Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

pochod_v_parku

Hudební obor

HUDEBNÍ OBOR

Od dosažení věku pěti let se děti mohou zapisovat do hudebního oboru ZUŠ Fryderyka Chopina. Výuka probíhá současně na rovině praktické (hra na nástroj nebo zpěv) a na rovině teoretické (hudební nauka). Žáci hudebního oboru pak své dovednosti uplatňují v souborové hře v rámci některého z mnohých hudebních souborů nebo pěveckých sborů, které při ZUŠ Fryderyka Chopina fungují.

Vítězství Jaroslava Skalky na mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte

Ve dnech 22. -24. listopadu 2023 probíhala v Severočeském divadle v Ústí nad Labem prestižní mezinárodní klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte. skalka usti sTato klavírní soutěž podporující mladé talenty se těší velké pozornosti celého Ústeckého kraje, který ji právem považuje za své rodinné stříbro a s velkou hrdostí ji patřičně podporuje. To se samozřejmě projevuje na rostoucím zájmu o účast v této soutěži. Letošního, již 56. ročníku, se zúčastnilo celkem 47 mladých klavíristů ze 14 zemí světa. Nejpočetnější skupinou zahraničních soutěžících byli klavíristé z Mongolska. Dále pak tradičně silně bylo zastoupeno Polsko, Slovensko, Ukrajina, nechybělo ani Německo a nově i Finsko. Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích a věková hranice je 16 let. Soutěž probíhá ve dvou kolech. V prvním zazní skladby období baroka či klasicismu, ve druhém kole pak repertoár romantický, skladby dvacátého století nebo hudba soudobých skladatelů. Předsedou mezinárodní klavírní poroty byl náš přední klavírista pan Martin Kasík. Ostatní členové jsou uznávaní pedagogové a klavíristé ze Slovenska, Německa, Srbska, USA, Ukrajiny či Japonska. Mimořádného úspěchu zde letos dosáhl žák naší Základní umělecké školy F. Chopina Jaroslav Skalka ze třídy paní učitelky Marie Skalkové, který ve 3. kategorii získal 1. cenu a zvláštní ocenění za interpretaci skladby Johanna Sebastiana Bacha. V letošním roce jde již o jeho druhé vítězství mezinárodní soutěže. Járovi moc gratuluji a děkuji za virtuosi jara sskvělou reprezentaci naší školy! 

Okresní kolo soutěže smyčcových nástrojů ve Františkových Lázních

Jaroslav SkalkaV pátek 6. března se do Františkových Lázní sjeli účastníci okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Na tuto soutěž vyslala ZUŠ F. Chopina pět svých zástupců. Obstáli výborně: Houslista Štěpán Koranda získal 3. cenu, houslistky Klára Štefanská, Mia Malůšková a Klaudie Skalková získaly ve svých kategoriích 1. ceny a postoupily do krajského kola soutěže. Největší úspěch si zaslouženě připsal violoncellista Jaroslav Skalka – nejenže získal 1. cenu a postup do kraje, ale maximálním bodovým ziskem 25 bodů od všech porotců se stal absolutním vítězem celé soutěže. Všem úspěšným soutěžícím i jejich učitelům gratulujeme !!!

ZUŠ Fryderyka Chopina má svá „želízka“ i v dalších soutěžích, které byly prozatím odloženy. Nezbývá než si přát šťastné vyřešení současné situace a návrat k normálnímu životu.

Soutěž mladých kytaristů - Praguitarra 2020

Dne 29. února 2020 pořádala Konzervatoř v Teplicích „Soutěžní přehlídku mladých talentů hry na kytaru“. V hudebním sále konzervatoře se porotě složenéIMG 5349 z pedagogů teplické konzervatoře představili dva žáci ze třídy Tima Honzírka ze ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních: Marek Brštiak a Mael Mikyska. Oba porotu zaujali a získali ocenění za mimořádný soutěžní výkon. S velkým úspěchem skončila pro kytaristy soutěž s mezinárodní účastí „PRAGuitarra clásica“, pořádaná pod záštitou profesora Štěpána Raka. V letošním roce se konala ve dnech 5. - 7. března. Mezi osmdesáti mladými kytaristy se soutěže účastnili tři žáci ze třídy Tima Honzírka. V koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy se porotě složené z profesorů z HAMU a konzervatoří představil v 0. kategorii Mael Mikyska, v I. kategorii Michal Strnad a ve II. kategorii Marek Brštiak. Všichni tři získali za své výkony v silné konkurenci ocenění: Marek Brštiak čestné uznání, Michal Strnad 2. místo, Mael Mikyska 1. místo a cenu publika. Svým umístěním byl Mael Mikyska zařazen také do programu „Koncertu vítězů“, během kterého poslední den soutěže společně s vítězi ostatních čtyř kategorií zahrál publiku svůj soutěžní repertoár.
Všem soutěžícím i jejich učiteli k vynikajícím výsledkům gratulujeme !!!

Lednové hudební podvečery

V lednu vystupovali žáci hudebního oboru ve čtvrtek 23. a v pondělí 27. První z podvečerů byl určen převážně menším dětem. I tam však z časových důvodů nakonec vystupovali i starší žáci hudebního oboru, a tak IMG 9601byl program obou koncertů velmi pestrý. Zazněla hudba pro sólové nástroje i skladby určené souborům. Posluchači slyšeli také několik prvních věřejných sólových vystoupení. K potěšení učitelů, rodičů i dalších posluchačů v sále jistě přispělo, že nejen zkušenějším, ale i těm začínajícím žákům se hodně dařilo. Oba koncerty tak byly sympatickým zakončením prvního pololetí školního roku. -fotogalerie-

Tříkrálová sbírka s flétnami v Domově pro seniory

145037Flétnistky ze třídy L. Čechové vystoupily 6. 1. v rámci tradičního Tříkrálového koncertu v Domově pro seniory. Ve slavnostně vyzdobené vstupní hale zahrály drobnější skladbičky autorů 17. a 18. století, které proložily koledami v různých úpravách. Klienti Domova si s dětmi s chutí zazpívali a na závěr společně přivítali skupinku tříkrálových koledníků. -fotogalerie-

Absolventský koncert výjimečných žáků

19. června ukončili studium hudby v naší škole absolventským koncertem dva výjimeční žáci z mé třídy – Lenka Hůrková a Tadeáš Šorejs. Oba naší školu navštěvovali od roku 2006. Za 13 let dosáhli IMG 7446řady krásných úspěchů a odvedli kus poctivé muzikantské práce v různých školních souborech. Oba získali opakovaně ceny v ústředních kolech, a to jak v sólové, tak v komorní hře i jako členové úspěšných souborů. Lenka Hůrková se kromě klarinetu velmi úspěšně a řadu let věnovala také kytaře a zobcovým flétnám. Tadeáš Šorejs kromě klarinetu hraje také na saxofon. Kromě cen na soutěžích svoji kariéru ve škole ukončil jako jeden z klarinetistů ve výběru do České filharmonie. V absolventském koncertu předvedli Lenka i Tadeáš publiku své schopnosti jak v sólových koncertech (Kramář, Weber, Vaňhal), tak i v komorní hře (Händel, Smetana). O výbornou klavírní spolupráci se postarala Jitka Zábranová, v klarinetovém kvartetu kromě absolventů hráli Stanislav Knaizl a Petr Čech. Oba absolventi byli zejména v posledních létech nepřehlédnutelnými lídry souborů a fungovali také jako vzor pro mladší žáky. Proto doufám, že se brzy objeví další podobné osobnosti mezi našimi žáky. fotogalerie- foto Martina Voříšková

Kulaté výročí DOM a mažoretek - 50 !!!

dom 50V sobotu 30. března se ve Společenském domě Casino konala pro ZUŠ Fryderyka Chopina významná akce. Dechový orchestr mladých s mažoretkami slavil 50. narozeniny. Koncertní sál byl zcela vyprodaný během několika dnů. Pro ty posluchače, kteří se do hlavního sálu z kapacitních důvodů nemohli dostat, byla zajištěna projekce koncertu do zrcadlového sálu. Projekci a technické zabezpečení celé akce zajistil Ing. Petr Kouba. Ten se také významně podílel na několikaměsíčních přípravách pamětního DVD alba orchestru. Hostem koncertu byla dechovka Daliborka, složená převážně z bývalých členů DOM a vedená bývalým dlouholetým kapelníkem, Mgr. Jaroslavem Zímou. Koncert připravil a řídil dirigent orchestru Josef Koreis, choreografii připravila a taneční vystoupení nastudovala Mgr. Petra Koreisová. O průvodní slovo se postarali bývalí žáci ZUŠ a členové DOM, Ing. Lucie Candrová a Ing. Marek Hrkal. Sólisty koncertu byli klarinetista Tadeáš Šorejs, flétnistka Denisa Doffková a zpěváci Mgr. Kateřina Hálová a Mgr. Martin Vrška. V roli zpěváka se také představil pozounista Vojtěch Knedlík. Na koncertě spoluúčinkovaly sbory Rozmarýnek (ved. L. Gaierová), Canzona (ved. Mgr. L. Čechová) a Komorní smyčcový soubor (ved. Mgr. Eva Smrčková). Dalšími zajímavými hosty byli hudebníci z Německa vedení panem Markusem Wernerem z Grosskonreuthu. S tímto skvělým německým kapelníkem DOM dlouhodobě spolupracuje. Casino bylo veřejnosti přístupné již od 13 hodin, v červeném sále se konala výstava prací žáků výtvarného oddělení ZUŠ tematicky zaměřená na dechové nástroje a na kostýmy mažoretek (příprava Mgr. M. Voříšková). Vedoucí orchestru a mažoretek Petra a Josef Koreisovi celou akci dokonale připravili. K celkovému dojmu z koncertu přispěly nové uniformy všech členů. Nechybělo poděkování bývalým vedoucím souborů, kteří byli na koncertě přítomni – Elišce Sudové, Karle Šedivé, Nele Výborné a Jaroslavu Zímovi. Po koncertě se v prostorách Hotelové školy Mariánské Lázně konalo společenské setkání bývalých a současných členů souboru. Setkání to bylo velmi příjemné a srdečné. Nezbývá než orchestru i mažoretkám popřát hodně nadšených a obětavých členů a nástupců padesátileté tradice. Vedoucí tohoto největšího souboru ZUŠ F. Chopina si zaslouží obdiv a podporu v další práci. -fotogalerie-  foto Ivan Coufalík

Koncert nejlepších žáků se ZSO

V pátek 22. března v 18 hodin vystoupili nejlepší žáci ZUŠ Fryderyka Chopina se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Koncert zahájila Vivaldiho koncertem bývalá žákyně školy, v současnosti studentka plzeňskéIMG 7827s konzervatoře, kytaristka Eliška Dedková, absolventka ze třídy Alexandra Kotlara. Jako sólistka v Kramářově koncertu vystoupila klarinetistka Lenka Hůrková (tř. Petra Čecha). Velké sympatie publika i ostatních účinkujících svým vystoupením vzbudil teprve osmiletý sólista Sebastian Cretan (třída Marie Skalkové). Ten přednesl klavírní koncert od Isaaka Berkoviče. Za klavírem ho vystřídala další sólistka ze stejné třídy, Klára Skalková. Představila se v koncertu č. 1 od Ludwiga van Beethovena. Závěrečným sólistou večera byl Tadeáš Šorejs (tř. P. Čecha), který zahrál Weberův koncert pro klarinet. Na posledním koncertu pro děti a rodiče vystoupili mimořádně talentovaní žáci, i proto nás těší diváky zaplněný sál. Někteří ze sólistů  budou pokračovat od září na vysokých školách mimo Mariánské Lázně, přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v dalším životě. Poděkování patří vedení ZSO, dirigentu Janu Mikolášovi a Kamile Cretan, která připravila průvodní slovo a početné publikum celým koncertem česky a německy provedla. -fotogalerie-

Vítězové z Mariánských Lázní

klar trio1Na krajské soutěži v souborové hře dřevěných dechových nástrojů v Kraslicích měla ZUŠ Fryderyka Chopina dva zástupce. Soubor zobcových fléten ze třídy Karla Hovorky ve složení Sebastian Cretan, Štěpánka Mannová, Filip Svoboda a Daniel Brill získal 1. cenu. Klarinetové trio ze třídy Pera Čecha ve složení Lenka Hůrková, Tadeáš Šorejs a Stanislav Knaizl získalo první cenu, postup do národního finálového kola soutěže v Liberci a stalo se absolutním vítězem krajské soutěže.

Oba soubory tak výborně reprezentovaly Mariánské Lázně a navíc opět nebude chybět zástupce ZUŠ Fryderyka Chopina na národní soutěži. Gratulujeme!

Nástroje

Od dosažení věku pěti let se děti mohou zapisovat do hudebního oboru ZUŠ Fryderyka Chopina. Výuka probíhá současně na rovině praktické (hra na nástroj nebo zpěv) a na rovině teoretické (hudební nauka). Žáci hudebního oboru pak své dovednosti uplatňují v souborové hře v rámci některého z mnohých hudebních souborů nebo pěveckých sborů, které při ZUŠ Fryderyka Chopina fungují.
Vyučovány jsou následující nástroje:

Strunné nástroje 
Housle, viola, violoncello, kontrabas,  kytara, baskytara

Dechové nástroje
Flétna zobcová, flétna příčná, hoboj, klarinet, saxofon, fagot,  baryton, tenor, pozoun, trubka, křídlovka, tuba,  lesní roh,

 Klávesové nástroje
Klavír, elektrický klavír, keyboard, akordeon, varhanycembalo, spinet

Lidové nástroje
Dudy

Zpěv

Bicí nástroje

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.