Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Flétny - divadlo

Logo EU

iZUŠ

Klávesové nástroje

Pár slov o Knížce pro AMB

Knížku pro Annu Magdalenu Bachovou není třeba zdlouhavě představovat. Toto dílo je neodmyslitelně spjato s výukou klavíru na základních uměleckých školách, či konzervatořích, kde se s ním v hodinách povinného klavíru setkávají naši budoucí kolegové houslisté, zpěváci, nebo bubeníci.
Knížka pro AMB pochází z roku 1725. Titulní strana originálního zápisu nemá žádný název – nese pouze iniciály AMB (které později doplnil Carl Philipp Emanuel Bach). Vlastní titul chybí. Tomuto dílu předcházela Knížka pro Wilhelma Friedemanna Bacha – nejstaršího syna z prvního manželství (Clavierbüchlein vor Wilhelm Friedemann Bach, 1720) a Clavierbüchlein vor Anna Magdalena Bachin, 1722 (ze které se dochovalo pouze torzo) od Johanna Sebastiana Bacha.

Stále můžeme slyšet, že jde o dílo Johanna Sebastiana Bacha, zkomponované pro Annu Magdalenu, která se chtěla učit hrát na klavír, což naznačuje, že bychom zde mohli najít skladby vhodné pro začínající klavíristy. Skutečnost ale tak jednoznačná není.

Kdo je autorem?

Autorem není pouze Johann Sebastian Bach. Ten je dokonce zastoupen menšinově! Najdeme zde skladby Carla Philippa Emanuela Bacha i ostatních členů rozsáhlé rodiny Bachů, F. Couperina, A. Hasse a dalších. Nejznámější skladbou je Menuet G dur (můžeme občas zaslechnout v interpretaci mobilního telefonu) a Menuet g moll – mylně připisovány Bachovi. Pocházejí totiž z pera Christiana Petzolda, dvorního drážďanského varhaníka.

Jaký byl důvod pro sestavení tohoto díla?

Pedagogický záměr v tomto případě nevyzní přesvědčivě. Je určeno začínajícím klavíristům, bylo věnováno Anně Magdaleně? Anna Magdalena, druhá žena Johanna Sebastiana Bacha, dcera dvorního trumpetisty Johanna Caspara Wilckena, byla vynikající zpěvačka. K hudebnímu vzdělání neodmyslitelně patřila také hra na nástroj – u dívek téměř vždy hra na cembalo = clavier. O úrovni klavírní hry Anny Magdaleny není mnoho známo, ale s největší pravděpodobností ji nemůžeme označit za začátečníka, neboť součástí obou „Knížek“ jsou např. Francouzské svity, či Partity – tedy díla, která dnes tvoří součást repertoáru hraného na konzervatořích a hudebních akademiích. Jestliže zběžně knížkou zalistujeme, zcela jistě nás zaujme rozmanitost jednotlivých skladeb. Připomene nám spíše jakýsi důvěrný notes určený k domácímu muzicírování. Vedle Partit či Fr. svit jsou zde obsaženy drobnější snadné skladby různých autorů, chorály, či árie z Bachových kantát, zapsány vlastní rukou Anny Magdaleny. Byly to pravděpodobně skladby, které si ráda hrála a zpívala. Z tohoto důvodu by název Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach (Knížka Anny Magdaleny Bachové) byl jistě výstižnější.

Edice Wiener Urtext Edition, 2001 (ISMN M-50057-1667) je vynikající volbou.