmi úspěšné. Kromě klasické kresby se účastníci věnovali např. japonské kaligrafii, japonské vazbě či si atraktivními technikami odekorovali papír.
Jak se při kurzech ukázalo, je o výtvarnou tvorbu velký zájem. To nás inspirovalo k naplánování pravidelných lekcí pro dospělé v následujícím školním roce 2019/2020. Studium je určené jak pro začátečníky tak pro pokročilé. První pololetí bude věnované kresbě a druhé naváže malbou. Po dohodě lze náplň lehce upravovat, může se například vytvořit prostor pro zajímavé techniky. Závazné přihlášení proběhne v týdnu 10. – 14. 6. 2019. Podrobné informace získáte u lektorky MgA. Kristýny Harantové.

Na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina se otevřela možnost dalšího vzdělání ve výtvarném oboru. Ve druhém pololetí školního roku 2018/19 jsme otevřeli kurzy pro dospělé zaměřené na výtvarnou tvorbu. A protože výtvarný obor je pojem, který zahrnujevo kurzy rozsáhlou škálu technik a přístupů, je i nabídka našich kurzů pestrá. Najdete zde jak základní techniky, jako je kresba, tak například i japonskou kaligrafii, nebo knižní vazbu. Kurzy se konají zpravidla o víkendu v tříhodinových blocích.
Jedním z našich cílů bylo zjistit, zda je mezi lidmi o tento druh aktivity vůbec zájem. A jak se ukázalo, z již proběhnutých kurzů, zájem je a uchazečů stále přibývá. V současné době máme za sebou čtyři kurzy a nejméně tři nás ještě čekají.
Na prvních třech kurzech se účastníci seznámili s technikou kresby podle reálné předlohy. Tyto kurzy na sebe navazovaly a tím vytvořily jeden celek. Pro tento celek jsem zvolila techniku kresby, protože je považována za základní stavební kámen výtvarné tvorby a prostupuje mnoha uměleckými obory a technikami.
První kurz byl věnován zátiší - jeho stavbě, proporcím a perspektivě. Účastníci si vyzkoušeli vizování pomocí špejle a kresbu uhlem u malířských stojanů. Tyto získané znalosti pak použily v dalším kurzu Figurální kresba I., kde je aplikovali na kresbu figury podle živého modelu. Kurz byl rozšířen o znalosti proporcí a zákonitosti pohybů lidského těla. Ve třetím kresebném kurzu, ve kterém jsme se zaměřili na kresbu portrétu, zúročili účastníci zkušenosti z obou předešlých kurzů a hlouběji se ponořily do problematiky kánonu lidské tváře. Účastníci tak získaly teoretické základy pro kresbu podle předlohy a zároveň se dozvěděli jak se na objekt kresby dívat.
Podle mého názoru se kurzy vydařily a doufám, že si účastníci odnesli základy, ze kterých mohou čerpat při své další tvorbě.
Informace o nadcházejících kurzech se můžete dozvědět prostřednictvím facebooku naší školy a z plakátů, které jsou rozmístěny v centru města.

Druhý rok multimediální tvorby je za námi! Výsledky naší práce můžete shlédnout v Městském muzeu Mariánských Lázních. Co tam uvidíte? Pokud se pozorně porozhlédnete po výstavní síni a nebudete pospíchat rovnou do kinosálu, najdete na stole položené flipbooky s tématem Co se skrývá uvnitř. To jsou malé knížečky s obrázkem na každé stránce a když jimi rychle prolistujete, obrázky obživnou. Některé jsou promakané, že se tam střídají i záběry. To je práce pokročilých žáků. Kresby na flipbook jsme využili i pro kreslenou animaci. Ty už uvidíte v kinosále.  Musíte si ovšem říci některé z milých paní na pokladně, aby vám je pustili. Kromě již zmíněných kreslených animací tam uvidíte další příběhy a jeden videoklip k písničce Lordka a Fordka. Jistě si všimnete, že některé animace vypadají jinak než ty kreslené. Hrdinové, ale i záporáci, jsou vyrobeni z plastelíny. Všechno si žáci museli vlastnoručně připravit a nafotit foťákem snímek po snímku. Věděli jste, milí čtenáři, že by na animaci mělo být 25 obrázků - fotografií na jednu vteřinu? To proto, aby byl pohyb krásně plynulý. Nám se to sice ještě úplně nedaří, ale i tak je to pěkná makačka. Ostatně to můžeš vidět na flipboocích kolik obrázků každý příběh má a jak je to pak dlouhé, když se to přehraje v televizi. Animace z plastelíny jsme dělali ve skupinách a každá skupina měla k dispozici fotoaparát, profesionální stativ, světla a počítač. Fotografování jednotlivých snímků je pohodlné, protože každý snímek můžeme vidět v počítači dřív než ho vůbec vyfotíme. Pracujeme s profesionálním programem Corel Video Studio, ve kterém můžeme fotit i následně animaci sestřihat a nakonec uložit v požadovaném formátu, abychom se s výsledkem mohli pochlubit.Kromě samotného animování řešíme také záběry - jejich velikost, úhel, i to jak je co nejlépe řadit za sebe a zkoušíme storyboard. Zaujalo Tě to a je Ti 10 let a klidně i víc? Zkus to taky.

IMG 6145s6. června proběhla v Městském muzeu Mariánských Lázních vernisáž tradiční výstavy výtvarného oboru Základní umělecké školy Fryderyka Chopina. Výjimečná to událost díky našemu speciálnímu hostu Járu Cimrmanovi. Do našich končin zavítal, aby viděl práce absolventa výtvarné tvorby Jiřího Strnada. Možná i věděl, že jsme výtvarné práce zasvětili jemu, našemu českému géniovi. Ocenil i naše další mladé umělce, moc se mu například líbily portréty a busty, obrazy z dalekých krajin, které navštívil a "… skutečně tak vypadaly…", ilustrace jeho divadelních her, vítězné poháry, cestovní zvířata na kolečkách i akvárium s mořskými korály. V kinosále shlédl krátké animované filmy. Z Muzea odcházel s autorkou svatebních šatů pro jeho nevěstu, Marií Vítkovou. Tedy i šťastný konec jsme měli. Na výstavě vystavovalo přes 100 žáků výtvarného oboru: výtvarné tvorby, keramiky a multimediální tvorby. Diváci měli možnost vidět malby, kresby, uměleckou grafiku, grafický design, skulptury a plastiky z keramiky a sádry a animované filmy. O hudební doprovod vernisáže se postaralo Klarinetové trio. -fotogalerie-

Srdečně zveme rodiče i přátele školy na vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oddělení do Městského muzea !!!

vernisaz vo2018

DSC 5507Dne 8. listopadu se v Městském muzeu v Mariánských Lázních konala vernisáž výstavy Marty Nyklesové pojmenovaná „ZEMÍ I NEBEM“.
Autorka, výtvarnice a dlouholetá učitelka výtvarného oboru na naší ZUŠ, se inspirovala při pěší turistice přírodními motivy Slovenského ráje. Snové obrazy a kresby vycházejí z témat pocitů člověka v běžném životě.
Na výstavě jsou také portréty, pastely a grafika tvořená technikou dřevořezu.Na vernisáži zazněla latinskoamerická hudba v podání kytarového souboru ze třídy Tima Honzírka. -fotogalerie-

vernisaz17V úterý 6. 6. 2017 proběhla v Městském Muzeum Mariánské Lázně vernisáž k výstavě Pop art. Návštěvníci si mohli prohlédnout výsledky prací žáků výtvarného oboru za školní rok 2016/2017. Prezentovala se výtvarka, keramika a multimediální tvorba. V hodinách výtvarky a keramiky se žáci v jednotlivých krocích seznamovali s principy uměleckého směru pop art. Při práci jsme se inspirovali díly umělců a hledali jsme stejné nebo podobné zkušenosti v našem současném životě. Naučili jsme se také pracovat s barevným kruhem a hledat v něm barevné harmonie i barevné kontrasty.Novinkou na výstavě byly práce z hodin multimediální tvorby. Diváci shlédli krátké animované filmy tvořené technikou stop motion. Kromě animací si mohli prohlédnout flipbooky a loutky použité pro snímání. Při vernisáži byli vyhlášeni absolventi 1. stupně, a to za výtvarku Anna Dlesková, Ines Klatová, za keramiku Adam Rákos. Letos jsme měli také absolventy 2. stupně Kateřinu Sysalovou a Ivetu Poslední. Děkujeme kytarovému souboru pana Honzírka za krásný doprovod a všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy. -fotogalerie-

7. června 2016 byla v Městském muzeu zahájena výstava prací žáků výtvarného oboru. Vernisáž výstavy se konala u vernisaz 16 památných buků na Goethově náměstí u kostela. Velká část žákovských prací měla totiž strom jako hlavní téma. Výstavu zahájila učitelka výtvarného oboru Martina Voříšková, která zároveň ocenila absolventy výtvarného oboru. O hudební složku vernisáže se postaralo Klarinetové trio - klarinet jako dřevěný nástroj se ze stromů vyrábí...Po Mozartově Divertimentu se návštěvníci vernisáže přesunuli do Městského muzea, kde se věnovali samotné výstavě.  -fotogalerie-

IMG 0092V úterý 15. března v 17 hodin se konala v galerii Městského divadla vernisáž výstavy s názvem Dětská fantazie. Výstavu připravila a s pracemi dětí návštěvníky seznámila učitelka výtvarného oboru naší školy Martina Voříšková.  O hudební vstup se postaralo Klarinetové trio ZUŠ F. Chopina. Výstava potrvá do 31. března 2016.  -fotogalerie-

Čtvrtek 4. června představoval vyvrcholení celoroční práce ve výtvarném oboru. Žáci ze tříd Kristýny Harantové a Marty Sojkové7254 společně s keramickou skupinou Marty Nyklesové měli příležitost prezentovat svůj um na závěrečné výstavě v Městském muzeu v Mariánských Lázních, která pro letošek nese název "Ve společnosti Leonarda da Vinci". Na úvod vernisáže pro navození patřičné atmosféry zahrál smyčcový soubor paní učitelky Smrčkové. Následovalo představení toho, co lze na zdech a dalších výstavních prostorách spatřit: množství leonardovských vynálezů, náhledy do mistrova deníku; na "renesančním náměstí" je možné si prohlédnout nejen českou, ale i italskou architekturu v různých formách. Schody do prvního patra nás zavedou do velké obrazárny s kopiemi slavných mistrů či ukázkou práce s kaligrafií. V těchto místech měli ti odvážnější jedinci možnost vstoupit do živého obrazu Poslední večeře a uzobnout ze stolu s občerstvením. Pro ty, kteří si chtěli vyzkoušet práci v malířské dílně, byly připraveny malířské stojany a ochotní mistři z řad žáků byli nápomocni u případných nesnází. Letošní jedinou absolventkou výtvarného oboru, a to druhého stupně, byla Denisa Křepelková, která prezentovala svoji práci na samostatném panelu. Děkujeme všem žákům, kteří se podíleli na přípravě a instalaci celé výstavy. -fotogalerie-(foto K.Harantová)