Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Canzona

Logo EU

iZUŠ

Klávesové nástroje

Proč volit urtext?

K napsání tohoto textu mě inspirovala založená diskuze na www.kur-zus-kv.cz o urtextových vydáních a práci s nimi. Jde o notové texty respektující rukopisy, či fac-similé (tisky vydané ještě za skladatelova života) zbavené všech návodů k interpretaci (artikulace, dynamika...) jež nejsou z autorova pera.

Vezmeme-li kupříkladu Bachovy invence, u nás oblíbené edice V. Kurze, zjistíme, že například ve dvojhlasé invenci e-moll (7) v prvním taktu začíná levá ruka dvěma osminami oktávový skok. Na první notě je mordent. Jestliže žákovi správně vysvětlím provedení této ozdoby, nemusím jej pak nutit vypočítávat dvaatřicetiny (ve zmíněné edici jsou všechny ozdoby přesně vypsané) na prvadobadruhadobatřetidoba.....
Nejkuriózněji působí invence A dur (12), která nabádá žáky, aby se v prvním taktu namísto trylku (v tomto případě vedeného zdola) pustili do podivných triol a ve vztahu k levé ruce si tak zkomplikovali život rytmem 2:3. Pominu-li chyby notového textu, které jsou v některých edicích často způsobeny mylným vypisováním ozdob - proč raději sáhnout po urtextu?

Edice:

Urtext:

Tříhlasá sinfonie Es dur (5) v urtextu uvedená dle Bachova rukopisu nejprve bez ozdob poté s ozdobami – to je úplně jiná hudba!

Edice:

Urtext:

 

Urtext nabízí přehlednost, jasnost – na první pohled jakousi jednoduchost. Text není zahlcen obloučky, různými šipkami – příkazy, zákazy vjezdu, měření rychlosti a tak podobně. Tento notový text je však nutné doplnit o vhodnou artikulaci, dynamiku (samozřejmě) a v některých případech i ozdoby. Zde je velký prostor pro Vaši fantazii, muzikalitu a Vaše vědomosti! Tím vtisknete tomuto – možná až strohému, textu osobitost. Historická, tzv. poučená interpretace občas učitele svazuje, občas svádí k mechanickému vyťukávání tónů – opak je, měl by být, pravdou. Nebuďme pouhými restaurátory krásných děl, ale hrajme s dětmi živou hudbu!
Na druhé straně vyžaduje od nás (interpretů, učitelů) určité znalosti, schopnosti, kreativitu. Dnes už není nemožné zalistovat ve spisech J. J. Quantze, Emanuela Bacha a dokonce v českém překladu! Lze navštívit ruzné kurzy, semináře, poslechnout si nahrávky posledních 10 let... Každopádně nemálo informací naleznete také v předmluvách urtextových edic, které jsou psány erudovanými odborníky. Mezi nejrenomovanijší patří Henle Verlag, Bärenreiter, Peters, Schott.