Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Rozmarýnek

Logo EU

iZUŠ

Štědrý den s přáním od žesťového souboru

20191224 125101Stalo se již tradicí, že na Štědrý den objíždí žesťový soubor se svým učitelem Josefem Koreisem přátele, spolužáky a známé, aby ke sváteční atmosféře dne přispěl koledami. Ze zkušenosti se spolubydlícími v našem i v okolních domech vím, že lidé si na tuto tradici zvykli a tak trochu s ní počítají. Je to dobře, hudba má přinášet radost. Hrát chodí také bývalí žáci. Všem patří za udržování této hezké tradice poděkování.113721