Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Rozmarýnek

Logo EU

iZUŠ

Krajské kolo soutěže dřevěných dechových nástrojů v Chebu

IMG 0088Ve středu 30. března reprezentovalo celkem sedm žáků ZUŠ F.Chopina na krajské soutěži v Chebu.
V oboru klarinet získali žáci ze třídy P. Čecha dvě první (Tomáš Pospíšil, Štěpánka Mannová) a jednu druhou cenu (Jan Bartoš). Mezi saxofonisty výborně uspěli žáci T. Sticha. Rozálie Willnerová a Tomáš Pospíšil získali oba první ceny ve svých kategoriích. Ze třídy L. Čechové mají flétnistky Barbora Tintěrová první cenu, Aneta Povišerová druhou cenu a Barbora Žižková třetí cenu. Zvláštní uznání si určitě zaslouží student chebské průmyslovky Tomáš Pospíšil, který získal dvě první ceny na různé nástroje. Gratulace patří nejen držitelům cen a jejich učitelům, ale také korepetitorům Marii Skalkové, Olimpiu Cretanovi, Tomáši Stichovi a Lence Čechové, protože na podpoře korepetitora je úspěch sólisty velmi závislý. Z výsledků soutěže je zřejmé, že se žáci na svůj klavírní nebo varhanní doprovod opravdu mohli spolehnout.