Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Canzona

Emil Vlk - sto let od narození (27. 9. 1923 – 19. 2. 2006)

vlk chopin1sPřed 100 lety se narodil pan Emil Vlk, dlouholetý ředitel hudební školy, pedagog, pianista. Jeho životní osudy jsou s mariánskolázeňskou hudební školou spojeny již od roku 1945, kdy se stal členem 1. poválečného pedagogického sboru. O rok později odešel do Prahy, aby zde dokončil svá studia, a po absolvování vojenské služby se roku 1949 opět vrátil do Mariánských Lázní, kde vedl klavírní třídu. Jeho absolventi, ať již jako profesionálové či amatéři, se v hudebním životě uplatňují dodnes. E. Vlk sám vystupoval veřejně, jako sólový pianista i jako komorní hráč. Ve školním roce 1958/59 byl jmenován prozatímním ředitelem a po úspěšném konkurzu toto místo obsadil nastálo. Mariánskolázeňskou hudební školu vedl plné čtvrtstoletí, až do roku 1983. Na zasloužený odpočinek však odešel až o 9 let později. Osvědčil se jako výborný organizátor. Pod jeho vedením úroveň školy rychle stoupla a rozšířila se i paleta vyučovaných oborů a školních aktivit. E. Vlk stál u zrodu většiny velkých souborů a orchestrů, které ZUŠ i naše město reprezentují dodnes. Byl členem výboru Společnosti F. Chopina, spoluzakládal klavírní soutěž F. Chopina a jako tajemník se po mnoho let staral o její vysokou úroveň. Velkou měrou se také zasloužil o to, že od roku 1978 nese mariánskolázeňská hudební školavlk chopin3s Chopinovo jméno.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.