Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Divadlo

DOPLŇOVACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ F. CHOPINA

Matrika žáků naší školy vedena elektronicky, a to v programu IZUŠ.

*Přihlašovat své děti můžete:
- pouze elektronicky na webových stránkách www.izus.cz - v levé části vyberete "PŘIHLÁŠKA" a postupujete podle návodu. V abecedním seznamu vyberete naši školu "Mariánské Lázně - Základní umělecká škola Fryderyka Chopina".
Nabídka vám také umožní zvolit konkrétní termín talentové zkoušky.
V mimořádných případech (kupř. nemáte-li možnost přístupu na internet nebo se nedaří přihlášku odeslat) vám pomůžeme v kanceláři školy.
Přihlášku vytiskněte a podepsanou přineste k talentové zkoušce.

*Talentová zkouška:
Se svým dítětem a vyplněnou přihláškou přijdete do ZUŠ (Lužická 412) k talentové zkoušce.
Termín talentových zkoušek:

Út 3. 9. - Pá 6. 9., vždy 14 - 17 hod., obory (od 5 let):

Hudební (uč. č. 307) - Mgr. L. Čechová
Taneční (taneční sál č. 201) - J. Kaleja
Výtvarný (uč. č. 401, 409) - Mgr. M. Voříšková, MgA. K. Harantová

St 4. 9. , 14 - 17 hod., obor (9 - 13 let):

Literárně-dramatický (uč. č. 301) – PaedDr. Alena Hálová

*Přijetí žáka ke studiu:
O výsledku talentové zkoušky a přijetí dítěte ke studiu budete informováni.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.