Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

tanečníci

Logo EU

iZUŠ

Vánoční přehrávka žáků flétnové a varhanní třídy

19. prosince se v sále školy sešli žáci flétnové a varhanní třídy Lenky Čechové ke aspolečnému muzicírování. Hráli prehravkavšichni, sólově i v různých seskupeních, od těch nejmenších až po ty zkušenější. Zněla hudba všech stylových období od baroka až po současnost. Celý program zakončily koledy, nejprve v úpravě pro flétny. Předvánoční muzicírování bylo ukončeno varhanami. Z této akce máme pro vás fotografie. (foto P.Čech)