Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Canzona

Akordeonový soubor

Akordeonový orchestr Základní umělecké školy Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních založil v roce 1962 pan Alexandr Smutný.  V roce 2010 nastoupil jako učitel hry na akordeon pan Jiří Jílek, aby pokračoval v IMG 6635tradici akordeonové souborové hry. V září 2012 založil nový Akordeonový soubor Accord. Akordeonový soubor vystoupil poprvé 19. prosince 2012 v Domově pro seniory v Mariánských Lázních. Vystoupení Accordu jsou od té doby součástí pravidelných vystoupení na akcích ZUŠ Fryderyka Chopina. 

 

 

 

Akordeonové soubory v Domově pro seniory a na krajské soutěži v Kraslicích

V pondělí 27. března vystoupili akordeonisté v Domově pro seniory v Úšovicích. Nejprve akordeonové trio Vojtěch Nekovář, Oskar Sýs a Nicol Vopavová a potom duoakordeonisté s porotou krajské soutěže s Darina Vynšová a Jan Gregorides. Vystoupením provázel posluchače Petr Čech, který oba soubory v ZUŠ vede. V průvodním slově se posluchači dozvěděli o všech novinkách ze ZUŠ z poslední doby. Vystoupení provázela velmi srdečná atmosféra, žáci ZUŠ vystupují v Domově pravidelně a spolupráce je to pro všechny zúčastněné příjemná. Ve čtvrtek odjely oba akordeonové soubory na krajské kolo soutěže do Kraslic. Účast na soutěži byla úspěšná, oba soubory získaly druhou cenu. Pořadatelem soutěže byla kraslická ZUŠ a zaslouží pochvalu jak za organizaci, tak zejména za skvělou porotu. Vynikající porotci nejen precizně hodnotili výkony soutěžících, ale před vyhlášením výsledků soutěže tři z nich (Marie Čejnová, Markéta Laštovičková a Michal Karban) v triu účastníkům zahráli zhruba půlhodinový krásný a skvěle provedený program. Soutěž tak byla pro všechny zúčastněné velkým zážitkem.

Krajská soutěž ve hře na akordeon v Kraslicích

21. března 2019 se v Kraslicích konalo krajské kolo soutěže ve hře na akordeon. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – v sólové hře a v orchestrální hře. ZUŠ Fryderyka Chopina měla v každém z těchto oborů svého zástupce.IMG 7836s Nicol Vopavová soutěžila ve hře na sólový akordeon, akordeonový soubor Accord soutěžil v oboru orchestrální hry. Oba zástupci mariánskolázeňské ZUŠ si vedli na soutěži výborně a ve svých kategoriích zvítězili. K prvním cenám na soutěži sólistku i soubor dovedl učitel hry na akordeon Mgr. Jiří Jílek. Gratulujeme!

Akordeonový soubor Accord soutěžil na mezinárodním festivalu

accord praha16První týden v listopadu patřil akordeonistům. V době od 2. do 6. listopadu se v Praze uskutečnily pražské Mezinárodní akordeonové dny. Jde o soutěžní festival pro sólisty, soubory a orchestry všech věkových kategorií. O důležitosti festivalu svědčí i fakt, že záštitu nad tímto festivalem převzalo hlavní město Praha, Český hudebníh fond, Nadace Život umělce či Mezinárodní akordeonová federace (Europeane Accordion Federation, EAF). V letošním roce se na festivalu představilo přes 250 hráčů na akordeon z Evropy a Asie. V mezinárodní konkurenci se však dokázal prosadit i akordeonový soubor Accord ze Základní umělecké školy Fryderyka Chopina z Mariánských lázní, který vede Jiří Jílek. Soubor soutěžil v kategorii do 19. let a v početné mezinárodní konkurenci, kde mimo souborů z Čech, byli i hráči z Norska, Irska a Německa, získal bronzové pásmo. Pro mariánskolázeňský akordeonový soubor Accord, který funguje teprve čtyři roky, je letošní rok velmi úspěšný. Mimo nedávného ocenění získal začátkem roku první ceny z okresního a krajského kola soutěže ve hře na akordeon, jenž pořádá Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Doufejme, že úspěchy souboru budou i nadále pokračovat. -fotogalerie-

Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon

IMG 997019. února se do naší školy sjeli akordeonisté z okresu Cheb. Naše škola pořádala okresní kolo soutěže ve hře na akordeon. Porota soutěže s předsedkyní paní Hanou Müllerovou ohodnotila výkony jednotlivých účastníků soutěže a vybrala soutěžící, kteří postoupí do krajského kola soutěže. Krajská soutěž se koná v Kraslicích a těší nás, že do kraje postoupili z naší školy Jan a Eliška Brožovi ze třídy Olgy Vohnoutové, Vojtěch Nekovář a akordeonový soubor Accord ze třídy Jiřího Jílka. Všem postupujícím gratulujeme a v dalším kole jim držíme palce !!!   -fotogalerie-

Vystoupení žáků ve Svazu důchodců 12. a 13. 5 2015

IMG 7217V minulém týdnu se vybraní žáci ze třídy Olgy Vohnoutové a Jiřího Jílka setkali se seniory ze Svazu důchodců České republiky v Mariánských Lázních. Setkání proběhla hned dvě, 12. a 13. května, a to přímo v klubovně Svazu na Hlavní ulici. Děti seniorům předvedly své dovednosti na elektrický klavír, zobcovou flétnu a akordeony. Za své vystoupení byly následně odměněny vřelým potleskem. Celý odpolední program žáci zakončili předáním přáníček k příležitosti Dni matek. Přáníčka vyrobili žáci výtvarného oddělení ze třídy paní učitelky Kristýny Harantové. -fotogalerie - (foto Jiří Jílek)

Vánoční koncert 2014 pro seniory

IMG 6746Pravidelně chodí naši učitelé se svými žáky zahrát seniorům do Domova pro seniory v Úšovicích. Nejméně jednou za měsíc se na koncertech představují jednotlivci i soubory. Pomyslným vrcholem celoroční spolupráce bývá už pravidelně  vánoční vystoupení. Toho se účastní několik učitelů, sólistů i souborů. Stejně jako v minulých létech i letos na tomto koncertě, který se konal ve středu 17. prosince, zazněly skladby z vánočního koncertu v Městském divadle. Zpíval pěvecký sbor Canzona, zazněl sólový zpěv, hrál akordeonový soubor Accord a folklórní soubor Rozmarýnek. -fotogalerie-

Akordeonový soubor na hotelu Monty

montyV pátek 23. května vystoupil akordeonový soubor Accord pod vedením O. Vohnoutové a J. Jílka v hotelu Monty v Mariánských Lázních. Vystoupení souboru bylo doplněno sólovým výstupem akordeonisty Jana Brože. Tomáš Čech a Tereza a Klára Strakovy zahrály hotelovým hostům na klavír. Dále se představili zpěváci Adéla Drexlerová a William Vlček ze třídy I. Oblištilové. S akordeonovým souborem Accord uzavřeli celý koncert společně nastudovanými skladbami od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

Vánoční koncert souborů ze ZUŠ F.Chopina 2012

IMG 8697Ve čtvrtek 20. prosince se v sále hotelu Continental konal vánoční koncert souborů ZUŠ F. Chopina.
Od 18.45 vítal přicházející posluchače Žesťový soubor (ved. Josef Koreis). V 19 hodin byl již sál Continentalu zaplněný a na podiu se představilo nejmladší z účinkujících seskupení - Akordeonový soubor. Pod vedením Jiřího Jílka a Olgy Vohnoutové pracuje teprve od září. Pro svoje první velké vystoupení si akordeonisté připravili kromě koled také část ze sbírky Loutna česká českého barokního skladatele A.V. Michny a spolupracovali s pěveckým sborem Canzona. Dále vystoupil Komorní smyčcový soubor (ved. Eva Smrčková ), ke smyčcům se později přidal Junior Dixieland (ved. Bedřich Smrčka). Pěvecký sbor Canzona s vedoucím Olimpiu Cretanem doprovázela na klavír Marie Skalková a pro vánoční koncert společně připravili pestrý program, ve kterém kromě jiného zazněly také Zpěvy lidu českého od Jana Maláta. Jako poslední se v programu představil folklórní soubor Rozmarýnek s vánočními písněmi a koledami (ved. S. Országh). Nakonec se všichni účinkující na pódiu sešli a jako přídavek pozornému publiku zazpívali a zahráli známou Tichou noc. -fotogalerie-

Vánoční koncert Velkého akordeonového orchestru a Skřivánků z jihu

Letos již sedmnáctý Vánoční koncert ve Společenském domě Casino v Mariánských Lázních patřil v této předvánoční době k nejkrásnějším dárkům nejen pro mariánskolázeňské občany, ale i pro hosty z širokého okolí. IMG_0913sTéměř sto účinkujících na překrásně vyzdobeném pódiu připravilo pro zcela zaplněné Casino naprosto nevšední zážitek. Padesátičlenný akordeonový orchestr se představil pod vedením svého zakladatele a velice oblíbeného dirigenta Alexandra Smutného v první polovině večera velice náročnými skladbami Bandité a Piráti z Karibiku. Ve skladbě Zlaté trumpety s harmonikami předvedli své sólo Alexandr Smutný jun., Radek Mikulenka a David Polach. Úžasným zážitkem večera byla dvě vystoupení hostů z Prahy. Naprosto brilantní výkon podal ve skladbě Hora staccato vynikající sólotrumpetista České filharmonie Jaroslav Halíř a neméně úžasně zazpívala s orchestrem jeho manželka Markéta Halířová Weberovu skladbu Neplač pro mne, má Argentino. Skřivánci z Jihu se zde představili písní I will follow him z filmu Sister act, ve zvláštní úpravě písně Karla Svobody Tři oříšky pro Popelku a ve skladbě J. Milese Music.
Po přestávce již se posluchači přenesli do doby Josefa Lady a obě tělesa společně na pódiu opět přivítali vynikající moderátoři celého večera Petr Hála a Kateřina Märzová. V překrásné skladbě Ladovské Vánoce z opery Kocour Mikeš se v sólových partech představily členky pěveckého sboru. A potom již zněly známé i méně známé vánoční písně a koledy v různých úpravách i se sólisty. Při světoznámé Tiché noci, kterou za doprovodu orchestru i sboru zpívaly Dagmar Hladíková a Adéla Rochová se až tajil dech.Během večera moderátoři přivítali velice milé hosty – generálního ředitele pana Leo Novobilského a místostarostu města pana Petra Horkého s manželkami, účinkující měli z jejich přítomnosti opravdu velikou radost. Zaznělo rovněž poděkování všem sponzorům, rodičům žáků, městskému úřadu,  vedení lázní , vedení Casina i vedení ZUŠ F. Chopina, kterou orchestr již téměř padesát let vzorně reprezentuje. Dále Petr Hála seznámil přítomné s úspěchy  orchestru a s akcemi, které se chystají – mezi nejdůležitější patří křest nového CD, Jarní ples a oslavy 50. výročí tohoto vynikajícího hudebního tělesa. Kateřina Märzová rovněž připomněla, že pěvecký sbor Skřivánci z Jihu pod vedením učitelky Emilie Smutné působí na škole JIH v Mariánských Lázních již rovných třicet let a vystřídalo se v něm veliké množství žáků, kteří rádi zpívají.
Diváci odměňovali po celý večer účinkující bouřlivým potleskem a propustili je z pódia až po několika přídavcích. Krásný zážitek z koncertu umocnila opravdová sněhová nadílka v Mariánských Lázních – byly to zkrátka Ladovské Vánoce s těmito mladými umělci. - fotogalerie - (foto p. Hladík)

Blahopřání k sedmdesátým narozeninám

Ve čtvrtek 20. října 2011 slaví  70. narozeniny dlouholetý učitel, v letech 1984 - 1990 také ředitel naší školy,  pan Alexandr Smutný. V ZUŠ Fryderyka Chopina pracuje od roku 1962 a svoje celoživotní úsilí věnoval především Velkému akordeonovému orchestru, který v roce 1962IMG_3735 založil a od té doby soustavně vede. S tímto souborem absolvoval  řadu vystoupení nejen v České republice, ale také v mnoha městech Evropy, v Mexiku a na ostrově Réunion.
Do dalších let přejeme především hodně zdraví a gratulujeme !!!

Vánoční koncert Velkého akordeonového orchestru

V sobotu 18. prosince se v 19 hodin konal v sále Společenského domu Casino koncert  Velkého akordeonového orchestru pod vedenímakordeonovy_orch svého dlouholetého dirigenta a vedoucího Alexandra Smutného. Jedná se o tradiční akci a každoroční vrchol celoroční práce souboru, kde spolupracuje několik generací bývalých i současných žáků školy. Tradičně se na koncertě podílí „Skřivánci z Jihu „ pod vedením Mgr. E. Smutné.
První část koncertu byla různorodá, uplatnili se výborně sólisté (A. Smutný jr., R. Mikulenka a D. Polach na trubku a zpěvačka N.Klusáková ).
Druhá polovina koncertu byla věnována vánočnímu programu, k orchestru se přidal sbor. Celý koncert měl příjemnou dramaturgii a spád  a posluchači, kteří zcela zaplnili koncertní sál, si tak jistě odnášeli krásný zážitek. Velký akordeonový orchestr má za sebou další úspěšný rok, ve fotogalerii si můžete připomenout letošní zájezd souboru na exotický Reunion.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.