Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Dechy -kostel ang.

Logo EU

iZUŠ

Klávesové nástroje

Jsem klasik! Hraju totiž klasicismus.

IMG_8502Hlavním tématem tohoto koncertu klavírního oddělení, který se uskutečnil 2. března, byla hudba období druhé poloviny 18. století. Hlavními představiteli, a v klavírní literatuře hojně zastoupenými, je tzv. Vídeňské trojhvězdí, které tvoří pánové Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven, který už má směle nakročeno do období romantismu.
Klasicistní styl se v umění vyznačuje svojí lehkostí, přhledností, jasností a zdánlivou (!) jednoduchostí. To platí i v hudbě a malí klavíristé na vlastní kůži vyzkoušeli, jak těžké je zahrát stupnicové běhy v jedné ruce a v druhé průzračnou melodii, nezapomenout na rafinovanou artikulaci a to vše s lehkostí a půvabem. Klasicismus zkrátka neodmyslitelně patří do povinné výbavy každého pianisty. Dodá mu totiž potřebné technické dovedosti, jiskru a jistotu hudebního přednesu.
Protože základní umělecké školy poskytují dětem základní vzdělání v uměleckých oborech, byla by škoda, kdyby v repertoáru mladých muzikantů chyběly skladby tohoto několik desítek let dlouhého období. Kdoví, zda tito malí hudebníci za čtyřicet let (možná dřív, možná později?) neopráší prach ze starých not a po všech těch životních peripetiích nesáhnou zrovna po sonátě Měsíčního svitu, nebo radostném pochodu a la Turca? - fotogalerie -