Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

pochod_v_parku

Logo EU

iZUŠ

„Hlásí se ArtTV Mariánské Lázně“

Ne, to není nově vzniklé studio v našem městě, ale studio, které vzniklo pouze na malý okamžik. Přesně na dobu jednoho týdne od 16. 8. do 20. 8. 2021,kemp ldo kdy se konal v ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně Letní kemp Literárně dramatického oboru, který pro letošní prázdniny vyhlásilo a financovalo MŠMT ČR. Kempu se zúčastnilo 15 dětí ve věku od 8 do 17 let. Kemp společně vedly Alena Hálová a Kateřina Hálová. Povolání Kateřiny (moderátorka Českého rozhlasu České Budějovice a moderátorka Jihočeské televize) předurčilo náplň kempu, dalším velmi platným členem týmu byl technik a kameraman Jihočeské televize, pan Zdeněk Slavík. Děti byly lačné po společném tvoření, komunikaci a sdílení zážitků. A tak se náplň kempu setkala s pochopením, nadšením a kreativitou. Naším cílem bylo vytvořit rozhlasový a televizní příspěvek a společně předvést literární text. Děti se pilně od pondělí do čtvrtka připravovaly (učily se základům herectví, hrály nejrůznější hry, pracovaly s textem, jely na výlet a navštívily divadelní fundus DLT v Městském divadle ML). Společně tvořily dokonce více než 32 hodin, aby v pátek v 15:00 mohly výsledek své činnosti předvést rodičům, prarodičům, sourozencům nebo svým známým. A podařilo se! Pod odborným vedením vznikly pozoruhodné příspěvky rozhlasové i televizní, které byly po zásluze odměněny potleskem a upřímným smíchem. Na závěr děti s velkým pochopením i nadsázkou přečetly rozhlasovou pohádku Zdeňka Svěráka „Tiché šlapací království“. Poděkování patřilo i kolegyním z Mariánskolázeňska, které administrovaly a organizačně zabezpečovaly celkem 24 kempů v našem regionu. Mezi přítomnými se našlo i několik nových adeptů herectví, kteří budou v této činnosti pokračovat v Literárně dramatickém oboru ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně ve školním roce 2021 - 2022. Naše snažení mělo smysl! A za to velmi děkuji. -fotogalerie-