Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Divadlo

Logo EU

iZUŠ

houslový klíč

houslový klíč

 Vítejte na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních

Dechový orchestr mladých
Rozmarýnek - English -Deutsch 

--------

 Soutěže 2019
Informace pro rodiče 

Vážení rodiče, milí žáci, na základě nařízení vlády bude probíhat výuka od 4. ledna distančním způsobem. Tato situace nás netěší, nemůžeme ji změnit. Proto nezbývá než doufat, že se budeme moci brzy vrátit k prezenční výuce.

 

 

Sociální školné pro žáky ZUŠ

ZUŠ Fryderyka Chopina se snaží podpořit rodiny, které se dostaly do sociálních problémů. Sociální školné poskytuje v odůvodněných případech dětem škola řadu let. V současnosti se jedná bohužel o problém nanejvýš aktuální. Proto několik informací k tomuto tématu: 

Žádost o sociální školné naleznete na https://www.zus-ml.cz/index.php/dokumenty . Jako příloha k žádosti může být: potvrzení o dávkách (t.j. třeba rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení atd.), potvrzení z úřadu práce o ztrátě zaměstnání atd.

V současnosti vzhledem k mimořádné situaci jako přílohu k žádosti akceptujeme čestné prohlášení o tíživé situaci vzniklé právě např. ztrátou zaměstnání.