Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Kytary

Logo EU

iZUŠ

DOPLŇOVACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ F. CHOPINA

Matrika žáků naší školy vedena elektronicky, a to v programu IZUŠ.

*Přihlašovat své děti můžete:
- pouze elektronicky na webových stránkách www.izus.cz - v levé části vyberete "PŘIHLÁŠKA" a postupujete podle návodu. V abecedním seznamu vyberete naši školu "Mariánské Lázně - Základní umělecká škola Fryderyka Chopina".
Nabídka vám také umožní zvolit konkrétní termín talentové zkoušky.
V mimořádných případech (kupř. nemáte-li možnost přístupu na internet nebo se nedaří přihlášku odeslat) vám pomůžeme v kanceláři školy.
Přihlášku vytiskněte a podepsanou přineste k talentové zkoušce.

*Talentová zkouška:
Se svým dítětem a vyplněnou přihláškou přijdete do ZUŠ (Lužická 412) k talentové zkoušce.
Termín talentových zkoušek:

Út 3. 9. - Pá 6. 9., vždy 14 - 17 hod., obory (od 5 let):

Hudební (uč. č. 307) - Mgr. L. Čechová
Taneční (taneční sál č. 201) - J. Kaleja
Výtvarný (uč. č. 401, 409) - Mgr. M. Voříšková, MgA. K. Harantová

St 4. 9. , 14 - 17 hod., obor (9 - 13 let):

Literárně-dramatický (uč. č. 301) – PaedDr. Alena Hálová

*Přijetí žáka ke studiu:
O výsledku talentové zkoušky a přijetí dítěte ke studiu budete informováni.