Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

saxofony

Soubory ze ZUŠ na turné v Anglii

canzona anglie32015

Soubory ze ZUŠ F.Chopina Mar. Lázně - pěvecký sbor Canzona pod vedením Olimpiu Cretana a kvartet zobcových fléten pod vedením Karla Hovorky - absolvovaly v období 9. až 17.7. 2015 velmi úspěšný koncertní zájezd do Anglie. Nechybělo ani zastoupení sólistů, kterými byly zpěvačky Dagmar Hladíková, Izabela Tomiová a Hana Přikrylová (ze tř. O. Cretana), klavíristka Klára Skalková (ze tř. Marie Skalkové) a flétnistka Tereza Hartlová (ze tř. K. Hovorky) - všechny jsou zároveň zpěvačkami v Canzoně. Zájezd se konal na základě partnerství mezi Mariánskými Lázněmi a Malvernem, které trvá od roku 2012.
Pozváni jsme byli občanským sdružením MALVERN CIVIC SOCIETY z Malvernu, které pro nás připravilo velmi bohatý a pestrý program.

V sobotu 11.7. naši žáci zahájili každoroční festival "Malvernský společenský týden" ve velké aule místního divadla a v následujících dnech absolvovali tři velké večerní koncerty a další vystoupení, jak v kostelích, tak pod širým nebem, ve městech Malvern, Ledbury, Kington a Twyning.
I když program zájezdu byl docela nabitý a náročný - většinou proběhly dvě akce denně na různých místech - zvládaly to statečně i ty nejmladší, devítileté děti. Jediný den volna (z týdenního pobytu) si děti užily báječně i přes nepřízeň počasí. Byly na výletě historickým vláčkem z Talyllyn Railway, kde viděly nádhernou krajinu Walesu (tato dráha se svými lokomotivami byla podnětem ke vzniku knih a kresleného seriálu "Mašinka Tomáš"). Poté strávily nějaký čas na pláži Irského moře. I když se vzhledem k nepřízni počasí nemohly vykoupat, mohly sbírat mimořádně hezky zformované kameny a užívat si hezký pohled na divoké moře s obrovskými vlnami.
Naše skupina, která čítala 31 členů, byla ubytována v Youth hostelu v Kingtonu, který jsme měli po celý pobyt sami pro sebe. Zde se děti velmi ochotně zapojily do pomoci s přípravou svačin a hlavně ručním mytím nádobí, u kterého zažily i spoustu legrace: "Co to je? Houba na tabuli?.." Děti si vyzkoušely kočovný muzikantský život. Toto vše skupinu ještě více utužilo, všichni si navzájem pomáhali a byli výborná parta. Děti se zdokonalily v angličtině, komunikovaly se všemi velmi příjemnými lidmi, kteří je po koncertech oslovovali a chválili. Toto uznání a chvála zúčastněných posluchačů jim byly odměnou za dlouhou a pečlivou hudební přípravu. Po každém koncertě z úst zúčastněných posluchačů zněla slova "fantastic, amazing, brilliant, so moving, fabulos..." a když tato slova už nestačila, někteří radši nechali "mluvit" jen slzy z očí...
V rámci volného času před prvním koncertem (v Malvernu) jsme měli malou procházku po městě, kde jsme viděli mimo jiné budovu nejmenšího divadla ve světě "The Theatre of Small Convenience" (od roku 2002 v Guinnesově knize rekordů), navštívili jsme impozantní anglický kostel "Great Malvern Priory", starý více než 925 let, a sympatické městské lázeňské muzeum. Po hudební stránce je důležité zmínit, že v Malvernu strávil velkou část svého života Sir Edward Elgar (1857 - 1934) jeden z nejvýznamnějších anglických skladatelů, který je zde i pohřben.
Koncert v Malvernu se uskutečnil v zaplněném anglickém kostele "Christ Church" a jako u všech našich koncertů jsme měli tu čest, být uvítáni proslovem našeho každodenního přítele, pana Iana Hopwooda (předseda hrabské rady Worcestershire).

V neděli dopoledne jsme byli pozváni zúčastnit se místní mše v kostele Svaté Marie v Kingtonu (městě našeho ubytování) a zároveň, po ukončení mše, jsme měli tu čest účinkovat pro návštěvníky mše. Po našem vystoupení, pan bývalý vikář, který mši mimořádně sloužil kvůli naší návštěvě, prohlásil: "... když vidím a slyším tyto děti, vím, že lidstvo má naději..."
Stejný den odpoledne jsme měli v Malvernu open air vystoupení v Priory Park v rámci celodenní akce "Bands in the Park".
V historickém městě Ledbury, kde se konal náš druhý velký koncert, jsme taktéž absolvovali procházku po různých místech a budovách v centru města. I když tentokrát musela být procházka velmi rychlá kvůli omezenému času před koncertem, díky velmi dobře organizovanému plánu našich přátel z Malvern Civic Society jsme stihli vidět nejzajímavější budovy s velmi starou historií a také nejstarší a pravděpodobně nejhezčí uličku ve městě - "Church Lane", která vede od Market House ke kostelu St. Michael And All Angels, kde se uskutečnil náš další koncert. Při příchodu do areálu kostela jsme byli velmi příjemně překvapeni uvítáním členů vedení města Mariánské Lázně v čele s panem starostou Petrem Třešňákem. Delegace z Mar. Lázní si přišla spolu s dalšími místními a regionálními politiky poslechnout náš koncert jako odreagování se od politických záležitostí okolo partnerství Mar. Lázní a Malvernu.
Poslední koncert a zároveň rozloučení s našimi přáteli se konalo v kostele "St. Mary Magdalene's Church" v malém městečku Twyning, ve velmi milé atmosféře místních milovníků hudby.
Nemohli jsme si nechat ujít ani hlavní město, takže poslední den našeho pobytu jsme si užili naplno v Londýně. Všichni jsme byli nadšeni úžasným výhledem na Londýn z gigantického kola "London Eye" a romantickou plavbou po Temži, odkud jsme viděli většinu významných londýnských památek. Zajímavý byl i film o Londýnském oku v takzvaném 4D a tečkou před odjezdem byly - zejména pro slečny - nákupy na Oxford Street. Kluci šli raději na pizzu... Bylo pěkné slyšet, jak si suverénně objednávají:" I would like a pizza with ham and cheese topping please". Nakonec všichni radostně nakoupili suvenýry pro své blízké a po rychlé jízdě londýnským metrem jsme měli před sebou už jen dlouhý návrat domů...
Naše vystoupení byla velmi nadšeně přijata a oceněna, takže tvrdá práce učitelů i dětí byla zúročena. Sólistky, sbor i flétnisté sklidili obrovský úspěch a rozdávali svým hudebním uměním velkou radost a nadšení. Naopak my všichni jsme sbírali nové, příjemné a užitečné zkušenosti do našeho dalšího uměleckého života.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim podporovatelům, bez jejichž finanční nebo věcné podpory by se tento zájezd nemohl uskutečnit:
Malvern Civic Society a všem milým lidem z Malvernu, kteří se o nás vzorně starali, vedení a úřadu města Mariánské Lázně, ZUŠ F.Chopina Mar. Lázně, společnosti: Steinzeug Keramo s.r.o., IHRO s.r.o, EUTIT s.r.o, Karlovarské minerální vody a.s. a v neposlední řadě našim doprovázejícím maminkám, pí Patricii Kondelové a Kateřině Pivcové za obrovskou pomoc po celou dobu zájezdu.
(O.C., P.K. a K.P.)

foto: P.Kondelová - Společná fotka s panem Ianem Hopwoodem a delegací města Mar. Lázně po koncertě v Ledbury

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.