Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

kytarový_soubor

Logo EU

iZUŠ

Klávesové nástroje

Klára Skalková zvítězila na soutěži v Karlových Varech

Karlovarská růžička má již dlouholetou tradici a patří mezi oblíbené a vyhledávané soutěže určené klavíristům do 11-ti let. Prestižní porota složená z klavírních pedagogů základních uměleckých škol, profesorů plzeňské aklara klavir pražské konzervatoře a Hudebních gymnázia hl. města Prahy je zárukou vysoké úrovně soutěžících. Město Mariánské Lázně zde letos reprezentovala Klára Skalková ze Základní umělecké školy Fryderyka Chopina. Klára začala hrát na klavír, pod vedením své maminky Marie Skalkové, ve čtyřech letech. Pravidelně vystupuje na slavnostních koncertech ZUŠ F. Chopina a v loňském roce využila příležitosti hrát se Západočeským symfonickým orchestrem. K jejím dosavadním největším úspěchům patří 3. místo v celostátní soutěži ZUŠ. Také na soutěži Karlovarská růžička nebyla nováčkem. V roce 2014 zde získala čestné uznání 1. stupně. Letošní ročník soutěže proběhl ve dnech 15. a 16. dubna 2016 a Klára Skalková byla porotou oceněna 1. místem! Skladby všech soutěžících této kategorie se svojí obtížností již zcela vymykaly repertoáru běžně znějícímu na základních uměleckých školách. Mezi velkou konkurencí mladých klavíristů (zejména z Prahy, Plzně a Karlových Varů) Klára zaujala nejen svou precizní technikou, ale zejména svoji velkou muzikalitou, s níž si získala porotu i srdce publika (zejména Nokturno e moll F. Chopina), které její mimořádný výkon ocenilo dlouhotrvajícím potleskem. Část jejího soutěžního programu můžete slyšet během slavnostního vystoupení ZUŠ F. Chopina určeného dětem a veřejnosti Mariánských Lázní uvedeného tradičně pod názvem „Děti dětem“, které se uskuteční 2. června 2016 v městském divadle, nebo během „Uvolněného odpoledne s klavírem“ v kavárně Classic 16. května v 15 hodin. Klárce Skalkové za její reperezentaci děkujeme, srdečně gratulujeme a hlavně přejeme, aby dál svou hrou na klavír rozdávala radost a krásu.