Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

tanečníci

Logo EU

iZUŠ

Sociální školné pro žáky ZUŠ

ZUŠ Fryderyka Chopina se snaží podpořit rodiny, které se dostaly do sociálních problémů. Sociální školné poskytuje v odůvodněných případech dětem škola řadu let. V současnosti se jedná bohužel o problém nanejvýš aktuální. Proto několik informací k tomuto tématu: 

Žádost o sociální školné naleznete na https://www.zus-ml.cz/index.php/dokumenty . Jako příloha k žádosti může být: potvrzení o dávkách (t.j. třeba rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení atd.), potvrzení z úřadu práce o ztrátě zaměstnání atd.

V současnosti vzhledem k mimořádné situaci jako přílohu k žádosti akceptujeme čestné prohlášení o tíživé situaci vzniklé právě např. ztrátou zaměstnání.