Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Divadlo

Logo EU

iZUŠ

Kraj dokořán s účastí DOM a mažoretek

dom k2V areálu krajských institucí KV kraje uspořádal krajský úřad akci s názvem Kraj dokořán. Akce se konala už v pátek 3. září a měla pestrý program jak pro děti, tak pro dospělé. K vystoupení na této akci byl pozván také Dechový orchestr mladých s mažoretkami z naší školy. Vzhledem k termínu akce se všichni účinkující na zkoušky scházeli již o prázdninách. Díky tomu skvěle reprezentovali naší školu i město Mariánské Lázně na krajské úrovni. Poděkování patří jak členům orchestru, tak zejména vedoucím souboru Josefovi a Petře Koreisovým.dom k1